Letní astronomické praktikum – Expedice 2005

expedi1.gif

Podobně jako již několikrát před tím se i letos uskutečnilo Letní astronomické praktikum – Expedice 2005, v areálu fotbalového hřiště u obce Bažantnice severně od Plzně, pořádané H+P Plzeň. Na rozdíl od minulých let se tento rok podařilo posunout termín konání na dobu maxima Perseid. Navíc v době praktika byla delší noc, nerušil Měsíc, a tak se předpokládalo, že podmínky pro pozorování budou přímo ideální. Nebyly, neboť do hry vstoupilo počasí a připravilo pozorovatelům poněkud drsnější pobyt. Pokud se občas vyjasnilo, bylo tomu převážně po půlnoci, navíc panovala zima a vlhko. Je až s podivem, že účastníci přežili praktikum bez zdravotních problémů.

Letošním hlavním pozorovacím programem se stalo vizuální pozorování meteorů, a to jak metodou zákresovou, tak i metodou statistickou. Během pozorovací noci byly stavěny až tři meteorářské pozorovací skupiny. Dalším významným programem bylo fotografování astronomických objektů, které zajišťovala jedna menší skupina. Ta ovšem disponovala dražší technikou a měla na ni patřičný zácvik. Z ostatních pozorovacích programů se uskutečnilo ještě pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd. Na další plánované pozorovací programy se kvůli často zamračené obloze prakticky nedostalo. Špatné počasí se také projevilo na množství napozorovaných dat, a to zvláště u skupiny pořizující záznam u proměnných zákrytových dvojhvězd.

V denním pozorovacím programu tentokrát nedominovalo pozorování sluneční fotosféry, ale meteorologie, respektive stavba a obsluha tří meteorologických stanic, o kterých jsme přinesli podrobnější informace v minulém čísle. Vybraní účastníci Expedice měli možnost praktického i teoretického nácviku montážních úkonů, obsluhy a nastavení jednotlivých meteorologických stanic. Nabyté znalosti a dovednosti by pak měli využít během dvou plánovaných astronomických akcí: prstencového zatmění Slunce ve Španělsku 3. 10. 2005 a při úplném zatmění v Turecku na jaře příštího roku. Součástí denního programu Expedice bylo nejen zpracování napozorovaných dat, ale i přednášková činnost, zajištěná převážně pracovníky a spolupracovníky H+P Plzeň.

Zájemci si mohli vyslechnout přednášky obsahující praktické návody a rady na pozorování proměnných hvězd a meteorů. Zařazeny byly i tři meteorologické přednášky a jedna, týkající se zpracování astronomické fotografie programem Photoshop.

expedi2.gifTechnické vybavení pro denní i noční pozorovací program opět zajistila H+P Plzeň. Kromě hlavních přístrojů, které se používaly již na předchozích Expedicích (a o jejichž technických parametrech již v minulých Zpravodajích H+P byla zmínka), byly použity i další nové přístroje. Jedním z nich byl např. refraktor o průměru 150 mm a ohnisku 750 mm, umístěný spolu s rekonstruovaným starším refraktorem 75/1200 mm na společné paralaktické montáži EQ 5. Dalším, zcela novým dalekohledem, který se rovněž osvědčil, byl nedávno pořízený refraktor ED 80/600 mm. Organizace H+P Plzeň na praktikum dovezla i obří triedr Optrons 25 x 100, což je vlastně dalekohled, který by měl nahradit legendární Somety 25 x 100. Tento přístroj byl zapůjčen majitelem firmy Supra Praha panem J. Zahajským, kterému i touto cestou děkujeme za jeho laskavost. Dalekohled byl v rámci možností podroben testovacím pozorováním, jejichž výsledky přineseme v některém z dalších čísel našeho Zpravodaje.

Počet účastníků praktika rok od roku mírně narůstá, a tak ani letošek nebyl výjimkou. Na praktiku se vystřídalo více než 45 osob (což je rekordní počet). Kladem bylo, že většina pozorovatelů byla přihlášena na celou dobu konání praktika. Většinové zastoupení měla mládež do 20 let. Noví začínající mladí astronomové – amatéři si zde poprvé v praxi vyzkoušeli, jak vypadá takové pozorování meteorů či proměnných hvězd. Větší počet účastníků však přináší i větší nároky na prostor, organizační, technické a odborné zajištění. S tím je nutné počítat v dalších letech.

Podobně jako v posledních letech praktikum svým významem přesáhlo regionální charakter, neboť se ho zúčastnilo i několik zájemců z jiných krajů republiky.

Přestože na letošní Expedici byly problémy s počasím, své poslání splnila a podle požadavků účastníků se připravuje na příští rok dokonce její časové prodloužení.