Podzimní pozorovací víkend 2006

Od pátku 1. prosince do neděle 3. prosince 2006 se na rokycanské hvězdárně uskutečnil podzimní pozorovací víkend určený zejména členům astronomického klubu a kroužků Hvězdárny a planetária Plzeň, zaměřený na pozorování Měsíce. Součástí třídenní akce byla i porada členů Západočeské pobočky ČAS, Hvězdárny v Rokycanech a H+P Plzeň, jejímž obsahem se staly např. akce, které by se měly uskutečnit v dalším období.

Pozorovací víkend začal v pátek okolo 18. hodiny příjezdem účastníků na hvězdárnu. Část účastníků se dopravila vlakem, část i s pozorovací technikou služebním vozidlem H+P Plzeň. Vzhledem k tomu, že obloha byla v ten večer zatažená, přišel po ubytovacích procedurách a krátké večeři na řadu náhradní program. Ten začal vědomostní soutěží ve formě testu třech družstev, kterou připravil Lumír Honzík. Test byl zaměřen na znalosti týkající se Měsíce a samozřejmě v něm nechyběly ani záludné otázky a chytáky. Po skončení soutěže následovalo představení velmi kvalitního počítačového atlasu Měsíce Virtual Moon Atlas, který je volně ke stažení na webové adrese: http://www.astrosurf.com/avl/UK_download.html. Na závěr večera byl promítnut jeden z dílů dokumentárního cyklu Zlaté století astronomie, jenž byl věnovaný opět našemu vesmírnému souputníkovi – Měsíci. Dokument komentovaný RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. se týkal vzniku Měsíce.

V sobotu ráno dorazily i členové Západočeské pobočky ČAS a tak kolem 9 hodiny dopoledne mohla začít několikahodinová porada a diskuze. Prvním bodem programu se stalo zhodnocení akcí Věda a technika v ulicích a Evropská noc vědců v Plzni v roce 2006. Vyhodnotilo se co se líbilo i to co se nepovedlo a zároveň se začaly objevovat nápady, jak se ještě lépe připravovat na stejnojmennou akci, která nastane v ulicích města Plzně opět v roce 2007. Krátce po poledni webmaster Ota Kéhar představil nové stránky Západočeské pobočky ČAS a způsob, jak lze do nich přispívat. Posledním bodem programu byla rozprava o přípravě dvou pozorovacích expedic za úplnými zatměními Slunce, která nastanou 1. srpna 2008 a 22. července 2009 na Asijském kontinentu. Fyzickým zpestřením se stalo stěhování bývalého dalekohledu Coudé a jeho montáže do budovy hvězdárny.

Po obědě a odjezdu členů Zpč. pob. ČAS pokračoval program činností na hvězdárně. Ondřej Trnka např. předváděl začínajícím členům astronomických kroužků stavbu a ovládání astronomické techniky.

Protože ani sobotní večer se nevyjasnilo, bylo zapotřebí opět použít náhradní program, který připravili pracovníci H+P Plzeň Martin Adamovský a Ondřej Trnka. Účastníci akce se měli možnost seznámit během připravených přednášek s astronomickým softwarem. Jako první M. Adamovský funkčně představil světoznámý francouzský program Cartes du Ciel. Po něm O. Trnka seznámil s programy Guide 8 a Stellarium. Zejména poslední program zřejmě zaujal nejvíce, protože se jedná se o velice graficky propracované freewarové počítačové planetárium, na kterém lze názorněji vysvětlit a ukázat některé problémové příklady z nebeské mechaniky. Lze na něm dokonce nastavit např. východy a západy Slunce v oblasti rovníku, průběh polárního dne a noci či virtuálně pozorovat úplné zatmění Slunce.

Podzimní pozorovací víkend skočil v neděli dopoledne odjezdem účastníků. Akce na rokycanské hvězdárně se celkově zúčastnilo kolem 25 zájemců, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň, Západočeskou pobočkou ČAS či Hvězdárnou v Rokycanech.

sal.jpg
Diskuze v přednáškovém sále rokycanské hvězdárny v průběhu sobotního dopoledne, foto: Josef Jíra 
stehovani.jpg
Stěhování bývalého dalekohledu, foto: Josef Híra