Meteory – Pozorování meteorů v roce 2007

V roce 2007 se uskutečnilo pozorování meteorů na třech různých akcích. Je to určitý pokrok oproti minulým dvěma letům, kdy se pozorovalo jen na Expedici. Kromě toho se uskutečnily další dva pokusy o pozorování, které však byly zmařeny v jednom případě příliš nízkou MHV a ve druhém oblačností.

Poprvé se meteory sledovaly v březnu na jarním pozorovacím víkendu v Rokycanech. Ačkoli hlavním nočním programem této akce byl Messierovský maratón, přesto se našli dva pozorovatelé, kteří dali přednost meteorům. Pozorovací podmínky byly bohužel dost nepříznivé a výsledky tomu odpovídaly. Celkem bylo za přibližně hodinu a půl dlouhý interval zaznamenáno pouhých pět meteorů. Použitelné bylo nakonec jen jedno pozorování, druhý pozorovatel měl příliš nízkou MHV.

Pak nastalo dlouhé období bez pozorování, protože další meteory byly zaznamenány až v srpnu na Expedici 2007. Zde se uskutečnilo celkem pět pozorovacích nocí, ale jedna z nich (ta úplně první) musela být nakonec anulována, protože krátce po začátku pozorování se objevila oblačnost a muselo se skončit. Další čtyři byly již úspěšné a vzhledem k tomu, že se podařilo po několika letech pozorovat přímo během maxima Perseid, jsou tentokrát počty meteorů značně vysoké.

Během celé Expedice odevzdalo svá napozorovaná data celkem 21 pozorovatelů. Dvě pozorování v celkové délce 10 hodin a 16 minut, při kterých bylo zaznamenáno 62 meteorů, musela být ze zpracování kompletně vyřazena pro nedostatky, u dalších pěti došlo ke zkrácení pozorovacího intervalu. Ten byl v součtu zkrácen o 4 hodiny a 55 minut. Do celostátní databáze byla odesláno 43 pozorování od 20 pozorovatelů o celkovém času 140 hodin a 59 minut, za které bylo spatřeno 3 380 meteorů. Když k těmto údajům přidáme i vyřazená pozorování a zkrácené intervaly dojdeme k tomuto výsledku: 45 pozorování, 156 hodin a 10 minut pozorovacího času a 3 442 meteorů. Podrobné informace o pozorování meteorů na Expedici si můžete přečíst v samostatném článku.

Třetí a zároveň poslední akcí, na které se sledovaly meteory, bylo pozorování na Hůrce v noci 13/14. října 2007. Zúčastnili se jej čtyři pozorovatelé a zajímavostí je, že předchozí pozorování meteorů na tomto stanovišti se odehrálo před více než 10 lety. Celkově zde bylo za 11 hodin a 50 minut napozorováno 45 meteorů.

Za celý rok 2007 bylo zasláno do celostátní databáze v Brně pozorování v rozsahu 154 hodin a 19 minut, které obsahovalo 3 428 meteorů. Meteory sledovalo celkem dvacet pozorovatelů, kteří uskutečnili 48 pozorování v šesti různých nocích. Když k těmto údajům přidáme i vyřazená pozorování a zkrácené intervaly, dojdeme k tomuto výsledku: 21 pozorovatelů, 51 pozorování, 170 hodin a 55 minut pozorovacího času a 3 492 meteorů.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2007, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Josef Hanuš 4 1 079 min 499
2 Václav Kalaš 6 1 051 min 417
3 Lenka Vochová 4 994 min 125
4 Matěj Plzák 3 779 min 228
5 Dita Větrovcová 4 608 min 104
6 Jiří Polák 2 517 min 276
7 Michal Staník 3 480 min 157
8 Iveta Looseová 3 449 min 199
9 Jakub Tomáško 2 389 min 139
10 Jan Vít 3 362 min 139
11 Martin Adamovský 2 360 min 202
12 Martin Brada 1 340 min 148
13 Jan Franče 2 314 min 34
14 Dalibor Boubín 1 306 min 55
15 Jaroslav Kovařík 1 283 min 202
16 Michal Bareš 2 233 min 107
17 Antonín Komora 2 228 min 190
18 Jaroslav Pečínka 1 206 min 127
19 Jakub Suchý 1 191 min 44
20 Miloslav Machoň 1 90 min 36
C E L K E M 48 9 259 min 3 428

 

V druhé tabulce jsou uvedena pozorování, u kterých musel být zkrácen pozorovací interval.

Pořadí Jméno pozorovatele Intervaly Čas
1 Jaroslav Pečínka 1 105 min
2 Jan Franče 2 80 min
3 Matěj Plzák 2 50 min
4 Jan Vít 1 40 min
5 Lenka Vochová 1 20 min
C E L K E M 7 295 min

O výše uvedený čas byly pozorovatelům zkráceny intervaly, protože v daném období neviděli žádný meteor.

 

V poslední tabulce jsou uvedena pozorování, která se dále nezpracovávala a neposílala do Brna.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory Důvod
1 Iveta Looseová 1 337 min 43 nezkušený pozorovatel
2 Jiří Příbek 1 279 min 19 chyby v záznamech
3 Dita Větrovcová 1 85 min 2 příliš nízká MHV
C E L K E M 3 701 min 64 x

 

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 20001999.