Pozorování meteorů na Expedici 2007

První pozorování meteorů na Expedici 2007 se uskutečnilo hned první noc. Zvečera bylo ještě zataženo, ale postupně se oblačnost začala protrhávat, takže bylo možné začít. Poté, co si všichni nastěhovali potřebné pomůcky na hřiště, ulehli do spacáků a udělali potřebné korekce, se během krátké chvíle opět zatáhlo. Po obloze se začaly honit mraky takovým způsobem, že se muselo pozorování přerušit. Nějakou dobu se vyčkávalo, ale když se situace nezlepšila, bylo pozorování ukončeno. Po delší době se obloha částečně vyjasnila, ale to už se meteorům věnoval jen jeden vytrvalec – Josef Hanuš. I ten musel nakonec kapitulovat, protože počasí bylo velmi proměnlivé a podařilo se mu „nasbírat“ po částech jen asi hodinu čistého času, což je málo. Ostatní pozorovatelé měli většinou méně než půl hodiny, takže nakonec z této noci nebyl žádný použitelný výsledek.

Po této noci následoval kompletně zatažený zbytek týdne. Pokud se občas přeci jen ukázala jasná obloha, bylo to jen ve dne a nemělo to dlouhé trvání. Snad úplně každou noc pršelo, nebo alespoň drobně poprchávalo. Místo pozorování oblohy se v noci dalo poslouchat jen vytrvalé bubnování deště do stanové celty. Naštěstí v úplném závěru týdne, v neděli, se konečně vyjasnilo a bylo možné pozorovat.

Protože to bylo v období maxima Perseid (noc 12/13. srpna), byli pozorovatelé rozděleni do čtyř skupin a pozorovalo se statisticky. Kvůli velmi vysoké frekvenci se musely občas redukovat zaznamenávané údaje, u jedné skupiny se část noci zaznamenával jen čas přeletu. Podmínky byly po celou noc výborné, dalo se pozorovat až zhruba do půl páté letního času.

Výsledky jsou v následující tabulce, oranžovou barvou jsou zvýrazněna pozorování, u kterých musel být zkrácen pozorovací interval. Z napozorovaných dat bylo zřejmé, že pozorovatel se po určitou dobu dostatečně nevěnoval sledování oblohy. Uváděná frekvence není přepočítána na standardní podmínky, jedná se prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách.

Skupina Jméno pozorovatele Meteory Čas pozorování Frekvence
A Jaroslav Kovařík 202 283 minut 43
Václav Kalaš 177 231 minut 46
Antonín Komora 53 48 minut 66
Jan Vít 71 178 minut 24
Iveta Looseová 40 37 minut 65
B Michal Bareš 43 95 minut 27
Josef Hanuš 147 165 minut 53
Matěj Plzák 53 240 minut 13
Lenka Vochová 38 260 minut 9
Jan Franče 17 140 minut 7
Jakub Tomáško 57 170 minut 20
C Jiří Polák 182 268 minut 41
Martin Brada 148 340 minut 26
Michal Staník 63 190 minut 20
Jaroslav Pečínka 127 206 minut 37
Martin Adamovský 186 314 minut 36
D skupina dosud nedodala výsledky
CELKEM 1 604 3 165 minut prumer.gif 33

I následující noc – 13/14. srpna – byla jasná a tak se opět pozorovalo statistickou metodou ve čtyřech skupinách. Pozorovací podmínky byly o trochu horší (nižší MHV) a před jednou hodinou letního času se nasunula oblačnost, která pozorování ukončila. Přesto se podařilo získat velké množství dat, frekvence byla oproti minulé noci jen mírně nižší.

