Meteory – Pozorování meteorů v roce 2012

V roce 2012 se veškerá vizuální pozorování meteorů uskutečnila během Expedice. Důvodem nebyl nezájem pozorovat jindy, ale nepřízeň počasí. Během jarního pozorovacího víkendu se sice během jedné noci ukázala hvězdná obloha, ale kvůli přecházející oblačnosti a vysoké vzdušné vlhkosti byly podmínky pro pozorování meteorů nevhodné. Proto se všichni věnovali jiným programům. Podzimní víkend z hlediska počasí nevyšel vůbec a i další plánované akce zhatila oblačnost. Uvažovalo se jak o výjezdu na Sepusku, tak i o pozorování Geminid či spršky meteorů, která měla nastat o Silvestru, ale nakonec se z toho neuskutečnilo nic. Pozorování meteorů se tak dostalo do stejného stavu, jaký byl naposledy roku 2008, kdy se také pozorovalo výhradně během Expedice.

Jasná Perseida mířící do Velkého vozuSituaci naštěstí zachránila Expedice 2012, která se velmi vydařila. V prvních dnech sice také všechny potrápila oblačnost, ale zhruba od poloviny Expedice nastala dlouhá série jasných nocí, jaká už nebyla dlouho. Navíc se poštěstilo pozorovat kolem maxima Perseid, takže se díky tomu získalo značné množství dat. Počet zaznamenaných meteorů za rok 2012 je dokonce druhý nejvyšší od roku 1992, kdy se tato evidence vede. Je to možné ověřit například v tabulce a srovnávacích grafech v článku Jak jsme pozorovali.

První pozorování meteorů v roce 2012 se uskutečnilo o noci z 8. na 9. srpna, tedy několik dní před maximem Perseid. Tuto noc zaznamenala čtveřice pozorovatelů dohromady 74 meteorů za celkový čas 5 hodin a 34 minut. Perseidy z toho tvořily necelou třetinu. Nejvíce meteorů bylo zachyceno druhou pozorovací noc, 11./12. srpna, tedy těsně před maximem Perseid. Meteory sledovalo 17 pozorovatelů, kteří pod hvězdnou oblohou strávili v součtu 59 hodin a 41 minut a zaznamenali celkem 1 797 meteorů. Tentokrát jich za Perseidy označili 1 385, tj. přes 77 %. Během dalších nocí již měla frekvence klesající tendenci a postupně ubývalo i účastníků, kteří se věnovali meteorům. Poslední pozorovací noc (15./16. srpna) zůstali jen dva, v pozdějších nočních hodinách už dokonce jen jeden. Za tuto noc bylo zaznamenáno pouhých 61 meteorů za celkový čas rovné 4 hodiny.

V průběhu Expedice se do pozorování meteorů aktivně zapojili snad všichni účastníci, 18 přímo pozorovalo a v úloze zapisovatelů se jich vystřídalo 9. Celkový počet pozorování byl 51, napozorovaný čas 145 hodin a 6 minut a v protokolech se objevilo dohromady bezmála 4 000 záznamů – přesně 3 965. Meteory se vizuálně sledovaly šest nocí. Po kontrolách musel být u osmi pozorování mírně zredukován počet meteorů, protože u nich chybělo to nejdůležitější – rojová příslušnost. Celkově bylo takto vyřazeno 18 záznamů, takže konečný počet meteorů klesl na 3 947. Tato data byla odeslána do SMPH k dalšímu zpracování. Více podrobností naleznete v článku Pozorování meteorů na Expedici 2012.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2012, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 6 1 236 min 629
2 Marek Popp 6 943 min 477
3 Lukáš Winkler 3 655 min 376
4 David Prudek 4 637 min 146
5 Lumír Honzík 3 613 min 259
6 Martin Wolmut 3 570 min 166
7 Josef Hanuš 3 521 min 273
8 Martin Brada 3 425 min 143
9 Matěj Kučera 2 411 min 227
10 Jiří Příbek 2 379 min 112
11 Martin Adamovský 2 367 min 205
12 Jiří Polák 2 361 min 178
13 Michal Bareš 2 355 min 168
14 Michal Rottenborn 3 310 min 144
15 Dalibor Boubín 2 285 min 154
16 Ondřej Trnka 2 285 min 192
17 Michal Hron 1 176 min 46
18 Dita Větrovcová 2 150 min 52
C E L K E M 51 8 706 min 3 947

 

V druhé tabulce najdete počty meteorů, které byly vyřazeny z dalšího zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Meteory Důvod
1 Ondřej Trnka 2 7 chybějící rojová příslušnost
2 Lumír Honzík 2 4 chybějící rojová příslušnost
3 Matěj Kučera 2 4 chybějící rojová příslušnost
4 Marek Popp 1 2 chybějící rojová příslušnost
5 Lukáš Winkler 1 1 chybějící rojová příslušnost
C E L K E M 8 18 x

 

Poslední tabulka uvádí seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Jakub Suchý 3 655 min 1 183
2 David Prudek 4 570 min 551
3 Dita Větrovcová 5 529 min 934
4 Michal Rottenborn 3 267 min 600
5 Josef Hanuš 1 140 min 187
6 Matěj Kučera 1 104 min 178
7 Marek Popp 1 70 min 80
8 Martin Adamovský 1 67 min 101
9 Michal Bareš 1 65 min 93
C E L K E M 20 2 467 min 3 907

Rozdíl mezi celkovým počtem meteorů (3 947) a záznamů (3 907) je dán tím, že v poslední tabulce jsou uvedeny i meteory, které byly později vyřazeny a naopak zde nejsou meteory od jednoho pozorovatele, který je zaznamenával pomocí diktafonu.

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.