Aktivita Slunce narůstá

Slunce v extrémní ultrafialové vlnové délce (sonda SDO)

Skutečnost, že naše nejbližší hvězda – Slunce má různé formy aktivity, je známou věcí. V současné době začíná pozvolna se probouzející aktivita po dlouhém a klidném minimu opět narůstat. Její projevy byly zaznamenány ve fotosféře ve formě skvrn. Ty byly zachyceny i astronomy – amatéry, neboť skvrny jsou v dosahu jejich optických přístrojů. Aktivita však narůstá i mimo viditelnou fotosféru a tu zachytily velké pozemské sluneční dalekohledy i sondy ve vesmíru. Lze proto v následujícím období očekávat, že bude narůstat nejen počet slunečních skvrn a zvětšovat se i jejich plocha, ale bude narůstat i počet protuberancí a erupcí, včetně vzrůstu jejich intenzity. V oblasti koróny budou častější koronární výtrysky hmoty do okolního prostoru. Některé tyto úkazy už bylo možné v posledním období monitorovat. Vzhledem k tomu, že přístrojové zařízení na družicích je stále dokonalejší, dostávají se do rukou odborníků i laické veřejnosti velmi zajímavé snímky z různých spektrálních oborů. Zachycují jak celkový pohled na naši nejbližší hvězdu, tak i zajímavé aktivní oblasti s neuvěřitelným rozlišením detailů.

Zajímavý obrázek Slunce zobrazeného v extrémní ultrafialové vlnové délce přinesla americká družice SDO (Solar Dynamics Observatory), která byla vypuštěna 11. února 2010. Družici o hmotnosti asi 3 100 kg, na jejíž palubě jsou umístěny tři hlavní vědecké přístroje, vynesla raketa Atlas 5. Snímek ve falešných barvách pochází z přístroje EVE. Zobrazuje nejen právě probíhající aktivitu velké eruptivní protuberance a řady dalších protuberancí, ale i horkou plazmu o teplotách pohybujících se až kolem 1 miliónu Kelvinů. Snímek byl pořízen 30. března letošního roku a je jedním z mnoha, které družice SDO odesílá na Zem.

Mohutná protuberance na snímku sond STEREO

Další zajímavý snímek, který byl pořízen v období 12. – 13. dubna, pochází z dvojice amerických družic STEREO. Na něm je zachycen postupný vývoj jedné z vůbec největších eruptivních protuberancí. O její mohutnosti svědčí i to, že se v závěrečné fázi promítla skoro přes polovinu slunečního disku. Sondy zachytily její dynamický vývoj po dobu asi devatenácti hodin. Protuberance byla spojená s výtryskem koronální hmoty. Aktivitu na Slunci zachytil nejen systém družic STEREO, ale i další zařízení, např. již zmíněná družice SDO.

Vzhledem k moderní přístrojové technice, která nyní Slunce monitoruje, se můžeme těšit na další zajímavé snímky z tohoto oboru. Navíc existuje reálná naděje na výrazný posun v problematice studia sluneční aktivity i ve zlepšení předpovědí tzv. kosmického počasí, na jehož vývoj vůči naší Zemi má rozhodující vliv právě Slunce.

Odkazy:
http://stereo.gsfc.nasa.gov/gallery/item.php?id=stereoimages&iid=122
http://www.youtube.com/watch?v=OyIxC1nJPQ0
http://www.youtube.com/watch?v=olinbt-y7Hw
http://stereo.gsfc.nasa.gov/spacecraft.shtml