Skupina Jméno pozorovatele Meteory Čas pozorování Frekvence
A Josef Hanuš 171 246 minut 42
Matěj Plzák 90 246 minut 22
Lenka Vochová 43 246 minut 10
Jan Franče 17 174 minut 6
Jakub Tomáško 82 219 minut 22
B Michal Bareš 64 138 minut 28
Miloslav Machoň 36 90 minut 24
Jakub Suchý 44 191 minut 14
Michal Staník 56 145 minut 23
Martin Adamovský 16 46 minut 21
C Václav Kalaš 112 165 minut 41
Dita Větrovcová 33 58 minut 34
Antonín Komora 137 180 minut 46
Jan Vít 61 135 minut 27
Iveta Looseová 147 232 minut 38
D skupina dosud nedodala výsledky
CELKEM 1 109 2 511 minut prumer.gif 27

A do třetice všeho dobrého, i další noc se dalo pozorovat. Tady už bylo vidět, že je dva dny po maximu a frekvence byla nižší. Stále však rozhodně bylo na co se dívat. Pozorovalo se opět statistickou metodou, tentokrát už jen tři skupiny. Stejně jako minulou noc se kolem jedné hodiny objevila oblačnost a jedna skupina skončila, ale druhá to nevzdala a bojovala s nepřízní počasí až do čtyř hodin do rána.

Skupina Jméno pozorovatele Meteory Čas pozorování Frekvence
A Jiří Polák 94 249 minut 23
Josef Hanuš 123 323 minut 23
Matěj Plzák 85 293 minut 17
Lenka Vochová 36 303 minut 7
B Václav Kalaš 61 145 minut 25
Dita Větrovcová 36 130 minut 17
Jan Vít 7 49 minut 9
Michal Staník 38 145 minut 16
C skupina dosud nedodala výsledky
CELKEM 480 1 637 minut prumer.gif 17

Po těchto úspěšných „maximových“ nocích se opět vrátilo nepříznivé počasí a nedalo se pozorovat. Až úplně poslední noc (18/19. srpna) se ukázala jasná obloha a i když se obvykle tuto noc nepozoruje, letos se udělala výjimka. Protože už se neočekávala vysoká frekvence, přešlo se na pozorování se zákresem a byly jen dvě skupiny. Oranžově jsou tentokrát zvýrazněna pozorování, která nebyla poslána do Brna. Jedno kvůli tomu, že pozorovatel dělal zákres úplně poprvé (Iveta Looseová) a druhé kvůli chybám v záznamech (Jiří Příbek).

Skupina Jméno pozorovatele Meteory Čas pozorování Frekvence
A Václav Kalaš 50 260 minut 12
Dita Větrovcová 24 235 minut 6
Jiří Příbek 19 279 minut 4
B Josef Hanuš 58 345 minut 10
Dalibor Boubín 55 306 minut 11
Iveta Looseová 43 337 minut 8
CELKEM 249 1 762 minut prumer.gif 9

Někteří z účastníků se věnovali nejen vizuálnímu, ale také fotografickému zachycení meteorů. Na jeden velmi efektní seskládaný snímek s několika meteory se můžete podívat níže. Pochází z fotogalerie Jiřího Poláka.

Několik meteorů, vyfocených na Expedici 2007

Následující souhrn není kompletní, protože se napozorovaná data nepodařilo získat od některých pozorovatelů. Proto byl zpracován jen z dosud odevzdaných dat.

Pozorování meteorů se na Expedici 2007 věnovalo celkem 20 pozorovatelů, z toho téměř polovina byli úplní začátečníci. Dohromady se uskutečnilo 45 pozorování, ze kterých bylo v sedmi případech nutno upravit pozorovací interval a dvě pozorování vyřadit úplně. Zbytek byl odeslán k dalšímu zpracování. Celkově bylo zaznamenáno 3 442 meteorů za čistý čas 156 hodin a 10 minut.

V tomto roce byl nejaktivnějším pozorovatelem Josef Hanuš, který drží „rekordy“ ve všech disciplínách. Jak v napozorovaném čase (1079 minut, tj. 17 hodin a 59 minut), tak počtu meteorů (499). Pouze v počtu nocí se o první místo dělí s Václavem Kalašem, se kterým má shodně 4 pozorovací noci.