Pozorování meteorů na Expedici 2009

Během Expedice 2009 bylo celkem šest jasných nocí a při všech se pozorovaly meteory. Bohužel na začátku Expedice, kdy bylo maximum Perseid, bylo počasí nepříznivé a tak se podařilo zachytit už jen jejich doznívající aktivitu. Poté, co konečně z oblohy zmizela oblačnost, se dalo pozorovat tři noci po sobě. Protože zpočátku byla ještě docela solidní frekvence, byla zvolena statistická metoda, bez zákresu. Čtvrtý den byla pozorovatelská řada přerušena bouřkou s lijákem, ale hned následující noc už byla zase jasná a po ní následovaly ještě další dvě. Tyto tři noci se již pozorovalo se zákresem.

První pozorování se uskutečnilo 14./15. srpna, tj. až pátou noc Expedice. Na hřiště vyrazily pozorovat tři skupiny meteorářů v celkovém počtu dvanácti pozorovatelů. Zpočátku pozorování rušila oblačnost, ale netrvalo dlouho a zmizela ze zorného pole. To však nebylo vše. Kolem půl dvanácté (všechny zde uváděné časy jsou v SELČ) se přihnala další vlna a zakryla několik desítek procent oblohy. I tyto mraky naštěstí po nedlouhé době zmizely a pak už zůstalo nebe čisté. Dalo se pozorovat bez problémů zhruba do půl druhé, kdy vyšel Měsíc a začal rušit východní obzor.

Výsledky pozorování jsou shrnuty v následující tabulce, setříděné sestupně podle napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Oranžově podbarvená pozorování nebyla odeslána do celostátní databáze, modře podbarvená zatím pozorovatelé neodevzdali.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy, AQR = sloučené delta Aquaridy S, alfa Capricornidy (do 15.8) a antihelionový roj, KCG = kappa Cygnidy, SPO = sporadické meteory

Skupina Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
B Martin Brada 252 minut 21 2 8 14 45 10,7
A Lenka Vochová 193 minut 21 0 0 11 32 9,9
A Antonín Komora 184 minut 33 2 5 15 55 17,9
B Jiří Polák 181 minut 25 4 1 3 33 10,9
B Michal Hron 157 minut 6 0 3 8 17 6,5
C Matěj Kučera 151 minut 22 1 4 10 37 14,7
B Iveta Looseová 147 minut 10 4 9 5 28 11,4
B Petra Kudláčková 133 minut 12 1 2 3 18 8,1
C Martin Wolmut 130 minut 14 1 4 7 26 12,0
A Václav Kalaš 100 minut 13 1 1 12 27 16,2
C Do Duc Huy 75 minut 4 0 0 5 9 7,2
C Lumír Honzík 36 minut 5 0 1 1 7 11,7
x CELKEM 1 739 minut 186 16 38 94 334 průměr 11,4

Následující noc (15./16. srpna) bylo počasí ještě lepší, takže se opět pozorovalo. Očekávala se již nižší frekvence a proto meteory sledovaly jen dvě skupiny. Ty však měly dohromady deset pozorovatelů, takže to nebyl zas tak velký pokles. Tentokrát byla obloha krásně vymetená, žádné mraky nepřekážely a tak pozorování probíhalo bez problémů. Jediným rušivým elementem se stal až Měsíc, ale i ten přesvětloval oblohu méně než minulou noc.

