Zatmění Slunce 2009 – Expediční deník – den třináctý

Předposlední den v Číně byl věnován návštěvě dvou míst v Pekingu. Tím prvním místem byl komplex chrámu Nebes, který jsme procházeli po ose od Jižní brány směrem k bráně severní. Samozřejmě i zde se muselo platit. Podařilo se nám shlédnout nejen všechna důležotá místa jako je Kruhový oltář (v podstatě ohromné obětiště), Císařskou nebeskou hrobku, Síň modliteb za dobrou úrodu, ale i další přilehlé objekty a parky. Výpravu překvapila i celková rozlehlost celého komplexu.

Druhým navštíveným místem byl areál letního císařského paláce. Narozdíl od chrámu Nebes, který je postaven v rovině, je letní palác v členitější nádherné krajině. Jsou zde jak vodní plochy (jezera), tak i skalky, na nichž jsou postaveny některé objekty a paláce. Součástí prohlídky byla i projížďka tzv. Dačím člunem. Vzhled areálu je obohacen o mosty, skalní bludiště, nádherná schodiště a množství vyhlídek. Lze bez ostychu říci, že tento areál nadchl celou naši výpravu a udělal krásnou tečku za celým zájezdem. Po poslední večeři mnozí ještě vyrazili na trh, či do místních hospůdek utratit poslední juany, a pak již nastal čas na balení zavazadel.

IMAG0298.jpg IMAG0299.jpg IMAG0300.jpg
Chrám Nebes
IMAG0301.jpg IMAG0304.jpg IMAG0305.jpg
Letní císařský palác
IMAG0306.jpg
Přejezd jezera Kunming dračí lodí

Foto Jiří Polák

Předchozí den Poslední den

Podobný deník ze stejného zájezdu, ale psaný jinými účastníky je zveřejňován na stránkách Západočeské pobočky ČAS. (popis dne 29.7.2009)
Harmonogram zájezdu