Meteory – Pozorování meteorů v roce 2004

V roce 2004 se z nejsilnějších meteorických rojů podařilo napozorovat jen částečně Perseidy a to noc před maximem. Sledování Leonid a Geminid bohužel nedovolilo počasí. Celkem se za rok uskutečnily čtyři akce, na kterých se pozorovaly meteory.

První takovouto akcí byla Expedice, odkud pochází jako již tradičně největší část dat. Meteory se sledovaly celkem čtyři noci, přesněji řečeno tři „a kousek“, protože jednu z nocí se dalo pozorovat jen zhruba hodinu. Pak přišla oblačnost a muselo se pozorování ukončit. Svá napozorovaná data odevzdalo celkem 13 pozorovatelů. Část pozorování byla k dalšímu zpracování nepoužitelná, protože se v nich objevilo velké množství chyb. Některé byly způsobeny velmi malými zkušenostmi, ale objevovaly se i chyby vzniklé nepozorností či špatným pochopením metodiky pozorování. Jen pět pozorovatelů mělo data zcela v pořádku a u dalších tří se dala zpracovat alespoň část pozorování. Celkově se do celostátní databáze v Brně odeslalo 16 pozorování od osmi pozorovatelů. Ti za celkový čas 40 hodin a 37 minut spatřili 252 meteory. Pokud budeme počítat i neodeslaná pozorování, dospějeme k tomuto výsledku: 24 pozorování, 58 hodin a 35 minut napozorovaného času a 333 meteorů. Podrobné výsledky najdete v samostatném článku.

Na období maxima meteorického roje Perseid byla naplánována pozorovací akce na Hvězdárnu v Rokycanech. Zde se uskutečnila další pozorovací noc a to z 10. na 11. srpna. Tentokrát se kvůli vysoké frekvenci pozorovalo statisticky. Ve dvou skupinách se do pozorování zapojilo 13 pozorovatelů – v jedné skupině šest a v druhé sedm. První skupina zaznamenala 88 „fyzických“ meteorů a měla celkem 245 záznamů, druhá měla 263 záznamů a 125 „fyzických“ meteorů. Bližší informace najdete v článku nazvaném Perseidy 2004.

Vzhledem k tomu, že v Ročence 2004 byla zmínka o tom, že v noci z 11. na 12. září by mohlo být možné spatřit meteorickou spršku epsilon Eridanid, byla na tuto noc naplánována další pozorovací akce. Jelo se pozorovat do Bažantnice a sešlo se poměrně dost pozorovatelů. Někteří se ale nakonec věnovali jinému druhu pozorování, nebo se jen tak dívali a meteory nezaznamenávali. Nakonec svá pozorování odevzdalo pět pozorovatelů. Dohromady se podařilo napozorovat 61 meteorů za 14 hodin a 3 minuty čistého pozorovacího času. Jak již z počtu meteorů vyplývá, žádnou spršku se bohužel zaznamenat nepodařilo.

Poslední pozorování meteorů v roce 2004 se uskutečnilo na podzimním pozorovacím víkendu v Rokycanech. Pozorovaní se zúčastnila čtyřčlenná skupinka, použitelné výsledky dodali tři pozorovatelé. Ti za 6 hodin 48 minut pozorování zaznamenali 61 meteorů.

Do Brna bylo zasláno za celý rok pozorování v rozsahu 98 hodin 35 minut, obsahující 882 meteory. Celkem pozorovalo devatenáct pozorovatelů, kteří dohromady uskutečnili 37 pozorování v sedmi různých nocích. V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2004, pořadí je určeno podle napozorovaného času.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 7 1115 min 162
2 Michal Bareš 5 1064 min 147
3 Dita Větrovcová 4 585 min 45
4 Petra Votavová 3 435 min 43
5 Jan Dvořák 3 369 min 45
6 Jan Vít 2 328 min 51
7 Miloslav Machoň 1 214 min 51
8 Oldřiška Štemberová 1 214 min 38
9 Ondřej Trnka 1 182 min 57
10 Lumír Honzík 1 182 min 44
11 Tereza Pokorná 1 182 min 42
12 Michal Rottenborn 1 180 min 50
13 Jan Strobach 1 149 min 13
14 Petr Mašek 1 140 min 18
15 Jaroslav Kovařík 1 139 min 33
16 Roman Čečil 1 170 min 9
17 Jiří Příbek 1 107 min 7
18 Michal Krištof 1 93 min 10
19 Aleš Kratochvíl 1 67 min 17
C E L K E M 37 5915 min 882

 

V další tabulce jsou uvedena pozorování z Expedice 2004, která se dále nezpracovávala a neposílala do Brna.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Josef Hanuš 1 260 min 21
2 Tereza Pokorná 1 227 min 20
3 Petra Votavová 1 191 min 15
4 Michal Staník 1 ?168 min? 14
5 Michal Krištof 1 96? min 1
6 Jana Richterová 1 65 min 4
7 Marek Česal 1 51 min 4
8 Jan Dvořák 1 20 min 2
C E L K E M 8 1078 min 81

Údaje s otazníkem nebylo možné spolehlivě určit.

Poslední tabulka ukazuje seznam zapisovatelů včetně počtu zaznamenaných hlášení o meteorech.

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Záznamy
1 Dita Větrovcová 1 182 min 245
2 Aleš Kratochvíl 1 139 min 165
3 Jaroslav Kovařík 1 75 min 98

 

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2003, 2002, 2001, 20001999.