Úplné zatmění Slunce 2006 – Přechod stínu Měsíce přes Side – Martin Setvák

Autor tohoto příspěvku byl sice účastníkem výpravy pořádané Pražskou pobočkou Astronomické společnosti, tento příspěvek však zařazujeme na tomto místě vzhledem k návaznosti na související experimenty či příspěvky zveřejněné jinde na těchto stránkách.

Cílem tohoto „experimentu“ bylo zdokumentovat průběh nasvícení krajiny a nerovnoměrnosti nasvícení oblohy během zatmění pomocí časosběrného snímání („timelapse“) digitálním fotoaparátem. Pro tento účel byl použit Kodak P880, který touto funkcí disponuje, navíc má jednak nejširokoúhlejší objektiv momentálně dostupný u „levnějších“ přístrojů (ekvivalentní 24mm klasických přístrojů), jednak má možnost zafixovat ostření na nekonečno, tudíž odpadá snaha přístroje zaostřovat za špatných světelných podmínek. Expozice byla změřena pět minut před začátkem úplné fáze zatmění, kdy bylo zahájeno snímání každých 10 sekund, sekvence byla ukončena opět přibližně pět minut po skončení úplné fáze.

Po celou dobu snímání byla ponechána stejná expozice: ISO50, f=24mm (ekviv.), exp. 0.025 sec, clona F/4. Toto nastavení sice neumožnilo zachytit osvit krajiny během úplné fáze, snímky jsou zcela černé, avšak názorně zdokumentovalo nesymetričnost nasvícení krajiny v popředí a oblohy v pozadí před a po úplné fázi zatmění. tato „nesymetričnost“ vyplynula z pohybu stínu krajinou – na těchto snímcích se díváme přibližně na severo-severovýchod, zhruba ve směru postupu stínu. To znamená, že před úplnou fází se nejdříve tmavlo samotné popředí, zatímco obloha v pozadí zůstávala déle světlá, a naopak po skončení úplné fáze se nejdříve nasvítilo popředí, zatímco obloha zůstávala ještě tmavá. To názorně dokumentují následující snímky:

20060329-105005.jpg 10:50:05 UTC
Začátek sekvence, přibližně pět minut před začátkem úplné fáze zatmění. Pro tento moment byla změřena expozice snímku, ta pak byla zachována po celou dobu snímání. Nasvícení snímku je identické s posledním snímkem sekvence, rovněž viditelnost hor (vpravo od středu snímku) je srovnatelná s posledním snímkem.Kliknutím na snímek si otevřete tento obrázek (a obdobně další snímky) v novém okně ve větším rozlišení (1024×768).
20060329-105305.jpg 10:53:05
Přibližně dvě minuty do začátku úplné fáze zatmění. Povšimněte si zejména rozdílu ve viditelnosti hor na tomto snímku a snímku pořízeném dvě minuty po skončení úplné fáze zatmění. Zatímco na tomto snímku jsou hory zřetelně vidět (obloha za nimi je doposud nasvícená, tedy světlá), na snímku pořízeném dvě minuty po skončení zatmění (předposlední snímek dole, 11:00:45 UTC) je sice samotné Side nasvíceno přibližně stejně, ale hory nejsou vůbec vidět. Vysvětlení je uvedeno u snímku ze 11:00:45 UTC.
20060329-105405.jpg 10:54:05
Jedna minuta před začátkem úplné fáze zatmění. Krajina v popředí je již značně ztmavlá, obloha v pozadí, ve směru postupu stínu je doposud poměrně světlá – tam ještě stín nedorazil. Je dobře patrný načervenalý nádech oblohy, podobný soumrakovým barvám.
20060329-105945.jpg 10:59:45
Jedna minuta po skončení úplné fáze zatmění. Zatímco nad Side se již rozjasňuje, obloha ve směru pozorování je doposud tmavá – díváme se směrem do oblastí, kde doposud panuje úplná fáze zatmění, proto i obloha je tímto směrem ještě tmavá. V levé části snímku je již parná výrazně světlejší obloha, než v pravé části snímku.
20060329-110045.jpg 11:00:45
Dvě minuty po skončení úplné fáze zatmění. Porovnáním s obrázkem z 10:53:05 UTC zjistíme, že zatímco moře v popředí a Side jsou na obou snímcích nasvíceny srovnatelně, hlavní rozdíl je ve viditelnosti hor: obloha za horami (v pravé polovině snímku) je zde doposud natolik tmavá, že silueta hor ještě není vidět.
20060329-110405.jpg 11:04:05
Poslední snímek sekvence, časově přibližně srovnatelně vzdálený od středu zatmění jako snímek první. Viditelnost všech detailů a objektů na obou snímcích je již zcela srovnatelná.

Celou sekvenci si můžete prohlédnout na animaci zde (velikost souboru 2,7 MB, formát MPEG1). Postup stínu Měsíce z pohledu družice Meteosat8 (tj. MSG 1) naleznete zde (velikost souboru 1,9 MB, formát MPEG1).

Tutéž animaci ve větším rozlišení a další snímky postupu stínu Měsíce z pohledu meteorologických družic naleznete na stránkách družicového oddělení Českého hydrometeorologického ústavu (v „Galerii zajímavých družicových snímků„).