Dny vědy a techniky 2013

Ve dnech 13. a 14. září 2013 se konal již 8. ročník akce Dny vědy a techniky v Plzni pořádané Západočeskou univerzitou a statutárním městem Plzeň a podporou Plzeňského kraje. Akce se podobně jako v předchozích letech zúčastnila i Hvězdárna v Rokycanech, kdy jsme ve stánku prezentovali aktivity naší hvězdárny. Stánek jste mohli najít u fontánky před Západočeským muzeem na rozhraní Kopeckého a Šafaříkovo sadů. Byli jste se u nás ve stánku podívat?

Pozornost přilákala (odhadem 150 lidí, celkem provedeno téměř 300 měření) možnost nechat si změřit reakční dobu (čas, který potřebujeme na reakci při změně) na simulátoru zákrytu hvězd Měsícem. Přes 60 % všech měření reakční doby se pohybovalo od 0,25 do 0,4 sekund. Nejlepšího času bylo dosaženo v sobotu krátce před třetí hodinou – 253 ms! Průměrná reakční doba byla 398 ms, celkem 23 měření bylo pod 300 ms, nejčastější reakční doba se pohybovala mezi 0,30 s až 0,35 s. Nutno podotknout, že pro pozorovatele není důležitá nejkratší reakční doba (nezávodíme mezi sebou), při měření okamžiků zákrytů je důležitější jednak znát svoji reakční dobu (zvanou osobní chyba) a hlavně mít tento čas v průběhu pozorování konstantní, aby jej bylo možné odečíst od napozorovaných dat. To, že se reakční doba může měnit při změně podmínek, to si někteří zájemci vyzkoušeli při rozptylování pobíhajícími dětmi nebo jinými rušivými vlivy. V případě zájmu jsme návštěvníkům vysvětlovali význam měření zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy.

Při měření reakční doby docházelo k zaznamenávání naměřených hodnot, co lze z těchto čísel vyčíst?

Graf četnosti zobrazuje zastoupení jednotlivých reakčních dob rozdělené do obou dnů. Z grafu je patrné, že nejčastěji se reakční doba pohybovala mezi 0,30 s až 0,35 s.

Graf rozložení zobrazuje počet měření během dne zachycený po půl hodinách, např. údaj 10:00 znamená počet měření v čase od 10:00 do 10:30. V sobotu přišlo nejvíce zájemců v dopoledních hodinách, nejvíce okolo 11.30.