Leonidy 2013 na naší meteorické kameře

Již řadu měsíců je na pracovišti Hvězdárny a planetária Plzeň umístěna meteorická kamera. Ta je zařazena do projektu CEMeNt, jehož cílem je vytvoření dostatečně husté sítě kamerových stanic v rámci střední Evropy, které pravidelně zaznamenávají meteorickou aktivitu. Z dat, které kamery nasbírají, je pak možné sledovat nejen aktivitu meteorických rojů, ale v některých případech i spočítat původní trajektorie zaznamenaných těles ve Sluneční soustavě. Naše kamera je sice umístěna pod přesvícenou plzeňskou oblohou, ale na druhou stranu má dvě velké výhody. Je poměrně citlivá a nikdy nespí.

Leonidy2013Velmi zajímavé výsledky jsme zaznamenali v okolí letošního maxima meteorického roje Leonid, které nastalo 17. listopadu v nočních hodinách. Tento roj je velmi známý díky svým pravidelným outburstům (výrazným zvýšením aktivity) v některých letech, na druhou stranu v letech ostatních, a to byl i případ letošní, se jeho frekvence pohybují v poměrně nízkých úrovních. Přesto je ale možné obvykle zaznamenat například řadu velmi jasných meteorů – bolidů, jejichž výskyt je pro tento roj velmi typický. Na naší kameře se podařilo letos některé z nich zachytit, přičemž jasnost nejjasnějšího z nich se pohybovala okolo -5,5 magnitudy. Přiložený snímek je kombinací dvou nocí, konkrétně 16./17. listopadu a 18./19. listopadu.