Meteory – Pozorování meteorů v roce 1999

Několik posledních let má v Plzni pozorování meteorů (ostatně i jiné druhy pozorování) silně sestupnou tendenci. V roce 1999 se meteory pozorovaly pouze čtyři noci, což je vzhledem k našim výsledkům z poloviny 90. let opravdu žalostné. Vždy, když dělám graf s výsledky pozorování za poslední roky, říkám si, že další rok nemůže být horší. Zatím jsem ale vždy doufal marně. Loňský rok byl opět rekordní, ale v tom negativním smyslu. Pozorování se účastnili jen tři pozorovatelé a jedna zapisovatelka. Poprvé se pozorovalo v noci 12./13. března ve složení M. Rottenborn, V. Kalaš. Pak byla dlouhou dobu pauza a další pozorování bylo až 16./17. července a následující noc. Jednalo se o pozorovací víkend na Hvězdárně v Rokycanech a obě noci pozoroval jen V. Kalaš. Nikdo další se meteorům nevěnoval. Z pozorování Perseid v roce 1999 nebylo téměř nic. Bylo to způsobeno, že v té době (11. srpna) nastalo úplné zatmění Slunce a téměř všichni odjeli do okolních států, které protínal pás totality. Proto se nekonala tradiční Expedice, na které se vždy napozoruje více dat, než za celý zbytek roku. Jediné pozorování se uskutečnilo v noci 12/13. srpna a to za účasti tří lidí. A. Kratochvíl a V. Kalaš pozorovali a J. Kalčíková pracovala jako zapisovatelka. Bohužel, kvůli špatnému počasí se povedlo pozorovat jen 80 minut. Pozorování v loňském roce uzavírá M. Rottenborn, který pozoroval sám v noci 11/12. září.

Za celý rok bylo napozorováno jen 123 meteorů za celkový čas 12 hodin a 50 minut. Celkem pozorovali tři pozorovatelé, kteří dohromady uskutečnili 7 pozorování o pěti nocích.

V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 1999.

Tabulka pozorovatelů

Pořadí Jméno pozorovatele Noci Čas Meteory
1 Václav Kalaš 4 420 min 60
2 Michal Rottenborn 2 270 min 28
3 Aleš Kratochvíl 1 80 min 35
C E L K E M 7 770 min 123

Tabulka zapisovatelů

Pořadí Jméno zapisovatele Noci Čas Meteory Poz.
1 Jana Kalčíková 1 80 min. 62 2

Ve sloupci Poz. je počet pozorovatelů zapsaných daným zapisovatelem.