Zhodnocení Expedice 2006

Společná fotka z Expedice 2006

V minulém roce se počasí na Letní astronomické praktikum příliš nevyvedlo. To samé lze tvrdit i o letošní Expedice 2006 konané na stejném místě – v areálu fotbalového hřiště u obce Bažantnice na Plzni – severu. Pořadatel akce H+P Plzeň tentokrát posunul termín až do druhé poloviny srpna, tedy po maximu meteorického roje Perseidy. Důvodem bylo rušivé světlo Měsíce právě v období maxima roje, navíc je koncem srpna již zřetelně delší doba, kdy je díky delší noci možné déle pozorovat. Bohužel počasí nebylo zrovna nejlepší a tak v noci panovala zima a vlhko.

Letošní praktikum využilo standardní astronomické amatérské programy. Jedním z hlavních pozorovacích programů se opět stalo vizuální sledování meteorů metodou zákresovou, v menší míře i metodou statistickou. Na pozorovací noc byly stavěny dvě až tři meteorářské skupiny. Druhým významným programem se stalo pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd. Pro nové a mladší účastníky byla připravena celková orientace na noční obloze, vyhledávání, zákres a popis jednotlivých zajímavých objektů v různých typech dalekohledů. Zkušenější pozorovatelé s patřičným zácvikem naopak využívali dražší techniku. Prováděli převážně fotografování astronomických objektů a to jak klasickou cestou, tak i digitálně.

Během dne běžel tradiční pozorovací program: sledování aktivity Slunce. Tentokrát nejen sluneční fotosféry, ale byl obohacen i o další významnou vrstvu – chromosféru. To bylo umožněno díky novému chromosférickému dalekohledu, který se stal součástí kompletu víceúčelového mobilního slunečního dalekohledu. Nutno dodat, že chromosférický dalekohled ukazuje výborně. Přesto že aktivita je na velmi nízké úrovni (v současné době je období slunečního minima) bylo možné sledovat kromě jiného řadu různých typů protuberancí včetně filamentů.

V minulém roce byly testovány meteorologické stanice. Letos se spíše testovala pozorovací technika, zejména komponenty pro víceúčelový mobilní sluneční dalekohled, na jehož dokončení se intenzivně pracuje. Testy ukázaly, že po optické stránce je dalekohled bez problémů. Trochu horší se ukázala mechanická část, zejména segmenty napojení, kde bude zapotřebí provést některé úpravy.

Samozřejmou součástí denního programu praktika bylo také zpracování napozorovaných výsledků a příprava pozorovací techniky na další noc. Do celkového programu bylo zařazeno i několik odborných tématických přednášek, které zajistili převážně pracovníci a spolupracovníci H + P Plzeň. Ty se týkaly zejména pozorovacích programů.

Uskutečnily se však i zábavné hry s astronomickou tématikou, které připravily pracovníci Hvězdárny v Rokycanech a na kterých byly ukázány např. některé fyzikální pokusy, klamy apod. Zajímavý byl i praktický nácvik rétoriky a celkového projevu před mikrofonem a kamerou, zaměřený na potenciální budoucí demonstrátory H+P. Uskutečnil se i třídílný seriál otázek a odpovědí věnovaný problematice Slunce. Účastníci expedice měli možnost se zúčastnit i několika menších výletů do okolí a tak navštívili např. stolovou horu Kozelka poblíž Manětína, hrad v Nečtinech apod.

Počet účastníků praktika je kapacitně již asi třetím rokem na dorazu a ani letošek nebyl výjimkou. Kladem zůstává, že většina pozorovatelů se přihlásí na celou dobu konání praktika, že značné zastoupení měla mládež do 20ti let a že se na praktiku objevili i noví začínající mladí astronomové – amatéři. Někteří z nich si zde poprvé vyzkoušeli, jak v praxi vypadá astronomické pozorování. Větší počet účastníků však přináší i určité problémy jako jsou např. větší nároky na prostor, organizační, technické a odborné zajištění. Je také potěšující, že praktikum, které svým významem již několik let přesahuje regionální charakter, zaujalo i sdělovací prostředky. O jeho konání a průběhu se bylo možné dozvědět z tisku i rozhlasu.