Vyhřívání rosnice

Rosnice je ke každému dalekohledu nutností a pokud ji nepoužíváte pouze jako ochranu objektivu před prsty návštěvníků, měla by být i vytápěná, jinak pouze oddálí zarosení objektivu.  Na Dovolené s dalekohledy mě zaujal výborný nápad na vytápění rosnice. Bohužel si nepamatuji jméno autora, proto, alespoň anonymně, mu tímto děkuji. Nápad byl velice jednoduchý. Topné těleso připevnit ne dovnitř rosnice, jak bývá zvykem, ale z venku rosnice. Jedinou podmínkou je to, že rosnice musí být plechová, aby vedla dobře teplo. Topné těleso tvoří řada obyčejných rezistorů, pospojovaných paralelně. Cena součástek by neměla překročit 300 Kč, bez regulace 100 Kč.

Pás rezistorů

Je třeba vypočítat takovou kombinaci rezistorů, aby na nich byl ztrátový výkon kolem 20 W. Regulací se potom podle potřeby nastaví 3-20W.

R=U*U/P.

Záleží na použitém zdroji napětí. Originální zdroj k Meadu dává při zatížení 16V, z toho vychází odpor 13 ohmů. Použil jsem 30 rezistorů 100 ohmů / 1 W v sérioparalelní zapojení A. Dvě skupiny 15 paralelních rezistorů spojené sériově. Výhodou tohoto zapojení je možnost velice jednoduše, pouhým přepojením vývodů, přejít na zapojení B, které má 4x vyšší výkon, pokud by se ukázal původní výkon jako nedostatečný. Na každém rezistoru se vyzáří asi 0.7W, což ho ohřeje na takovou teplotu, že se dá ještě udržet v ruce bez popálení. Je nutno si ale uvědomit, že rosnice slouží jako obrovský chladič a není nutno se proto bát vyšší teploty.

Zapojení A
30 x 100 ohmů / 1 Wodpory2.gif13 ohmů
Zapojení B
30 x 100 ohmů / 1 Wodpory1.gif3.3 ohmu

Nejdříve je nutné změřit obvod rosnice a připravit dvě odizolovaná lanka této délky. Mezi ně potom naletovat 30 rezistorů 100 ohmů / 1W. Takovýto pás je dostatečně ohebný, aby přilnul i k rosnici menšího průměru.

p8190246.jpg

Regulace

V nejjednodušším případě je možné se bez regulace obejít. Znamená to ale více pokusů s výběrem vhodného odporu pásu. Zde je navržen na regulaci výkonu pulzní regulátor s tranzistorem FET, který má minimální vnitřní ztráty. Potenciometrem na časovači NE555 je možné měnit střídu a tím i vyzářený výkon. Frekvence spínání byla zvolena 3-200 Hz. Při vyhřívání na frekvenci příliš nezáleží, ale zvolenou intenzitu je možné odhadnout podle blikání LED na této frekvenci. Na prvním schématu při potenciometru v krajní poloze R=0 ohmů již NE555 nedává pulzy a FET je plně otevřen. Při tom NE555 odebírá vyšší proud a proto je do napájení zařazen odpor 330 ohmů. Klasické schéma se změnou střídy je zobrazeno níže. Navržený regulátor je možné použít i na několikanásobně vyšší výkon, jen je třeba případně doplnit chladič na tranzistor FET.

schema2

p8190266.jpg p8190270.jpg

Montáž součástek je „ve vzduchu“ v krabičce 5x7x2 cm. Celková spotřeba je v tomto případě 1.2 A, což ještě zvládnul napájet originální transformátor k Meadu i s napájením dalekohledu. Obecně lze ale doporučit spíše samostatný transformátor.

p8300054m.jpgMechanické připevnění k rosnici

Pás rezistorů je z důvodů elektrického zaizolování zašit mezi dva pruhy látky široké 5 cm. Z jedné strany, která se dotýká rosnice, by měla být co nejtenčí látka – byla použita stuha. Z vnější strany je použit silný popruh. Připevnění k rosnici zajišťuje pás gumy široký 6cm a spojený suchým zipem, který je převlečen přes vytápění. Takovéto vytápění je možné velmi snadno sundat, nevyžaduje žádné další příchytky a přitom drží dostatečně pevně.

Praktické výsledky

V době, kdy padala velmi silná rosa a na celém dalekohledu „stála voda“ byla při plném výkonu (20W) celá rosnice suchá. Odporový pás nepůsobí lokálně, ale ohřívá prakticky celou rosnici rovnoměrně. Z vnějšku, i přes izolační látkový pruh, odporový pás mírně hřeje, vnitřek rosnice je prakticky studený. Je ale poznat rozdíl teploty vzduchu uvnitř rosnice, proti okolí, který zamezí orosení objektivu.
Další případ mám z pozorování v zenitu opět při silné rose. V zenitu klasická rosnice příliš nepomůže. Hlavní dalekohled jsem měl s vyhřívanou rosnicí na plný výkon (20W) a optika byla perfektně suchá, zatímco teleobjektivy navěšené kolem jsem musel utírat každou půlhodinu.

Novinky

Během 7 let od prvního vyrobeného kusu vznikly další vyhřívací pásy na jiné dalekohledy. Princip se nezměnil, pouze nově jsou použity rezistory s hranatým průřezem, které mají větší stykovou plochu a rezistorů je použito méně. Nově také není pás zašit do izolační látky, pouze jsou zaizolovány spojovací vodiče a přes pás je přetažena guma šířky 10 cm. Nově je použita LED dioda indikující zapnutý stav. Většinou ani nebývá používána regulace výkonu.
Pokud rezistory hřejí více, je nutné je umístit až na kraj rosnice, co nejdál od optiky. Bylo vyzkoušeno (na krátké tlusté rosnici ED120/900), že silné vytápění může způsobit rozostření dalekohledu.

P1060061-m.jpg