Letní astronomické praktikum 2006 v novinách a rádiu

Letošní Expedice se těšila nebývalému zájmu médií. Ještě než začala, už se o ní objevila zmínka v deníku Právo a to v regionální mutaci na straně 15. Článek byl pojmenován „Hvězdárna a planetárium bez prázdnin“.

První den Expedice, v době, kdy se teprve začali účastníci sjíždět, se v Bažantnici objevili novináři, kteří se vyptávali na různé podrobnosti a také zde pořídili několik fotografií. Později vyšlo několik článků v různých novinách. Zatím se podařilo shromáždit a nascanovat celkem pět článků a jednu fotografii, které jsou buď přímo o Expedici, nebo se o ní alespoň zmiňují. Pokud víte ještě o nějakých jiných materiálech, prosím, informujte autora tohoto článku prostřednictvím e-mailu.

Hned druhý den, v úterý 15. srpna, informovala Mladá fronta DNES o praktiku a to v sešitu B (regionální příloha PLZEŇSKÝ), ve spodní části strany B3.
Článek se jmenoval „Mladí astronomové nemají večerku“ a byla na něj dokonce „upoutávka“ na titulní straně sešitu B.

Nepřesně je zde uvedeno, že začátečníci se věnují orientaci na obloze, případně meteorům a zkušenější pozorují proměnné, mlhoviny a hvězdokupy. Pozorování meteorů i proměnných se věnují jak začátečníci, tak i pokročilí.

Ve stejný den vyšel i první článek v Plzeňském deníku. I zde byl otištěn v regionální příloze Plzeň, konkrétně na straně devět dole.
Jeho název byl „Na praktiku se skoro nespí“ a zajímavostí je, že fotografie, která doprovází článek, nebyla pořízena na Expedici, ale při jiné akci asi tak o dva roky dříve.

Jedna z otištěných fotografií i s poněkud "nepovedeným" popisemZnovu se Expedice 2006 objevila v novinách v sobotu 19. srpna. To vyšly dva články, jeden v Šípu a druhý opět v Plzeňském Deníku.

Článek v Šípu byl pojmenován „Hvězdáři bez večerky“ a je v něm několik nepřesností.

Například hned první věta „Mladí astronomové se sjeli do dětského tábora v Bažantnici na Plzeňsku.“ je nešťastně formulována. Ve čtenáři to může vyvolat dojem, že v Bažantnici je postaven nějaký tábor, do kterého se sjíždějí astronomové. Ve skutečnosti se jedná o areál fotbalového hřiště, kde se teprve po příjezdu tábor postaví. Navíc se nejedná o akci pro děti, ale mezi účastníky jsou tací, kteří překročili dvacítku a někteří dokonce i třicítku. Také je zde chybně uvedeno, že Ondřej Trnka byl letos na Expedici již posedmé. Správně má být uvedeno pošesté. Další chybou v článku je tvrzení, že noční svačina se fasuje ve třiadvacet hodin a pozoruje se zhruba do jedné až druhé hodiny v noci. Když vydrží vhodné počasí a samozřejmě také pozorovatelé, není výjimkou pozorování do čtvrté až páté hodiny ranní. A půlnoční svačina se vydává přibližně mezi jednou a druhou hodinou v noci. Poslední zavádějící údaj je, že někteří účastníci Expedic ze šedesátých let se stále ještě astronomii věnují. Nemohu to vyloučit, ale o nikom takovém nevím.

V Plzeňském deníku měl článek o Expedici nadpis „V noci nespí, sledují hvězdy“, byl umístěn vlevo dole na stránce 14 a také se nevyhnul několika nepřesnostem.

Věkové rozpětí účastníků není 13 až 30 let, jak je zde psáno, ale nejmladším účastníkům bylo dvanáct a nejstarším přes třicet (a to mezi účastníky není započítán vedoucí). Pozorovací stanoviště v článku uvedené jako „Džbán“ se ve skutečnosti jmenuje Čbán. A největší chyba – v popisu fotky je sice psáno, že dalekohled se připravuje na noční pozorování, ale vzhledem k tomu, že na obrázku se právě na objektiv nasazuje sluneční filtr, je jasné, že o přípravu na noc se rozhodně nejedná.

Ve stejný den bylo možné také najít na třetí stránce deníku Právo fotografii od Petra Ereta, kde je zachycen jeden z účastníků spolu s dalekohledem.

Poslední článek, ve kterém se píše o Expedici 2006, vyšel 22. srpna v Plzeňských novinách. Bylo mu věnováno téma tohoto čísla a zabíral celou stránku čtyři. Na titulní straně byla na tento článek i malá upoutávka. Protože se zde píše zejména o chybějící nové hvězdárně a planetáriu, jmenoval se „Kdy bude mít Plzeň novou hvězdárnu a planetárium“.

Expedici je věnována část odstavce „Pozorování Měsíce i tábor“. I zde najdeme jednu chybu – Expedice v letošním roce nebyla čtyřiačtyřicátá, jak je uvedeno v článku, ale již pětačtyřicátá. Také je zajímavé srovnat tento odstavec s článkem 45 let Expedice, který vznikl o rok dříve. Také se vám zdá až příliš podobný na to, aby to byla náhoda? Je vidět, že i novináři občas zabrousí na tyto stránky, když hledají inspiraci. Není na tom nic špatného, ale byla by slušnost, kdyby byl u článku uveden i zdroj, odkud autoři své informace čerpali.


Po mnoha letech byl objeven ještě jeden článek, který vyšel na serveru RegionPlzen.cz a jmenuje se „Malí hvězdáři v Bažantnici spí jen krátce“. V něm je opět nepřesně napsáno věkové rozpětí účastníků a chybně je uvedeno „pozorovací místo Džbán“, které se správně jmenuje Čbán. Poněkud diskutabilní je též zmíněná doba adaptace očí na tmu. Většinou se udává, že se oči přizpůsobí během cca 20 až 30 minut, kdežto v článku se píše o hodině.


O Expedici 2006 se také minimálně dvakrát mluvilo v Českém rozhlase Plzeň. Poprvé se jednalo o živý rozhovor moderátorky Květy Bodollové a redaktora Jiřího Blažka s ředitelem plzeňské hvězdárny Lumírem Honzíkem, ze dne 8.8. 2006. Tento rozhovor byl odvysílán v rámci dopoledního Koktejlu po 11. hodině na stanici Český rozhlas Plzeň.

Dne 11. srpna po jedenácté hodině pak hovořil Lumír Honzík spolu s moderátorkou Květou Bodollovou na vlnách Českého rozhlasu Plzeň v pořadu Náš host. Rozhovor se věnoval různým tématům, například zatmění Slunce, pozorování meteorů, viditelnosti planet na noční obloze a samozřejmě také Expedici 2006.


Obě rozhlasové nahrávky poskytl Český rozhlas Plzeň

Podle posledních výsledku RADIO PROJEKTU, které zveřejnilo sdružení MEDIAN – STEM/MARK si Český rozhlas Plzeň alespoň jednou týdně naladí 135 tisíc lidí.

Aktuální zpravodajství i živé vysílání Českého rozhlasu Plzeň najdete na internetové adrese: http://www.rozhlas.cz/portal/vysilani/#plzen

Naladit si nás můžete:
V Karlovarském kraji na frekvencích: 103,4 Jáchymov – 100,8 Cheb – 98,2 Sokolov – 96,7 Aš – 91,0 K.Vary
V Plzeňském kraji na frekvencích: 106,7 Plzeňsko – 106,3 Tachov – 105,3 Domažlice – 102,4 Klatovy – 95,8 Ž. Ruda – 91,0 Plzeň.