Kdy se konala první Expedice?

Společná fotka z celostátní expedice 1959Pojďme se spolu pohroužit do historie a zjistit, kde leží počátky akce, kterou už dlouhá léta pořádá Hvězdárna a planetárium Plzeň. Její celý oficiální název je trochu krkolomný a zní „Letní astronomické praktikum – Expedice“. Téměř všichni účastníci však vynechávají první tři slova a mluví o ní jen jako o „Expedici“.

Její historie je překvapivě velmi dlouhá. Úplně první akce, která by se mohla takto nazývat, se uskutečnila již v srpnu 1947. Tehdy vyrostl stanový tábor v blízkosti obce Chynín, asi 35 km jihovýchodním směrem od Plzně. Pozorovatelé se zde zaměřili na sledování meteorů (zejména Perseid) a zkoušeli, zda se je podaří zachytit pomocí radiopřijímače na vlnové délce 1,3 metru. Byli úspěšní a několik zvukových stop opravdu zaznamenali.

Poněkud zvláštní je, že v následujících letech se podobná akce už neopakovala a meteory se pozorovaly přímo z Plzně, kde byly horší pozorovací podmínky. Změna přišla až v roce 1956, kdy byla H+P Plzeň pověřena, aby uspořádala celostátní pozorovací expedici. Jako místo konání byla vybrána lokalita Hlaváčky v Beskydech. Na tomto místě za hojné účasti amatérských astronomů z celé republiky připravovala H+P Plzeň celostátní expedice v letech 1956, 1957 a 1959.

První samostatnou akci pak H+P Plzeň zorganizovala zřejmě přesně před padesáti lety, v létě roku 1960. To se historicky poprvé na louce nad hájovou, nedaleko zámku Kozel, objevili astronomové-amatéři a postavili zde svůj tábor. Od té doby se na stejné místo vraceli pravidelně každé léto až do roku 1991. Za těchto více než třicet let se jen jednou stalo, že louka zůstala v době letních prázdnin opuštěná. Bylo to pravděpodobně v roce 1963, kdy z důvodu velmi špatného počasí organizátoři celou akci zrušili. Expedice by zde zřejmě pokračovala i po roce 1991, ale bohužel nový vlastník s jejím konáním nesouhlasil.

Bylo proto nutné najít nové stanoviště. Zároveň se muselo řešit, jak pokračovat dále, protože v té době došlo k personálním změnám ve vedení H+P Plzeň a tehdejší ředitel o další pořádání Expedic neměl zájem. Skončilo to tak, že se Expedice svým způsobem osamostatnila a po nějakou dobu fungovala z větší části nezávisle na této organizaci. Uskutečnila se celkem čtyřikrát na kopci nad Losinou, v místě nazývaném Na skalkách, poté jednou v lokalitě Bambousek, což je jen asi kilometr severovýchodním směrem a další dva roky jí poskytla azyl Hvězdárna v Rokycanech. Pak nastal rok 1999, kdy na dobu, ve které se obvykle konala Expedice, připadalo úplné zatmění Slunce, pozorovatelné nedaleko České republiky. Protože téměř všichni, co se zajímali o astronomii, se vydali toto zatmění sledovat, byla tento rok Expedice zrušena.

V následujících letech čekalo Expedici několik velkých změn. V roce 2000 se podařilo zajistit nové stanoviště a to areál fotbalového hřiště u Bažantnice, zhruba 30 kilometrů severozápadně od Plzně. O rok později do H+P Plzeň nastoupil nový ředitel a organizace se vrátila k zajišťování akce v plném rozsahu. Na uvedeném místě a za těchto podmínek funguje Expedice dosud.

Tím jsme si stručně zrekapitulovali historii Expedice a můžeme se vrátit k otázce v nadpisu. Jako rok konání první Expedice si můžeme vybrat mezi letopočty 1947, 1956 a 1960. Akce z roku 1947 byla dosti specifická, jednak svým zaměřením a také tím, že se na ni v dalších letech nenavázalo. Spíše by se měla považovat za jednorázovou záležitost. Druhou možností je rok 1956, kdy H+P Plzeň poprvé uspořádala celostátní pozorovací akci. I v tomto případě se jedná o trochu jiný typ expedice, než jaké se konaly později. Byla určena pro pozorovatele z celého Československa a i proto byla situována zhruba do středu tehdejší republiky. Jako nejvhodnější kandidát na letopočet konání první Expedice se tak jeví rok 1960.

Asi vám neuniklo, že u letopočtů se vyskytují výrazy jako „pravděpodobně“ nebo „zřejmě“. Je to proto, že dopátrat se přesných let je poměrně obtížné. Je nutné se spolehnout na paměť někoho, kdo se tehdy akce zúčastnil nebo má o ní přesné a ověřitelné informace. Takových lidí moc není a dokonce ani mezi nimi nepanuje úplná shoda. Není to tak dávno, co se několik pamětníků nemohlo dohodnout na tom, zda první Expedice u Kozlu byla v roce 1960 nebo již o rok dříve. Tomu, že se jednalo spíše o rok 1960 nahrává několik nepřímých důkazů. Hlavním z nich se stala společná fotografie, pořízená na celostátní expedici v Hlaváčkách, kde je uveden rok 1959. Na tomto snímku je i tehdejší ředitel H+P Plzeň Bohumil Maleček a není příliš pravděpodobné, že by se ve stejný rok účastnil celostátní akce a současně ještě pořádal podobnou expedici s regionálním zaměřením. Pozorní čtenáři si pak možná vzpomenou, že po nějakou dobu byl na webu H+P Plzeň uveden jako rok první Expedice letopočet 1961. Tento údaj nejprve uvedla jedna pamětnice, která ale později přišla s tím, že je to chybně a správně má být rok 1960. Na základě tohoto upozornění byl letopočet opraven.

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, letos si s největší pravděpodobností připomeneme přesně padesát let od první Expedice. Ovšem samotná akce letos jubilejní, padesátá, nebude. Je to způsobeno tím, že se v letech 1963 a 1999 neuskutečnila. Kdyby to tak nebylo a konala se od roku 1960 opravdu každoročně, oslavila by půlstoletí dokonce už loni. Takto bude mít letošní Expedice pořadové číslo 49 a na kulatiny si počká až do roku 2011.