Skupina Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
B Josef Hanuš 263 minut 30 12 8 28 78 17,8
B Iveta Looseová 237 minut 26 9 10 20 65 16,5
A Václav Kalaš 230 minut 30 3 8 12 53 13,8
B Michal Hron 195 minut 12 1 3 12 28 8,6
B Marek Popp 181 minut 12 0 4 12 28 9,3
A Lenka Vochová 175 minut 10 0 3 19 32 11,0
A Petra Kudláčková 163 minut 8 3 8 12 31 11,4
A Alexander Justin 121 minut 3 0 7 9 19 9,4
A Antonín Komora 72 minut 11 1 6 7 25 20,8
A Dita Větrovcová 47 minut 4 1 0 1 6 7,7
x CELKEM 1 684 minut 146 30 57 132 365 průměr 12,6

Podle pořekadla „do třetice všeho dobrého“ se pozorovalo i v noci 16./17. srpna. Opět ubyli dva meteoráři, takže dvě skupiny měly tentokrát dohromady osm pozorovatelů. Nebe bylo sice jasné, ale nad severozápadním obzorem byly vidět zpočátku jen občas, později stále častěji, záblesky vzdálené bouřky. Podle některých předpovědí měla v poměrně krátké době dorazit i nad Bažantnici a tak byli meteoráři varováni, že se možná budou muset urychleně evakuovat pod střechu. Že se s počasím něco děje nasvědčovaly i neobvyklé „vlny“ teplého vzduchu, které se několikrát převalily přes ležící pozorovatele. Nakonec se oblačnost opravdu dostavila, ale nebylo to tak dramatické, jak se očekávalo. Pozorování bylo ukončeno těsně po půlnoci a všichni se odebrali do bezpečí svých stanů.

Skupina Jméno pozorovatele Čas pozorování PER AQR KCG SPO Celkem Frekvence
B Josef Hanuš 105 minut 3 1 4 10 18 10,3
B Michal Hron 105 minut 2 0 1 7 10 5,7
B Iveta Looseová 105 minut 4 1 5 6 16 9,1
A Václav Kalaš 101 minut 5 2 4 11 22 13,1
A Antonín Komora 96 minut 9 1 4 10 24 15,0
A Jiří Příbek 95 minut 2 0 0 6 8 5,1
A Petra Kudláčková 95 minut 11 0 6 6 23 14,5
B Alexander Justin 90 minut 1 1 4 5 11 7,3
x CELKEM 792 minut 37 6 28 61 132 průměr 10,0

Po těchto třech nocích následovala jedna deštivá a blýskavá, kdy si mohli meteoráři odpočinout, vyspat se a načerpat nové síly. Potřebovali je hned na následující noc (18./19. srpna), která byla opět jasná. Tentokrát se už pozorovalo individuálně se zákresem a osm pozorovatelů vytvořilo jednu velkou skupinu. Začátek pozorování zkomplikovala oblačnost, ta se ale neudržela dlouho a nakonec se úplně vyjasnilo. Pak už nic nebránilo pozorování až do ranních hodin. Jedinou nepříjemností, která mohla obtěžovat jedince s citlivými nosy, byly závany z nedalekého, čerstvě pohnojeného pole, přinášející charakteristickou „vůni“.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory Frekvence
Dalibor Boubín 273 minut 35 7,7
Jiří Příbek 255 minut 13 3,1
Iveta Looseová 254 minut 25 5,9
Petra Kudláčková 240 minut 23 5,8
Do Duc Huy 240 minut 7 1,8
Josef Hanuš 230 minut 31 8,1
Václav Kalaš 185 minut 27 8,8
Dita Větrovcová ??? minut ?? ??
CELKEM 1 677 minut 161 průměr 5,9

I další noc, 19./20. srpna, byla pozorovací. Skupina zůstala osmičlenná, jen se vyměnili někteří pozorovatelé. Zpočátku bylo nebe bez mráčku, ale kolem půlnoci se objevila slabá oblačnost ve formě cirrů. Ta rušila pozorování něco přes půl hodiny, než zase zmizela. Jinak byly podmínky dobré a kdo měl dost sil, mohl pozorovat klidně až do svítání.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory Frekvence
Jiří Příbek 275 minut 31 6,8
Josef Hanuš 185 minut 26 8,4
Václav Kalaš 180 minut 29 9,7
Marek Popp 173 minut 15 5,2
Lenka Vochová 160 minut 10 3,8
Petra Kudláčková 160 minut 16 6,0
Alexander Justin ??? minut ?? ??
Dita Větrovcová ??? minut ?? ??
CELKEM 1 133 minut 127 průměr 6,7

