Popis Expedice 2007

Společná fotka účastníků Expedice 2007

Tak jako každý rok, i v létě 2007 uspořádala Hvězdárna a planetárium Plzeň letní pozorovací praktikum Expedice 2007. Tentokrát to bylo v termínu od 6. do 19. srpna, tedy v délce plných čtrnácti dní. Bohužel celou první polovinu Expedice bylo velmi špatné počasí. Snad každou noc pršelo a bylo možné pozorovat jen úplně první noc a to ještě poměrně dost rušila oblačnost. I přes to se podařilo napozorovat přechod Měsíce přes Plejády.

Focení pro novinyNásledující dny i noci byly stále, až na malé výjimky, zatažené a kvůli častým přeháňkám bylo problematické se věnovat činnostem pod širým nebem. Denní program se zaměřoval spíše na aktivity „pod střechou“, mimo jiné na přednáškovou činnost. Za dobu Expedice bylo celkem pět přednášek na různá témata. Některé se týkaly pozorovacích programů – meteorů, proměnných hvězd a Slunce, ale byly i o měření pomocí teodolitu nebo o meteorologii. Měření teodolitem a několika jednoduchými pomůckami si účastníci mohli vyzkoušet i v praxi.

Ve volných chvílích bylo možné se věnovat zábavě. Stejně jako již v minulých letech zde někteří účastníci měli modely ovládané vysílačkou, které zde předváděli. Bylo zde k vidění letadlo, loď a několik vrtulníků. Během létání se stalo i několik havárií, takže některé modely bylo možné vidět spíše při opravách než ve vzduchu. Také se stalo, že letadlo zaletělo příliš daleko, ztratilo se z dohledu a majitel jej poměrně dlouho hledal. Nakonec byl úspěšný a stroj se mu podařilo nalézt. Z další modelářské činnosti se na Expedici připravoval model městečka, který bude použit na výstavě, kde bude názorně zobrazovat světelné znečištění.

O zábavu na téměř celý den se postaral koncem prvního týdne Marek Česal ze Západočeské pobočky ČAS, který s sebou přivezl spoustu rekvizit a zorganizoval velké soutěžní klání, do kterého se zapojil celý tábor. Nejprve se účastníci rozdělili do pěti skupin, těm dali jména a pustili se do soutěžení. Prvním úkolem bylo vyrobit funkční model rakety. To se po několika pokusech podařilo a následovaly další soutěže jako například astronomická pantomima, přenášení vody pomocí odměrek nebo slalom pozadu s orientací za pomoci zrcátek. Po skončení soutěžení Marek sečetl body a vyhlásil pořadí jednotlivých skupin. Všichni byli odměněni různými jedlými i věcnými odměnami. Jako další bod bylo poděkování Miloslavu Machoňovi, který zpracoval meteorologická data, naměřená během úplného zatmění Slunce do obsáhlé práce, se kterou pak zvítězil v celostátním kole fyzikální soutěže.

V neděli večer se konečně počasí zlepšilo tak, že bylo možné pozorovat. Jednalo se o noc těsně před maximem Perseid a jejich frekvence byla obzvláště k ránu velmi vysoká. Nebylo možné zapisovat všechny údaje a muselo dojít k jejich redukci. I tak byl velmi těžké vše potřebné zaznamenat. Následující dvě noci byly také jasné a frekvence byla stále na vysoké úrovni. Perseidy se zaznamenávaly i fotograficky a podařilo se jich poměrně dost zachytit. Z dalších pozorovacích programů se dělaly proměnné hvězdy, AAPO, fotografování různých astronomických objektů a se začátečníky se probírala orientace na obloze.

Večerní táborákV druhé polovině Expedice už bylo počasí příznivější. Někteří účastníci dokonce využili nedaleký rybník, kam chodili plavat a zkoušet dálkově ovládaný model lodi. Další skupinka se věnovala Geocachingu, což je vlastně hledání „pokladu“ pomocí souřadnic a přístrojů GPS. V okolí se takových „pokladů“ neboli „caches“ nachází poměrně dost a některé se ukázaly jako docela velký oříšek. Nakonec se však podařilo najít všechny. Ze společenských her se na Expedici hrála hlavně Expanze a Osadníci z Katanu, sportovněji založení jedinci dávali přednost fotbalu. Někteří dokonce tak intenzivně, že v dalších dnech nemohli skoro ani chodit.

Ani letos se Expedice neobešla bez zájmu médií. Tábor navštívila reportérka MF Dnes a hovořila nejprve s vedoucím praktika a pak s jedním mladším účastníkem. Fotograf, který přijel s ní, mezitím pořídil několik fotografií dalekohledu a účastníků. Článek s fotografií vyšel v MF Dnes 18. srpna. Expedice s objevila několikrát i v rozhlasu, protože do Bažantnice zavítal pracovník Českého rozhlasu a pořídil zvukový záznam s Lumírem Honzíkem. Ten byl pak rozdělen na dvě části a několikrát odvysílán ve dnech 10. a 11. srpna ve zpravodajské relaci Českého rozhlasu Plzeň.

K prohlédnutí a poslechu: nascanovaný novinový článek, prvnídruhá část rozhlasového záznamu. Nahrávky poskytl Český rozhlas Plzeň.

Samozřejmě se těžko dá představit Expedice bez pořádného táboráku a opékání vuřtů. Jedno odpoledne bylo věnováno přípravám, kdy se všichni rozprchli do lesa, kde začali sbírat dříví, porážet soušky a nosit to vše do tábora. Tam pak nastala druhá fáze, kdy vznikly skupinky, které dříví nalámaly, naštípaly, rozsekaly či nařezaly na vhodnou délku. Protože lehce poprchávalo, bylo zapotřebí dříví uložit pod stromy a připravené ohniště zakrýt plachtou. Ve večerních hodinách naštěstí nepršelo, takže bylo možné oheň bez problémů zapálit. Po nějaké době, kdy pořádně začal hořet, se u ohně objevily špekáčky s chlebem a hořčicí a mohlo začít opékání. I když několik špekáčků skončilo nechtěně v ohni, dostalo se na každého a nikdo nezůstal hladový. Po konzumaci se u ohně debatovalo dlouho do noci.

V posledních dnech Expedice se stejně jako minulý rok testovalo chování a vystupování jednotlivých účastníků před kamerou a mikrofonem. Později večer bylo uspořádáno sezení, kde se záznamy promítaly na plátno a aktéři byli upozorněni, jakých chyb se dopouštějí. Zvláště srovnání s loňským rokem bylo velmi zajímavé.

Předposlední den Expedice už vypukla příprava na odjezd, částečné balení a uklízení. I když to nebývá zvykem, tentokrát se pozorovalo i úplně poslední noc. Podmínky byly velmi dobré, takže někteří pozorovatelé vydrželi až do časných ranních hodin.

V neděli pak už po snídani bylo nutné vše sklidit, dobalit, nastěhovat do aut, odvézt a uvést tábor do původního stavu. To se nakonec podařilo a za několik hodin už Expedici 2007 připomínaly jen obdélníky pomačkané zežloutlé trávy v místech, kde byly stany.

Tak zase za rok!