Dny vědy a techniky 2012

Ve dnech 14. a 15. září 2012 se konal již 7. ročník akce Dny vědy a techniky v Plzni pořádané Západočeskou univerzitou a statutárním městem Plzeň. Akce se podobně jako v předchozích letech zúčastnila i Hvězdárna v Rokycanech, kdy jsme ve stánku prezentovali aktivity naší hvězdárny. Stánek jste mohli najít u fontánky před Západočeským muzeem na rozhraní Kopeckého a Šafaříkovo sadů. Byli jste se u nás ve stánku podívat?