Vývoj sluneční aktivity

Předpokládaný vývoj sluneční aktivityV posledních několika měsících můžeme pozorovat viditelně zvyšující se nárůst sluneční aktivity. Na Slunci se již pravidelně vyskytuje i několik skupin slunečních skvrn, z nichž některé dosahovaly v uplynulých měsících i poměrně velkých rozměrů. V souvislosti se skvrnami přibývá i počet aktivních oblastí a erupcí. V říjnu a listopadu došlo na Slunci hned k několika erupcím třídy M, které řadíme, co se týče uvolněné energie při erupci, mezi druhé nejsilnější. K nejmohutnější z nich došlo 6. listopadu a jednalo se o erupci třídy M5.4 a z dlouhodobějšího hlediska patřila k jedné z nejsilnějších v posledních třech letech.

Podle modelů zatím narůstající aktivita poměrně dobře vystihuje předpokládaný vývoj. Ten očekává, že maximum sluneční činnosti nastane přibližně v polovině roku 2013. Bude však bezmála o polovinu menší než maximum minulé. Přesto současná narůstající aktivita slibuje v příštích měsících možnost pozorování zajímavých jevů na Slunci, které v posledních letech nebylo možné pozorovat.