Úspěšné pozorování prosincového zatmění Měsíce

Měsíc mezi břízamiI když počasí v několika hodinách před začátkem posledního významného úkazu roku 2011 nevypadalo příznivě, nakonec se na nás usmálo astronomické štěstí a asi hodinu před východem Měsíce se obloha nad Plzní projasnila. Na jihu sice stále zůstávala hustá oblačnost, ale ta vzhledem k poloze probíhajícího úkazu nebyla rušivá. Pozorovací skupina Hvězdárny a planetária Plzeň dorazila na místo pozorování na vrch Sylván před čtvrtou hodinou odpolední a již za deset minut byla sestavena kompletní pozorovací technika. Ta se skládala z několika refraktorů (největším z nich byl dalekohled s průměrem 120 mm) a větších triedrů. Bylo sestaveno také několik soukromých dalekohledů, které byly zaměřeny především na fotografování průběhu zatmění. Před čtvrt na pět bylo tedy vše připraveno a čekali jsme společně s asi třiceti účastníky z řad veřejnosti na východ Měsíce. Ten měl vyjít nad obzor přesně deset minut po čtvrté hodině, ale díky nenulovému horizontu ve směru pozorování byl Měsíc spatřen poprvé až v 16:18. Velmi efektní byl již začátek úkazu, jelikož se zatmělý Měsíc vynořil zpoza blízkého domu a chvíli to dokonce vypadalo, jakoby ho někdo na střechu budovy položil. Všechny přítomné také překvapila jeho snadná viditelnost, a to i přesto, že byla stále ještě dosti světlá obloha. Ta však v následujících minutách, jak Slunce klesalo hlouběji pod obzor, rychle tmavla a tak se úkaz stával postupně zřetelnějším. Na západě bylo také možné zpozorovat výrazně zářící planetu Venuši a nedaleko od Měsíce na jihovýchodě i planetu Jupiter. V průběhu zatmění také postupně přicházeli další zájemci o pozorování (celkový počet návštěvníků se pak vyšplhal asi na 50). Obloha zůstala po celou dobu prakticky bezoblačná, a tak jsme mohli velmi dobře pozorovat celý průběh zatmění až do jeho konce, jež nastal krátce po čtvrt na šest. Zajímavým momentem byl také rychlý průlet hned dvou vzdálených dopravních letadel za sebou přes zatmělý měsíční kotouč.

Celkově byla akce i přes složitou meteorologickou situaci velmi úspěšná a nezbývá nic jiného, než si přát stejné štěstí při pozorování astronomických úkazů i v roce 2012.


Fotografie ze zatmění Měsíce 10.12.2011