Pozorování planetkového zákrytu 6.6.2008

planetka.jpgNa začátku června (6.6.2008) došlo k zajímavému úkazu pro astronomy amatéry. Po relativně dlouhé době měl nastat planetkový zákryt. Prvotní podmínky byly mimořádně příznivé. Jednak se jednalo o úkaz, který měl nastat z pátku na sobotu a v období, kdy jsou i přijatelné venkovní teploty. Dále šlo o zákryt relativně jasné hvězdy s vizuální jasností 8,9 mag, která se nachází v souhvězdí Panny. Zakrývat ji měla poměrně velká planetka Astraea 11,0 mag. Průměr této planetky je odhadován na 119 km. To vše kladlo i celkem malé nároky na pozorovací techniku, kdy stačil i dalekohled typu Somet 25 x 100. K zákrytu podle předpovědi provedené S. Prestonem mělo dojít nad územím České republiky a střed pásu totality byl přibližně určen mezi Plzní a Rokycany. Pozorovací pole se nacházelo v době úkazu nad jihozápadním obzorem (A = 217°) v dostatečné výšce (h = 36°). Úkaz měl nastat navíc krátce po soumraku v pozdějších večerních hodinách. Doporučený pozo-rovací interval byl určen od 20:59:00 UT do 21:02:00 UT a podle průměru planetky mohl trvat až 16,8 s. Neočekávaly se ani problémy s velikostí poklesu jasnosti dvojice během zákrytu, neboť pokles jasnosti o 2,2 mag je dostatečný i pro vizuální pozorování. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednu z prvně objevených planetek, byly známy i dráhové parametry, a tak na centrální linii byla sta-novena pravděpodobnost pozitivního měření na neuvěřitelných 97 procent. Vysoce přesně se tvářila i předpověď v oblasti okraje stínu a dosahovala 50 %. Naopak nízká předpověď byla ve vzdálenosti 1 sigma – pouhých 15,9 %. Není proto divu, že se této události věnovala mimořádná pozornost a byli aktivováni členové nejen zákrytových sekcí v Rokycanech a v Plzni, ale i členové plzeňské pozorovací skupiny a další pozorovatelé u nás v republice i v zahraničí.

Bylo hned v přípravném období rozhodnuto vytvořit co nejhustší pozorovací síť tak, aby se stopa totality pokryla co možná nejideálněji. A tak pražští pozorovatelé obsadili linii od Prahy směrem na Rokycany a Západočeši zase vykryli linii od Rokycan až po Rozvadov. Plzeňská skupina měla sraz na pracovišti H+P Plzeň, kde se konal i brífink k úkazu. Byly zde uděleny pokyny, předány mapy, zapůjčena pozorovací i měřící technika a rozdělena jednotlivá pozorovací stanoviště. Bohužel jediné co nevycházelo příznivě bylo počasí. Meteorologická situace byla vyhodnocena na základě rozboru zveřejněných snímků z meteorologických družic v několika spektrálních oborech. Prognóza byla žalostná hlavně pro oblast západních Čech, ale přesto existovala malá naděje, že se podaří zachytit relativně velkou díru v postupující oblačnosti od severovýchodu. Bylo proto vydáno rozhodnutí uskutečnit výjezd s cílem obsadit jednotlivá pozorovací stanoviště na linii Plzeň – Rozvadov. Výjezd proběhl v pořádku, pozorovatelé si připravili techniku na jednotlivých stanovištích, kterých jen na této linii bylo osm. Bohužel přes všechnu snahu pozorovatelů se počasí neumoudřilo a v oblasti Rozvadova dokonce i trochu zapršelo. Předpovídaná díra se také dostavila, ale později – asi necelou půlhodinu po úkazu. Takže výsledek této akce byl nakonec pouze cvičný výjezd. Později se dokonce ukázalo, že zdánlivě přesná astrometrická předpověď zas až tak přesná nebyla a hranice totality se posunula značně k severu. Takže pokud by pozorování na této obsazené linii vyšlo, jeho výsledek by byl negativní. Více štěstí měli pozorovatelé v oblasti od Berouna směrem k severu. Nezbývá než doufat, že příště to vyjde.