Expedice 2012 – První výsledky sledování meteorů TV kamerou

TV kamera

Těsně před Expedicí se nám podařilo získat citlivou TV kameru pro sledování meteorů a během Letního astronomického praktika jsme se s ní seznamovali. Tento typ kamer se používá v amatérské síti videopozorování meteorů CEMeNt (Central European Meteor Network). Program UfoCapture automaticky v reálném čase vyhodnocuje obraz a záznam provádí pouze když zaznamená průlet meteoru. Výhodou je automatický provoz vyžadující pouze zapnutí a vypnutí (v našem případě ještě namontování na střechu, protože kamera zatím nebyla zakrytovaná a mimo pozorování se sklízela). Proto byla kamera spuštěna i v době, kdy bylo počasí nejisté a jiné astronomické programy neběžely. Po počátečních problémech s nastavením se kameru podařilo rozchodit a to těsně před maximem Perseid (předtím bylo zataženo). Zde publikované záběry jsou z noci 11./12. 8. 2012, tj. den před maximem. Od té doby jsme měli jednu jasnou noc za druhou a na zpracování dalších výsledků je nutno vyčkat.

Nejjasnější zaznamenané meteory

M20120811-192715-P.jpg M20120811-213415-P.jpg
M20120811-235623-P.jpg M20120812-005426-P.jpg

Seskládání nejjasnějších zaznamenaných meteorů do jednoho snímku
Protože kamera byla na pevném stativu, tak během osmihodinové noci se hvězdné pole otočilo kolem
Polárky (na snímku vlevo) o více než 1/3 kruhu. Hvězdy na snímku tvoří kružnice a protože se s hvězdami
pohybuje i radiant, meteory nevylétávají z jednoho místa na snímku.

Startrail-12-U2.jpg

Video 13 nejjasnějších meteorů z roje Perseid
Během noci se před TV kamerou vystřídala souhvězdí Lyra, Labuť, Cefeus, Ještěrka, Casiopea a Perseus.

Počty zaznamenaných meteorů jednotlivé noci

Noc Počet
meteorů
Interval
pozorování
Doba
pozorování
Meteorů
za hodinu
Poznámka
10./11.8.2012 11 22:00-00:23 2,4 5 Zatáhlo se
11./12.8.2012 149 21:30-05:00 7,5 20
12./13.8.2012 183 21:13-04:51 7,7 24
13./14.8.2012 98 21:07-05:00 8,0 12
14./15.8.2012 66 21:00-04:47 7,8 9
15./16.8.2012 52 21:49-04:23 6,6 8 Občasné mraky
16./17.8.2012 57 22:00-05:00 7,0 8 Občasné mraky