Úplné zatmění Slunce 2006 – Osvit stanoviště

Foto: Jiří Polák

Cílem naší skupiny bylo komplexně zaznamenat všechny jevy nastávající během úplného zatmění Slunce. Jedním z experimentů bylo snímkování změny jasu krajiny během zatmění. Podobný experiment se prováděl i pomocí dvou videokamer, ale pouze 20 minut v době úplné fáze zatmění, zatímco snímkování probíhalo celou dobu zatmění.

Fotografováno bylo na digitální fotoaparát Olympus C-770 během celé fáze zatmění. Byl nastaven manuální režim (pevná expozice, clona i ostření). Jakmile expozimetr ukazoval pokles EV pod -2, byla změněna expozice z 1/1000 na 1/80. Změna expozice byla udělána pouze jednou na sestupu a jednou na vzestupu jasu. Těsně před úplnou fází by bylo vhodné znovu expozici změnit, bohužel v této době se již nikdo fotoaparátu nevěnoval, snímkování probíhalo v automatickém režimu a snímky vyšly příliš tmavé. Exponovalo se během celého zatmění po 5 minutách, blízko úplné fáze (v automatickém režimu) po 10 sekundách. Celkem bylo vytvořeno 99 snímků, z kterých byl po zmenšení vygenerován soubor, který je možné stáhnout (na konci tohoto dokumentu). Fotoaparát byl na pevném stativu a mířil směrem ZJZ. Částečně zachycoval naší pozorovací skupinu, částečně krajinu kolem. Na záběrech je vidět i slabá cirovitá oblačnost, která se tvořila nad západním obzorem a částečně, přecházela i přes Slunce.

Parametry fotoaparátu a časy jednotlivých fází:

Fotoaparát: Olympus C-770
Expozice: 1/1000 s, 1/80 s
Clona: 2.8
ISO: 100 ASA
F: 6.3 mm (35 mm
při přepočtu na kinofilm)
Směr pohledu: ZJZ
UT Popis
09:30:00 První snímek, expozice po 5 minutách
09:38:23 T1 – začátek zatmění
10:50:00 změna expozice z 1/1000 na 1/80
10:51:00 Expozice po 10 s
10:55:00 T2 – začátek úplné fáze
10:58:45 T3 – konec úplné fáze
11:01:50 poslední expozice po 10 s
11:05:00 první expozice po 5 minutách
11:15:00 změna expozice z 1/80 na 1/1000
12:10:00 poslední expozice
12:13:34 T4 – konec zatmění

Fotoaparát mířil směrem ZJZ, tj. přibližně do míst odkud se přibližoval stín. To se zajímavě projevilo i na složené videosekvenci. V době stmívání (T2) byla obloha na pozadí tmavá (z modré postupně tmavla), zatímco pozorovací stanoviště bylo ještě částečně nasvícené. Naopak při rozednívání (T3) se nejdříve objevil červený jas na obzoru, potom zjasnila celá obloha na pozadí, proti které byly vidět černé siluety pozorovatelů a teprve potom přišlo světlo i na pozorovací stanoviště.

Důvod je jasný: Při T2 se stanoviště se nacházelo na hranici stínu, ale obloha na pozadí byla již plně ve stínu a proto tmavá. Naopak při T3 jsme nejdříve pozorovali blížící se konec stínu a světlání oblohy za ním, zatímco stanoviště se stále ještě nacházelo ve stínu. Je to podobný efekt jako fotografování při západu Slunce směrem na západ a na východ.

P3294636-m.jpgStažení animace stanoviste.avi. Velikost: 2.5 MB, Celkový čas 33 s, Formát souboru: DivX, 640×480, 3 snímky/s

Zajímavé jsou i údaje z expozimetru.
V tabulce jsou uvedeny vždy jen první snímky, kdy se změnila hodnota expozimetru (nejmenší krok 0.3 EV). Mírná nesymetričnost grafu je dána výškou Slunce nad obzorem. Naměřené hodnoty nemají, vzhledem k hrubému kroku měření jak v čase tak v EV, příliš velkou vědeckou hodnotu. Přesnější informace je možné zjistit z měření meteorologické stanice, které probíhalo jako další experiment. Mohou být ale užitečné fotografovi, kterého zajímá přibližný pokles osvitu v jednotkách EV.

EV-graf.gifGraf poklesu osvitu v jednotkách EV měřeno expozimetrem fotoaparátu

 

Čas (UT) Poznámka
09:30
09:55
10:15
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:45 Změněna expozice na 1/80 s.
Během úplné fáze nebylo zaznamenáváno.
11:05
11:10
11:15 Změněna expozice na 1/1000 s.
11:20
11:25
11:35
11:35
12:05
12:10