Meteory – Pozorování meteorů v roce 2001

V loňském roce se uskutečnily čtyři akce, na kterých se pozorovaly meteory. První z nich byla Expedice, která se konala již podruhé u obce Bažantnice na Plzni-severu a kde se jako každoročně napozorovalo největší množství dat. V loňském roce se na Expedici pozorovalo celkem pět nocí a zúčastnil se stejný počet pozorovatelů. Ti za celkový čas 27 hodin 32 minut zaznamenali dohromady 221 meteorů.

Další pozorování meteorů se konalo v době maxima Perseid. Akce byla pojata jako pozorovací víkend na Hvězdárně v Rokycanech a podařilo se pozorovat obě noci. Pozorovalo se tentokrát statisticky a meteory sledovalo pět pozorovatelů. Roje zapisovatele se ujala první noc Lenka Kovaříková, druhou Dita Větrovcová. Celkem se pozorovalo 3 hodiny 35 minut a podařilo se zaznamenat 125 „fyzických“ meteorů, 242 záznamů.

V listopadu se uskutečnil pozorovací víkend zaměřený na roj Leonid. Tady již byla účast slabší, jen tři pozorovatelé se odvážili zalehnout na své matračky a karimatky. Ti v součtu pozorovali 12 hodin 25 minut a zaznamenali 61 meteorů.

Poslední loňské pozorování se uskutečnilo v době maxima Geminid. To již bylo kvůli teplotě hluboko pod bodem mrazu jen pro opravdu otrlé povahy. Nakonec se takoví tři našli a spolu se zapisovatelkou Ditou Větrovcovou se neohroženě vydali pozorovat na Valchu. Zde po delším váhání začali pozorovat, ale za 20 minut museli kvůli oblačnosti skončit. Celkem se jim za toto krátké období podařilo nahlásit 14 „fyzických“ meteorů, 30 záznamů.

Za celý rok bylo napozorováno 554 meteorů za celkový čas 55 hodin 20 minut. Celkem pozorovalo osm pozorovatelů, kteří dohromady uskutečnili 28 pozorování v devíti nocích. V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2001.

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 9 1094 min 175
2 Jaroslav Kovařík 6 860 min 155
3 Michal Bareš 3 360 min 83
4 Dita Větrovcová 3 357 min 36
5 Michal Rottenborn 2 305 min 36
6 Rostislav Medlín 2 140 min 37
7 Jiřina Pešová 1 106 min 11
8 Jiří Polák 2 98 min 21
C E L K E M 28 3320 min 554

 

Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 20001999.