Meteory – Pozorování meteorů v roce 2010

V roce 2010 se (jako ostatně téměř vždy) naprostá většina pozorování meteorů soustředila na Letní astronomické praktikum – Expedici 2010. Mimo ni se sice sledovaly meteory ještě o dalších třech nocích, ale z nich získaných použitelných dat bylo velmi málo.

První dvě pozorování tohoto roku se uskutečnila během jarního pozorovacího víkendu na Hvězdárně v Rokycanech. Poprvé se pozorovalo v noci z 16. na 17. dubna, podruhé hned následující noc. Zapojila se většina účastníků, ale až na výjimky se jednalo o úplné nováčky nebo velmi málo zkušené pozorovatele. Protože se u nich vyskytly značné nedostatky, byla nakonec většina dat anulována. Jediný, kdo měl použitelné pozorování, byl Václav Kalaš. Ten během víkendu napozoroval celkem 5 hodin, 15 minut a zaznamenal za tu dobu 27 meteorů.

Druhým stanovištěm, kde proběhlo pozorování meteorů, se stala Valcha. V pátek večer 4. června si tu dala sraz malá skupinka amatérských astronomů, aby zde pozorovala. Byl mezi nimi i Václav Kalaš, který se jako jediný věnoval meteorům. Za 2 hodiny a 10 minut, které strávil jejich sledováním, jich do protokolů zapsal 15.

Třetím a zároveň posledním místem, kde se v roce 2010 pozorovaly meteory, bylo fotbalové hřiště u Bažantnice během Expedice 2010. Tu sice provázela zejména v první části nepřízeň počasí, ale přesto se nakonec meteoráři mohli pustit do pozorování celkem 5x. Jednou to nevyšlo, protože se velmi brzo zatáhlo, zbylé čtyři noci se již daly získat použitelné výsledky. Protože se termín konání Expedice kryl s maximem Perseid a počasí umožnilo pozorovat dvě noci kolem maxima, bylo získaných dat poměrně značné množství. Na pozorování se podílelo celkem 19 účastníků praktika, 10 si jich vyzkoušelo pozici zapisovatele při statistickém pozorování. Uskutečnilo se 41 pozorování, během kterých byla obloha sledována 108 hodin a 46 minut a zaznamenáno 2 003 meteorů. Bohužel v případě 85 záznamů u pěti pozorovatelů chyběly důležité údaje a tak musely být z dalšího zpracování vyloučeny. Zbytek mohl být odeslán do SMPH k dalšímu zpracování. Podrobnosti naleznete v článku Pozorování meteorů na Expedici 2010.

Za celý rok 2010 bylo zasláno do celostátní databáze pozorování v rozsahu 116 hodin a 11 minut, které obsahovalo 1 960 meteorů. Do sledování meteorů se zapojilo celkem 19 pozorovatelů, kteří dohromady uskutečnili 44 pozorování v sedmi různých nocích. Když k těmto údajům přidáme i vyřazené meteory, zjistíme, že bylo zaznamenáno celkem 2 045 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2010, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 6 860 min 203
2 David Prudek 4 791 min 128
3 Iveta Looseová 3 528 min 174
4 Lenka Vochová 3 477 min 73
5 Martin Brada 2 436 min 98
6 Martin Adamovský 2 408 min 139
7 Marek Popp 3 394 min 137
8 Jiří Polák 2 392 min 116
9 Josef Hanuš 2 330 min 102
10 Jakub Šulda 2 310 min 90
11 Michal Hron 1 274 min 10
12 Roman Čečil 2 272 min 121
13 Ondřej Trnka 2 230 min 126
14 Lumír Honzík 2 230 min 93
15 Huy Do Duc 2 230 min 93
16 Martin Wolmut 2 230 min 83
17 Matěj Kučera 2 227 min 100
18 Michal Bareš 1 190 min 58
19 Jiří Příbek 1 162 min 16
C E L K E M 44 6 971 min 1 960

 

V druhé tabulce najdete počty meteorů, které byly vyřazeny z dalšího zpracování.

Pořadí Jméno pozorovatele Meteory Důvod
1 Martin Wolmut 21 chybějící údaje
2 Matěj Kučera 20 chybějící údaje
3 Ondřej Trnka 18 chybějící údaje
4 Huy Do Duc 16 chybějící údaje
5 Lumír Honzík 10 chybějící údaje
C E L K E M 85 x

 

Poslední tabulka uvádí seznam zapisovatelů a údaje o jejich práci

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Michal Hron 2 436 min 438
2 Jakub Suchý 2 230 min 580
3 Josef Hanuš 1 195 min 183
4 Antonín Komora 1 162 min 60
5 Lenka Vochová 1 125 min 129
6 Dita Větrovcová 1 125 min 85
7 Michal Bareš 1 120 min 166
8 Marek Popp 1 98 min 86
9 Václav Kalaš 1 52 min 53
10 Jan Folk 1 15 min 8
C E L K E M 12 1 558 min 1 788

 

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.