Vylovena hlavní část Čeljabinského meteoru

Toto je 26. článek z 32 ze série Zajímavosti o meteorech

Bylo nasbíráno velké množství úlomků o celkové hmotnosti kolem 350 kg, ale nebyl mezi nimi žádný opravdu velký kus. Později provedené výpočty, na kterých se podíleli i čeští astronomové, ukázaly, že během letu se sice původní těleso drobilo na menší úlomky, ale jeho hlavní část zůstala zachována. Její hmotnost vědci odhadli na rozpětí 200 až 500 kg. Jako nejpravděpodobnější místo dopadu této části se ukázalo jezero Čebarkul, v jehož zamrzlém povrchu byl nalezen kráter o průměru asi osm metrů. První prozkoumání dna v okolí však nebylo úspěšné.

Přes tento neúspěch se ale pátralo dál a výsledek se nakonec dostavil. Trvalo to však více než sedm měsíců. Vědci z Uralské federální univerzity nalezli během průzkumu jezera magnetickou anomálii, sestavili podle ní obdobu jakési mapy a ta výrazně pomohla při hledání. První úlomek objevil potápěč 23. září, ale bohužel jej nejprve ztratil v bahně. Druhý den už byl úspěšnější a z hloubky třinácti metrů vylovil fragment o velikosti lidské pěsti. Jeho mimozemský původ potvrdil člen výboru akademie věd pro meteority docent Viktor Grochovskij. Hledání pokračovalo dále a zároveň probíhalo odstraňování bahna a jílu ze dna v místech, kde by mohly ležet další úlomky. Práci komplikoval fakt, že se výrazně ochladilo a technika včetně motorových člunů začala zlobit. Navzdory tomu se potápěči vydávali stále hlouběji a hlouběji, až se dostali do hloubky přes dvacet metrů. Podrobné zkoumání dna sonarem ukázalo, že v jednom místě pod vrstvou bahna o síle téměř 2,5 metru leží velký objekt. Bylo to asi dva kilometry od břehu jezera. Když se podařilo bahno odstranit, objevil se balvan o velikosti asi 1,5 metru, který dokázal, že sonar nelhal.

cebarkulHned začaly přípravné práce, aby mohl být objekt vyloven. K samotnému výlovu došlo 16. října 2013 za velkého zájmu lidí a událost byla živě přenášena televizí. Nejprve potápěči těleso zajistili lany a pak se na scéně objevil guvernér Čeljabinské oblasti Michael Jurevich. Osobně spustil naviják, který měl meteorit vyzdvihnout. Operaci komplikoval silný vítr, zvlněná hladina a během výlovu se od kamene oddělily dva menší díly. Ještě pod vodou byl podložen kovovou plošinou a pomocí ní se přesunul ke břehu. Všechny zajímalo, jakou bude mít vylovená část hmotnost. Bohužel, přesného čísla se nedočkali, protože váha nebyla na tak velkou hmotnost připravena a vesmírný poutník ji při vážení rozbil. Poslední hodnota, kterou ukázala, byla 572 kg (některé zdroje uvádí 654 kg). Docent Sergej Zamozdra z Čeljabinské univerzity provedl první předběžnou obhlídku a konstatoval, že povrch je silně roztavený, pokrytý velkým množstvím důlků a rzí. Celkově splňoval charakteristiky, jaké mají kamenné meteority, a proto prohlásil, že se s velkou pravděpodobností jedná o pozůstatek Čeljabinského meteoru. Ze dna jezera byly vyloveny i další „podezřelé“ kameny, ty ale byly výrazně menší a jejich hmotnost nepřesáhla 20 kg. Navíc se ukázalo, že meteorického původu jsou jen některé z nich.

Záchranná akce stála kolem 1,6 miliónu rublů, což je v přepočtu asi 950 000 Kč. Místní doufají, že investice se vrátí na poznatcích získaných výzkumem nalezeného meteoritu a také zvýšeným zájmem turistů o Čeljabinskou oblast. Pokud se potvrdí, že největší kámen opravdu pochází z meziplanetárního prostoru, bude po důkladném vědeckém prozkoumání umístěn do regionálního muzea.

Jak moc ovlivnil pád meteoritu některé lidi, ukazuje i vznik sekty Čeljabinského meteoritu. Tu založil Andrej Brejvičko a tvrdí, že v meteoritu je zakódován soubor morálních a právních norem, který pomůže lidem žít v nové etapě duchovního poznání a vývoje. On i jeho stoupenci se stavěli proti výlovu meteoritu, protože se domnívali, že nevěřící lidé, kteří s ním budou v kontaktu, mohou poškodit informace v něm obsažené. Podle jeho slov už pouhá snaha o vylovení zapříčinila problémy v Sýrii. Cílem sekty je vybudování chrámu, kde by byl meteorit uložen a kde by si jej věřící mohli prohlédnout. Ještě před objevem největšího úlomku vykonávali obřady na břehu jezera a snažili se kolem meteoritu stavět „ochranné bariéry“. Jak je však z tohoto článku patrné, nebyli příliš úspěšní…

Použité zdroje:

Navigace v sérii<< Vědci nalezli mateřské těleso Čeljabinského meteorituVelmi jasný meteor nad kanadskou provincií Alberta >>