Pozorování meteorů na Expedici 2006

Stejně jako předchozí rok, ani letos počasí na Expedici nebylo zrovna ideální. Podařilo se pozorovat celkem čtyři noci, ale z toho jedna musela být anulována z důvodu velmi rychlých změn oblačnosti. Bylo neustále nutné měnit korekce, což výsledné pozorování zcela znehodnotilo. Kromě těchno „oficiálních“ pozorovacích nocí se koncem Expedice ještě uskutečnila další dvě pozorování, každé jinou noc a s jiným pozorovatelem.

První pozorování se uskutečnilo v noci 15./16. srpna. Obloha byla jasná, jen později vyšel Měsíc, který rušil na východní části oblohy a kvůli kterému bylo pozorování předčasně ukončeno kolem půl třetí letního času.

Pozorovalo celkem osm pozorovatelů, z toho byli tři zkušení. Výsledky pozorování jsou v následující tabulce, pozorovatelé jsou řazeni podle doby pozorování. Zelenou barvou jsou pak označena pozorování, která se posílala do Brna k dalšímu zpracování. V této i následujících tabulkách jsou jen ta pozorování, která byla odevzdána a ze kterých se daly zjistit alespoň základní údaje.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Matěj Kučera 225 minut 17
Václav Kalaš 205 minut 30
Martin Wolmut 199 minut 12
Dita Větrovcová 185 minut 17
Michal Bareš 120 minut 14
Petr Dobřička 90 minut 5
Jan Strobach 35 minut? 2
Jindřich Macholán ? 7
CELKEM 1 059 minut 104

Pak byly dvě zatažené noci a další pozorování meteorů se uskutečnilo 18./19. srpna. Noc byla bez oblačnosti a podmínky byly téměř ideální. Pozorování komplikoval pouze velký spad rosy, který silně promáčel protokoly a mapy. Dalo se pozorovat až do ranních hodin, největší vytrvalci končili ve čtvrt na pět.

Tentokrát byly pozorovatelé rozděleni do dvou skupin. Jedna měla osm a druhá dokonce deset členů. Jen šest pozorovatelů bylo zkušených, ostatní pozorovali buď poprvé, nebo měli zatím jen malé znalosti. Část dat nebyla odevzdána, takže údaje v tabulce nejsou kompletní.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Jan Mocek 300 minut 47
Václav Kalaš 275 minut 43
Dita Větrovcová 235 minut 25
Matěj Kučera 192 minut 30
Martin Wolmut 185 minut 22
Petr Dobřička 150 minut 16
Lumír Honzík 140 minut 22
Ondřej Trnka 135 minut 21
Zdeněk Pečínka ? 5
CELKEM 1 612 minut 231

Další noc, kdy se pozorovalo, nazval Honza Mocek vtipně jako „noc rychlých mraků“. Bylo to 20./21. srpna a byla opravdu kuriózní. Zpočátku bylo úplně jasno, jen u obzoru bylo trochu oblačnosti, která nevadila. Náhle se „z ničeho“ vytvořila oblačnost a během několika málo minut pokryla většinu oblohy. Za dalších pár minut se opět rozpustila a zmizela. Po cca pěti až deseti minutách se celá situace opakovala. A pak znovu a znovu, v nepravidelných cyklech se střídala téměř jasná obloha se skoro zataženou. Pozorování muselo být přerušeno a vyčkávalo se. Po zhruba hodině už bylo jasné, že se situace nezlepší a pozorování bylo ukončeno.

Oblohu tuto noc sledovaly dvě meteorářské skupiny o síle pěti a šesti pozorovatelů. Zkušených pozorovatelů bylo celkem pět. Bohužel výsledky z této noci byly divokými pozorovacími podmínkami silně znehodnoceny a musely být anulovány. Pro zajímavost je alespoň část napozorovaných dat uvedena v tabulce níže:

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Roman Čečil 135 minut 11
Matěj Kučera 108 minut 8
Martin Wolmut 95 minut 6
Jan Mocek 39 minut 5
Václav Kalaš 33 minut 8
Dita Větrovcová 33 minut 6
CELKEM 443 minut 44

Poslední „oficiální“ pozorovací noc na Expedici 2006 nastala 23./24. srpna. Zpočátku byla téměř úplně jasná obloha, ale přibližně po půl hodině pozorování se přihnala oblačnost. V jednu chvíli už to vypadalo, že se bude opakovat situace jako minulou noc a bude nutné skončit, ale naštěstí se tak nestalo. Po nějaké době oblačnost ustoupila a pak už bylo možné nerušeně pozorovat až do rána. Tuto noc pravděpodobně padl i několikaletý rekord v délce pozorování, protože poslední dva pozorovatelé končili až v půl páté ráno.

Opět pozorovaly dvě skupiny, v obou bylo po sedmi pozorovatelích. Mezi zkušené by se dalo zařadit pět z nich, naopak tři byli úplnými nováčky. Zbytek už měl nějaké zkušenosti, zatím však ne příliš velké. Opět část dat nebyla dosud odevzdána.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Josef Hanuš 315 minut 55
Václav Kalaš 260 minut 39
Matěj Kučera 227 minut 29
Dalibor Boubín 207 minut 25
Ondřej Trnka 205 minut 25
Martin Wolmut 180 minut 16
Dita Větrovcová 140 minut 16
Jan Vít 140 minut 12
Petr Dobřička 100 minut 10
Jan Strobach 30 minut 2
CELKEM 1 489 minut 174

V noci 25./26. srpna sice nebyla vyhlášena pozorovací pohotovost, ale když se objevila díra v oblačnosti, využil toho Pepík Hanuš a pustil se do pozorování. Bohužel příznivé počasí nevydrželo příliš dlouho a po půl hodině byl nucen pozorování ukončit. Přesto se mu podařilo napozorovat alespoň pět meteorů.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Josef Hanuš 30 minut 5
CELKEM 30 minut 5

O úplně poslední noci na Expedici – 26./27. srpna se dal do osamoceného pozorování meteorů Jirka Příbek. Pozoroval sice více než dvě hodiny, ale za tu dobu viděl pouze deset meteorů. Navíc měl příliš nízkou MHV, takže jeho pozorování nebylo zasláno do Brna.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Jiří Příbek 130 minut 10
CELKEM 130 minut 10

Celkem se do pozorování meteorů na Expedici aktivně zapojilo 23 pozorovatelů, od velmi zkušených až po naprosté nováčky. Dohromady se uskutečnilo 53 pozorování, z toho 20 jich bylo posláno na další zpracování do Brna, zbytek byl z nejrůznějších důvodů vyřazen. Pod hvězdnou oblohou meteoráři strávili dohromady 84 hodin a 38 minut a za tu dobu zaznamenali 623 meteorů.

A pro zajímavost uvedu na závěr tři „rekordy“ z Expedice 2006:

  • Nejvíc napozorovaných nocí – celkem 4 mají Václav Kalaš, Matěj Kučera, Dita VětrovcováMartin Wolmut
  • Celkově nejdelší napozorovaný čas má Václav Kalaš773 minut (12 hodin, 53 minut)
  • Nejvíce meteorů zaznamenal také Václav Kalaš a to přesně 120 „kusů“