Zastoupení meteorických rojů na Expedici 2009

Protože na Expedici 2009 se pozorovaly meteory tři noci statistickou metodou, máme k dispozici jejich rojovou příslušnost. Z té se dá vypočítat procentuální zastoupení jednotlivých rojů a graficky je zobrazit. Je zajímavé sledovat, že někteří pozorovatelé určité roje poněkud „zanedbávali“, protože od nich měli jen velmi málo meteorů, případně vůbec žádné. Kromě špatného určování rojovosti to mohlo způsobit například zorné pole, které bylo příliš daleko od radiantu nebo krátký pozorovací interval, během kterého se některý ze slabých rojů nestačil projevit.

Nejčastěji se „vynechával“ roj se zkratkou AQR, což bylo ve skutečnosti několik slabých rojů, které měly radianty nízko nad obzorem, v souhvězdích Vodnář a Kozoroh. Pokud pozorovatel sledoval například severní část oblohy, měl radiant „za hlavou“ a tak by meteor z tohoto roje spatřil, jen kdyby byl velmi dlouhý. Naopak až příliš mnoho meteorů bylo hlášeno jako kappa Cygnidy. Zde se zřejmě projevila snaha některých méně zkušených pozorovatelů za každou cenu přiřadit téměř každý meteor nějakému roji.

Jak je vidět z přiložených tabulek a grafů, rozdíly mezi pozorovateli jsou značné. Část z nich se dá připsat vlivům, které se jen stěží dají ovlivnit (citlivost očí, aktuální podmínky na obloze), jiné se dají časem zlepšovat (přesnější určování rojů, sjednocení sledovaných oblastí). Přes tyto nedostatky se dá z průměrných hodnot vysledovat, že každou noc klesala frekvence Perseid (bylo již po maximu) a naopak stoupaly počty kappa Cygnid (maximum mělo nastat 18. srpna) a sporadických meteorů.

Barevné rozlišení rojů
PER PER Perseidy
AQR AQR delta Aquaridy S, alfa Capricornidy (do 15.8) a antihelionový roj
KCG KCG kappa Cygnidy
SPO SPO sporadické meteory

Noc 14./15. srpna

Jméno pozorovatele PER AQR KCG SPO Grafické znázornění
Lumír Honzík 71% 0% 14% 14% graf
Do Duc Huy 44% 0% 0% 56% graf
Michal Hron 35% 0% 18% 47% graf
Petra Kudláčková 67% 6% 11% 17% graf
Martin Wolmut 54% 4% 15% 27% graf
Václav Kalaš 48% 4% 4% 44% graf
Iveta Looseová 36% 14% 32% 18% graf
Lenka Vochová 66% 0% 0% 34% graf
Jiří Polák 76% 12% 3% 9% graf
Matěj Kučera 59% 3% 11% 27% graf
Martin Brada 47% 4% 18% 31% graf
Antonín Komora 60% 4% 9% 27% graf
PRŮMĚR 55% 4% 11% 29%

Noc 15./16. srpna

Jméno pozorovatele PER AQR KCG SPO Grafické znázornění
Dita Větrovcová 67% 17% 0% 17% graf
Alexander Justin 16% 0% 37% 47% graf
Antonín Komora 44% 4% 24% 28% graf
Marek Popp 43% 0% 14% 43% graf
Michal Hron 43% 4% 11% 43% graf
Petra Kudláčková 26% 10% 26% 39% graf
Lenka Vochová 31% 0% 9% 59% graf
Václav Kalaš 57% 6% 15% 23% graf
Iveta Looseová 40% 14% 15% 31% graf
Josef Hanuš 38% 15% 10% 36% graf
PRŮMĚR 40% 7% 16% 37%

Noc 16./17. srpna

Jméno pozorovatele PER AQR KCG SPO Grafické znázornění
Jiří Příbek 25% 0% 0% 75% graf
Michal Hron 20% 0% 10% 70% graf
Alexander Justin 9% 9% 36% 45% graf
Iveta Looseová 25% 6% 31% 38% graf
Josef Hanuš 17% 6% 22% 56% graf
Václav Kalaš 23% 9% 18% 50% graf
Petra Kudláčková 48% 0% 26% 26% graf
Antonín Komora 38% 4% 17% 42% graf
PRŮMĚR 25% 4% 20% 50%