Meteory – Pozorování meteorů v roce 2008

Ačkoli bylo v roce 2008 naplánováno několik akcí na meteory (například na éta Aquaridy nebo Geminidy), nepřízeň počasí je vždy zmařila. Ani na pozorovacích víkendech nebyly vhodné podmínky, takže nakonec se pozorování meteorů uskutečnilo pouze na Expedici 2008. Tady se uskutečnilo celkem sedm pozorovacích nocí, ale z toho dvě noci byly tak nepříznivé rušivé vlivy, že získaná data byla nakonec anulována. Tentokrát se Expedice konala až v samém závěru měsíce srpna, takže Perseidy již byly po maximu a zachycené počty meteorů nebyly příliš vysoké.

Svá data částečně zpracovalo a odevzdalo celkem 11 pozorovatelů. Při následné kontrole bylo zjištěno, že u dvou začínajících pozorovatelů se vyskytuje větší množství chyb a proto nebyla jejich pozorování zařazena do dat, zaslaných do celostátní databáze. Jednalo se celkem o tři noci o celkové délce 14 hodin a 32 minut, během kterých bylo zaznamenáno 69 meteorů. Více informací o pozorování meteorů na Expedici 2008 si můžete přečíst v samostatném článku.

Za celý rok 2008 bylo zasláno do celostátní databáze pozorování v rozsahu 111 hodin a 26 minut, které obsahovalo 798 meteorů. Meteory sledovalo celkem devět pozorovatelů, kteří uskutečnili 30 pozorování v pěti různých nocích. Když k těmto údajům přidáme i vyřazená pozorování, dojdeme k tomuto výsledku: 11 pozorovatelů, 33 pozorování, 125 hodin a 58 minut pozorovacího času a 867 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2008, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 5 1 270 min 186
2 Lenka Vochová 5 1 222 min 97
3 Josef Hanuš 5 1 140 min 176
4 Iveta Looseová 4 931 min 113
5 Dita Větrovcová 3 740 min 66
6 Michal Bareš 4 565 min 73
7 Dalibor Boubín 2 418 min 56
8 Jiří Příbek 1 225 min 19
9 Jan Mocek 1 175 min 12
C E L K E M 30 6 686 min 798

 

Ve druhé tabulce najdete pozorování, která se dále nezpracovávala a neposílala do Brna.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod
1 Jiří Fiala 2 546 min 42 nezkušený pozorovatel
2 Vojtěch Burget 1 326 min 27 nezkušený pozorovatel
C E L K E M 3 872 min 69 x

 

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.