Pozorování Slunce na Expedici 2006

Nedílnou součástí odborných pozorovacích programů Letního astronomického praktika je i pozorování Slunce, respektive sluneční aktivity. Řadu let měli účastníci praktika možnost pozorovat aktivitu pouze ve spodní vrstvě sluneční atmosféry, tedy ve fotosféře, kde jsou jejím nejnápadnějším projevem skupiny slunečních skvrn a fakulová pole. V této vrstvě je většími dalekohledy za výborných pozorovacích podmínek viditelná i granulace a póry. Ale vzhledem k tomu, že v tomto období právě vrcholí tzv. sluneční minimum, byla podobně jako v minulých dvou letech aktivita fotosféry na velmi nízké úrovni, což může příležitostné pozorovatele odradit od pozorování. Fotosférická vrstva totiž obsahovala jen ojedinělé skvrny nebo menší osamocené skupiny. V letošním roce však Hvězdárna a planetárium Plzeň získala díky projektu Občanská volba Plzeňského prazdroje a za významného přispění MmP chromosférický dalekohled, který umožňuje sledovat i chromosférickou vrstvu, tedy zejména protuberance na okraji slunečního disku nebo ve formě filamentů (protuberance promítající se na disk jako tmavé vlákno). Chromosférický dalekohled je nejdražším a zároveň nejsložitějším zařízením, které je namontováno do komplexu nově vybudovaného víceúčelového slunečního mobilního dalekohledu. Zařazením chromosférického dalekohledu došlo ke značnému rozšíření možností pozorování aktivity Slunce. Na letošním praktiku s ním proto již měla možnost pozorovat pod dohledem odborných pracovníků H+P Plzeň řada pozorovatelů. Mohli sledovat např. zajímavé tvary protuberancí a jejich jednotlivá vývojová stádia protože aktivita chromosférické vrstvy byla značně větší než vrstvy fotosférické. Pozorování sluneční aktivity budou probíhat i během roku a po dokončení zkušebního období bude komplex slunečního dalekohledu sloužit i během pozorování pro laickou veřejnost.

Chromosféra Slunce 22.8.2006 15:54 UT, chromosférický dalekohled, Canon EOS 20D, Exp=1/128s, 800 ASA, foto Jiří Polák