Expedice – Expediční kronika

Při sbírání dat o Expedici se mi podařilo nashromáždit velké množství materiálu, zejména pak několik tisíc fotografií. Na internet bylo možné umístit jen nepatrný zlomek z nich, a to hlavně z důvodu velikosti. Navíc téměř všechny zveřejněné fotografie jsou jen zmenšeniny mnohem větších originálů. Proto jsem se rozhodl vytvořit soubor DVD, kam umístím nejen všechny tyto fotografie, ale i ostatní dostupné materiály o Expedici, které se mi dostaly do ruky. V současnosti jsou data uložena na šesti DVD.

Obal prvního DVD Expediční kronikaNa prvním DVD můžete najít tyto materiály:

 • více než 5 500 obrázků (z digitálních fotoaparátů, nascanované fotky, obrázky, novinové články…) *
 • přes 70 animací z digitálních fotoaparátů nebo vytvořených ze sekvencí obrázků
 • čtyři delší videa, která se natočila na starších Expedicích o celkové délce přes 93 minut
 • všechny dostupné www stránky, které se nějakým způsobem vztahují k Expedici (v upravené off-line verzi)
 • odkazy na další webové stránky
 • další materiály (prezentace v PowerPointu, rozhlasové reportáže, souřadnice stanovišť…)

* – ze starších let jsou na DVD všechny dostupné fotografie, z novější doby (asi od roku 2001) jsem musel kvůli velmi velkému počtu snímků provést jejich výběr a některé smazat. Snažil jsem se ale mazat jen vyloženě nepovedené fotky nebo ty, na kterých se několikrát opakovala stejná situace.

Údaje z Expedic 2005 a 2006 nejsou bohužel úplné, protože se mi nepodařilo získat fotografie od jednoho účastníka.

Druhé DVD obsahuje:

 • téměř 4 000 fotografií z Expedic 2007, 2008, 2009 a 2010
 • bezmála 170 krátkých animací poskládaných ze snímků nebo natočených digitálními fotoaparáty
 • video „Jasná volba – expediční příběh léta 2007″, které bylo natočeno na Expedici 2007
 • několikaminutové video „Expedice 2008″
 • snímky z akcí „Pochod kolem Bažantnice“ a „Expediční bloudění
 • výtah z publikace o amatérské astronomii „Plzeňská astronomie v proudu času“
 • webové stránky, které se vztahují k Expedici a byly nějakým způsobem změněny po 1. 1. 2008
 • nascanované staré fotky, plánky, novinové články a další materiály z Expedic do roku 1997
 • další soubory (snímky okolí Dražně, informace o přírodní památce Osojno, část Výročních zpráv za rok 2008 a 2009 atd.)

Protože objem fotografií stále narůstá (například z Expedice 2007 to bylo více než 14 GB dat, a to jsem neměl k dispozici všechny snímky), musel jsem kromě jejich zmenšení (uložení v menší kvalitě, rozlišení zůstalo stejné) udělat také jejich výběr. I přes to jsem se snažil zachovat co nejvíce snímků, mazal jsem hlavně velmi podobné fotografie.

Třetí DVD jsem založil na podzim roku 2011, protože na druhém už nebyl dostatek místa, aby se na něj vešly fotografie z Expedice 2011. Obsahuje snímky a videa z Expedic 2011, 2012, 2013 a 2014.

Na podzim 2015 už nestačila ani kapacita tohoto DVD a na materiály z Expedice 2015 jsem musel založit DVD čtvrté, které v současnosti obsahuje:

 • fotografie a videa z Expedic 2015, 2016 a 2017
 • několik obrázků, vztahujících se ke starším Expedicím
 • webové stránky změněné po 1. lednu 2017
 • dvě prezentace v PowerPointu
 • dva excelové soubory – jeden obsahuje informace o termínech Expedic, druhý je věnovaný cestám na jídlo
 • plakát k přednášce „Oheň na Měsíci“, která proběhla na Expedici 2019
 • kopii webové stránky, informující o Expedici 2013
 • básničku inspirovanou Expedicí
 • video, jehož větší část natočili pracovníci televize ZAK TV na Expedici 2021

Protože získávání obrázků a videí od ostatních účastníků se časem ukázalo být čím dál tím obtížnější, roku 2018 jsem rezignoval na původní záměr získat všechny tyto materiály. Místo toho jsem se pokusil vše zajímavé nafotit sám a další obrázky a videa si nahrál jen od několika jedinců, kteří se o ně bez problémů podělili.

Další, již páté DVD, jsem založil v lednu 2019, abych měl kam uložit fotografie a videa z Expedice 2018. Později přibyly snímky a videa, pořízená na Expedicích 2019, 2020 a 2021.

V říjnu roku 2022 se ukázalo, že fotky a videa z další Expedice se již na předchozí DVD nevejdou. Nezbylo tudíž nic jiného než vytvořit další, šesté DVD. Na něm najdete všechny dostupné fotografie a videa z Expedic 2022 a 2023, dále adresář Mapování, kde jsou výsledky našeho pokusu o zmapování části lesa u Bažantnice a plakátky k přednáškám „Přistání na Měsíci“ a „Fenomén UFO“. Také je zde prezentace Historie plzeňských Expedic a text, který vznikl při pozorování na Expedici 2023.


Pokud byste chtěli vidět výsledek mého snažení, mohu jej vypálit na šest DVD, případně nahrát na jiné médium s dostatečnou kapacitou (všechna data dohromady mají přibližně 23,2 GB). Při dodání médií to udělám zcela zdarma, jinak za cenu médií.

Pokud máte o tato data zájem, napište mi. Zároveň uvítám i jakékoliv připomínky, komentáře nebo náměty na vylepšení.