Zhodnocení Expedice 2010

Přednáška o výprave do ČínyJiž po jedenácté pořádala H+P Plzeň Letní astronomické praktikum v areálu fotbalového hřiště u obce Bažantnice na Plzni – severu. Jak praktikum probíhalo lze alespoň částečně vyčíst z deníku na naší internetové stránce. Tento deník byl během praktika každý den aktualizován přímo některými účastníky.

Na průběhu Expedice 2010 se v letošním roce negativně podepsalo deštivé počasí. V prvním týdnu došlo dokonce k zatopení několika stanů, takže je bylo nutné evakuovat. Po několik dní a nocí bylo chladno a vlhko. Přesto se dohromady podařilo pozorovat během pěti nocí, což se ale nevymyká dlouhodobému průměru. Termín letošního praktika byl zvolen tak, aby bylo možné pozorovat maximum známého meteorického roje Perseidy. Navíc i Měsíc byl v postavení, že rušil minimálně.

Jedním z hlavních nočních pozorovacích programů se stalo vizuální sledování aktivity meteorického roje Perseid. Sledování zákresovou metodou záznamu začalo již před příchodem hlavního maxima. Během období okolo maxima se přešlo na sledování meteorů metodou statistickou. Přímo během maxima se pozorovatelé omezili na zkrácený zápis této metody, neboť vysoká frekvence meteorů nedovolovala pořizovat úplný záznam. Důvodem bylo, že meteorický roj Perseidy dopadá v tzv. sprškách. V období maxima byly stavěny až čtyři meteorářské skupiny najednou, což spotřebovalo většinu pozorovatelů.

Další program, který byl hlavně z důvodů proměnlivé oblačnosti využíván, byla astronomická prohlídka oblohy. Ta zahrnovala jak základní orientaci na noční obloze, což je důležité zejména pro nové a mladší účastníky, tak i vyhledávání, případně zákres různých typů vzdálených deep-sky objektů v různých typech dalekohledů.

Na nedostatek práce si nemohla stěžovat ani menší skupina složená ze zkušených pozorovatelů, zabývajících se astronomickou fotografií. Některé z jejích výsledků jsou již uveřejněny na našich internetových stránkách. Trend v použití digitální fotografie se potvrdil i během tohoto praktika.

Zvláštností letošního praktika bylo, že nebyl do pozorovacího programu zařazen jinak standardní astronomický amatérský program – pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd. Důvodů bylo více, ale hlavním bylo nestabilní počasí, kdy hrozilo, že proměnné nebude možné sledovat po celou noc.

Za zmínku ještě stojí pokus sledovat meteorický roj Perseidy radiovou metodou. Bohužel použitá amatérská aparatura nepracovala podle představ svého tvůrce, a tak zřejmě z tohoto typu pozorování žádné použitelné výsledky nebudou.
Sledování noční oblohy
Během dne také byla pozorována a fotografována aktivita Slunce. Oproti předchozím letům, kdy Slunce bylo v minimu své činnosti, byly tentokrát patrny pozvolna mohutnící jevy ve fotosféře. Pozorovala se jak fotosféra, tak i chromosféra. Kromě jiného bylo např. možné sledovat morfologickou situaci v několika měnících se skupinách slunečních skvrn. Rovněž fotografování bylo zaměřeno zejména na aktivitu ve fotosféře.

Nedílnou součástí denního programu astronomického praktika bylo také zpracování a kontrola napozorovaných výsledků z předchozích nocí. Ve večerních hodinách v případě vyhlášení pozorovací pohotovosti následovala příprava pozorovací techniky na další noc. Do programu praktika bylo zařazeno i několik odborných tematických přednášek, které zajistili převážně pracovníci a spolupracovníci H+P Plzeň. Ty se týkaly nejen aktuálních pozorovacích programů, ale i jiných oblastí astronomie a kosmonautiky.

Ke konci praktika se uskutečnil již tradiční Den se Západočeskou pobočkou ČAS (ZpČAS). Jedná se o zábavné hry s astronomickou tematikou, fyzikální pokusy, soutěže apod., které pro nás připravili členové ZpČAS. Uskutečnil se i připravený dvoudílný seriál tzv. dotěrných otázek a odpovědí, věnovaný problematice popularizace astronomie.

Počet přihlášených účastníků praktika dosáhl čísla 27, k tomu je nutné připočítat ještě krátkodobé občasné pozorovatele. Tím se opět počet přiblížil ke svému kapacitnímu maximu. Bohužel část pozorovatelů se tentokrát nezúčastnila celého praktika, ale pouze jeho části. Kladem zůstává, že značné zastoupení měla mládež do dvaceti let a že se na praktiku objevilo i pár nových, začínajících mladých pozorovatelů. Velkým problémem, který se objevil na jaře, bylo i stravování, které se nakonec podařilo pro tento rok zajistit. O tom, že se v Bažantnici opět koná praktikum a o jeho průběhu se bylo možné dozvědět i z Českého rozhlasu. Je také potěšující, že astronomické praktikum svým významem již několik let přesahuje regionální charakter.