Expedice 2008 – Zhodnocení z pohledu účastníka

zhodnoceni.jpg

Letošní, podle kronikářů již čtyřicáté sedmé, Letní astronomické praktikum – Expedice 2008 se neobvykle konalo až na samém sklonku letních prázdnin. Důvodů pro volbu termínu bylo hned několik a z jejich vzájemné kombinace nakonec „vypadl“ právě čas posledních dvou týdnů měsíce srpna. Expedice 2008 (dále jen E2008) byla zahájena v pondělí 18. srpna a svůj poslední den konání ztotožnila s posledním srpnovým dnem. Hlavním určujícím kritériem pro volbu doby konání byla cesta ředitele a dalších spolupracovníků H+P za Zatměním Slunce 2008 do oblasti Novosibirsku, druhým faktorem byla ještě použitelná aktivita meteorických rojů a třetím, limitujícím, konec prázdnin. Čest hostit účastníky praktika připadla opět na areál fotbalového klubu v Bažantnici severně od Plzně.

Podobně jako v předchozích ročnících, i tentokrát plnila E2008 kromě společenského i vzdělávací, výchovné a samozřejmě odborné úkoly. Mezi plánované a uskutečněné populárně odborné a pozorovací programy patřila již tradičně pozorovací činnost meteorářské skupiny i skupiny proměnných hvězd, fotografování jak přímo astronomická (DeepSky objekty, planety a Měsíc, obecná hvězdná obloha), tak třeba i snímky pro doplnění projektu o Světelném znečištění, případně meteorologické záběry, dále pak ještě obvyklá výuka Amatérských astronomických pozorování oblohy (AAPO) včetně záznamové metody „tečkování“, nově přibyly testy třebíčského dalekohledu, testy CCD kamery G1-0300 a samozřejmě zůstal otevřen prostor pro individuální pozorovací, technické a fotografické programy.

Vzdělávací a popularizační část programu E2008 pomohly naplnit přednášky a semináře, jako: Modelování planetek, Možnosti systému GPS, Pozorování a zpracování meteorické aktivity (včetně jednoho semináře na otestování nového Simulátoru pozorování meteorů), Proměnné hvězdy, Megalitické stavby a konečně Digitální postprocessing snímků sluneční koróny. Již téměř tradiční nácvik vystupování před kamerou nahradily pro letošek dvě praktické přednášky: na téma Rétoriky a mluveného slova vystoupil pan Jiří Blažek z plzeňského Českého rozhlasu, pod jehož odborným vedením došlo nakonec k natočení sedmiminutového programového bloku fiktivní rozhlasové stanice Hranatá hvězda, a s příspěvkem Televizní reportáž z pohledu za kamerou a následné zpracování přijel jeden z bývalých aktivních účastníků expedičního dění pan Petr Jindra, mezi místními astronomy znám spíše pod přezdívkou Hawran.

Další z uskutečněných aktivit byl opět již tradiční Den s pobočkou. Pod vedením Marka Česala ožila Bažantnice nesčetnými chemickými, fyzikálními a jinými kouzly a nejeden z účastníků této akce jistě překvapil sám sebe svými dosud dřímajícími dovednostmi. Bez přehánění lze napsat, že to byl jeden den naplněný dle hesla „škola hrou“. Již sice ne tak odlehčenou formu, ale o to faktičtější poznání přinesla cesta na akci Dovolená s dalekohledem. Kombinací sportu a vzdělání pak byl Mílou Machoněm uspořádaný orientační GPS běh, jenž se rozložil vzhledem k velkému zájmu do celé doby trvání E2008. Volný čas si účastníci praktika vyplnili samozřejmě nejen vzděláváním, ale i sportem, ať již fotbalem, během, místní turistikou nebo dokonce airsoftovou střelbou. Celou Expedicí se také neslo bzučení elektromotorků několika modelů vrtulníků, opět aktivita již téměř tradiční, jež k Expedicím patří po několik minulých let. Na rozdíl od loňského roku zůstal letos nepovšimnut nedaleký rybník, co se koupání nebo pouštění lodních modelů týče. Bylo-li příčinou již poněkud chladnější počasí nebo přítomnost hejna labutí zůstane asi tajemstvím.

Ve srovnání s předchozími bažantnickými ročníky, E2008 se podstatně méně potýkala s technickými problémy v zázemí hostícího fotbalového areálu. Snad jedinou výjimkou byly potíže s napouštěním zásobníku vody a naopak s vypouštěním vody v hlavní budově, ale oba problémy byly nakonec do přijatelné formy odstraněny. Stravování formou obědů v jídelně Zemědělského družstva a večeří v soukromém restauračním zařízení paní Růžičkové v nedalekém Hvozdu se podařilo zajistit i pro letošní ročník Astronomického praktika. Snídaně a svačiny připravovali jako každý rok účastníci Expedice sami přímo v táboře. Oživená tradice táboráku a opékání uzenin nechyběla samozřejmě ani letos.

Počasí, jež letošní ročník akce provázelo, nebylo nijak extrémní. Nedostavila se ani nadměrná horka, ani mimořádná deštivá bouře, jako tomu bylo například v loňském roce. Zhruba polovina použitelných nocí za dobu trvání praktika je obvyklý průměr, jenž je ideální pro dočerpávání sil pilných pozorovatelů. Snad s výjimkou první noci, kdy se svářel svit Měsíce s přicházející rozlehlou oblačností a pozorování bylo spíše startovacím pokusem než skutečnou vědeckou prací, byly všechny ostatní využité noci buď zcela bezmračné nebo alespoň s jasně oddělenými pozorovacími a zataženými okny. Pravdou je, že spolehlivost na internetu dostupných dat v souvislosti s vývojem meteorologické situace doznala nejednu noc mnoho trhlin a nezřídka se stalo, že počasí se nakonec vyvinulo jinak (zpravidla naštěstí příznivěji), než servery zabývající se předpověďmi předpokládaly.

Co dodat na závěr? Plzeňské Letní astronomické praktikum se blíží ke svému půlstoletému výročí konání a nezbývá než doufat, že i plzeňská Hvězdárna a planetárium se toho výročí dožije, když už ne v nových, tak alespoň v důstojných a funkčních prostorách, aby byla schopna pořádat tuto výchovně i vědecky důležitou aktivitu i nadále v neztenčeném rozsahu.