Poslední, šestá, pozorovací noc Expedice 2009 byla 20./21. srpna. Stejně jako předešlé dvě noci, i tentokrát meteory sledovala jedna skupina o počtu osmi pozorovatelů. Protože se jednalo o třetí noc po sobě, kdy se meteoráři nemohli pořádně vyspat, byla už na některých trochu znát únava. Podmínky však byly výborné, celou noc se na nebi neobjevil ani mráček a tak největší vytrvalci končili až po půl páté ráno.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory Frekvence
Jan Mocek 304 minut 41 8,1
Marek Popp 290 minut 42 8,7
Josef Hanuš 280 minut 50 10,7
Václav Kalaš 270 minut 46 10,2
Iveta Looseová 266 minut 38 8,6
Jiří Příbek 265 minut 31 7,0
Petra Kudláčková ??? minut ?? ??
Dita Větrovcová ??? minut ?? ??
CELKEM 1 410 minut 217 průměr 8,9

Jak je z tabulek patrné, někteří pozorovatelé svá data ještě nezpracovali a neodevzdali. Pokud tak učiní, objeví se v tomto článku při jeho aktualizaci.

Zajímavé grafy získáme, když se pokusíme zjistit procentuální zastoupení jednotlivých rojů v daných nocích. Pro tyto účely použijeme pouze první tři noci, kde se udávala rojovost přímo. Ze zákresových pozorování se tento údaj zjišťuje poněkud složitějším postupem a zatím není k dispozici. Vezmeme tedy všechny napozorované meteory za jednu noc a vytvoříme z nich graf. Nutno podotknout, že tyto grafy nemají příliš velkou vypovídající hodnotu, protože se zde počítá s jakýmsi fiktivním pozorovatelem, který v sobě zahrnuje všechny pozorovatele skutečné. Ti se ve skutečnosti během nocí měnili, kolísal jejich počet, každý měl trochu jiné zkušenosti a schopnosti a ani pozorovací podmínky nebyly vždy stejné. I tak se dá vysledovat, že zastoupení Perseid postupně klesalo. První noc tvořily nadpoloviční většinu všech zaznamenaných meteorů, třetí noc to již byla méně než třetina. Bohužel, v některých pozorováních jsou vidět závažné chyby v určování rojovosti. Jsou pozorovatelé, kteří zřejmě rozlišovali jen Perseidy a sporadické, jiní mají převážnou většinu meteorů sporadických. Pravděpodobně nadhodnocený je i počet kappa Cygnid, jejichž počty jsou příliš velké a neodpovídají skutečnosti. Bylo by zapotřebí, aby pozorovatelé své schopnosti trénovali i během roku a nikoli jen během jedné akce v létě.

Noc 14./15. srpna Noc 15./16. srpna Noc 16./17. srpna
Noc 14./15. srpna Noc 15./16. srpna Noc 16./17. srpna

Pokud budeme vycházet z dosud odevzdaných dat, vyjde nám, že pozorování meteorů se na Expedici 2009 věnovalo celkem 19 pozorovatelů, kteří dohromady uskutečnili 45 pozorování a zaznamenali 1 304 meteorů za čistý čas 131 hodin a 54 minut. Nejaktivnější pozorovatel byl Václav Kalaš, který pozoroval 1 066 minut, tj. 17 hodin a 46 minut. Zaznamenal také nejvíce meteorů – 204 a jako jediný sledoval meteory všech šest pozorovacích nocí. V těsném závěsu je Josef Hanuš, který pozoroval o tři minuty méně (1 063 minut), má 203 meteory a pět pozorovacích nocí. Na třetím místě skončila Iveta Looseová s napozorovanými 1 009 minutami, 172 meteory a pěti nocemi. Celkový přehled pozorování naleznete i v excelové tabulce.