Akce zaměřené na vědu a techniku 2007

V měsíci září se v centru Plzně uskutečnily dvě velice podobné akce, jejichž úkolem bylo přiblížení různých vědecko-technických novinek široké veřejnosti. První nesla název Dny vědy a techniky v Plzni a konala se 14.-20.9.2007. Realizovala je Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s městem Plzeň, přičemž se skládala ze dvou částí: výstavy v centru Plzně (14.-15.9.2007) a akcí na pracovištích ZČU. Pořadatelem další akce, jež se jmenovala Věda a technika v ulicích města Plzně a proběhla 21.-22.9.2007, byla Česká hlava. Obou akcí se aktivně zúčastnila i Hvězdárna a planetárium Plzeň.

Stanoviště H+P Plzeň se během těchto interaktivních výstav nacházelo v Šafaříkových sadech před budovou Západočeského muzea. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout mnoho věcí spojených s činností organizace.

V zapůjčeném stanu bylo možné vidět prostorový model Velkého vozu. Oblíbenou atrakcí se stal také hmatový model souhvězdí, kde si každý mohl ozkusit jak je těžké poznat bez zraku a pouze hmatem jedno z nastavených souhvězdích. Zábavou pro děti i dospělé se bez pochyby stal i tzv. kosmonavigátor, jednoduché zařízení pro nácvik koordinace pohybů rukou. Uvnitř stanu si bylo možné také sestavit papírový model slunečních hodin ve tvaru krychle. Pro nejmenší návštěvníky byly přichystány omalovánky s astronomickou tématikou. Před stanem H+P Plzeň probíhalo pozorování fotosférických a chromosférických úkazů na Slunci. V průběhu obou akcí bylo také možné spatřit v některém z dalekohledů planetu Venuši na denní obloze, která tvarově připomínala poměrně úzký srpek. To ovšem znamenalo přesné navedení dalekohledu na objekt, což je na denní obloze poměrně obtížné. Nechyběla zde ani ukázka činnosti meteorologické stanice, která se používá na měření meteorologických veličin během zatmění Slunce. Na připojeném notebooku se zobrazovala aktuální meteorologická data. Na organizaci obou akcí podílelo poměrně velké množství lidí spojených nějakým způsobem s činností Hvězdárny a planetária Plzeň.

V druhé části akce Dny vědy a techniky v Plzni byla uspořádána také dvě veřejná pozorování, na která se přišlo podívat kolem 60 návštěvníků.

Poslední akcí byla Evropská noc vědců, která proběhla v pátek 28. září 2007 v areálu společnosti Škoda Holding. Astronomická pozorování se vzhledem k deštivému počasí neuskutečnila. V sále si návštěvníci mohli poslechnout i přednášku ředitele H+P Plzeň Lumíra Honzíka na téma: „Jak ovlivňuje Slunce planetu Zemi“.

P9228885-v.jpg P9228892-v.jpg
img-6383-v.jpg img-6388-v.jpg
img-6378-v.jpg img-6377-v.jpg
P9228881-v.jpg P9228880-v.jpg