Pozorování meteorů na Expedici 2005

Jak si můžete přečíst v jiném článku, na Expedici 2005 nebylo na pozorování meteorů příliš vhodné počasí. Po většinu nocí se sice ukázala jasná obloha, ale buď to bylo na velmi krátkou dobu, nebo se po obloze stále proháněla proměnlivá oblačnost, případně se vyjasnilo až k ránu, když to většina pozorovatelů vzdala. Delší dobu jasná obloha bez rušivé oblačnosti byla opravdu vzácností.

První pozorování se uskutečnilo v noci 4./5. srpna. K večeru se začala souvislá oblačnost protrhávat a kolem půlnoci (letního času) se mohlo začít pozorovat. Oblačnost se sice ještě jednou vrátila, ale asi po půl hodině zmizela a pak už pozorování nic nebránilo.

Do pozorování se dalo celkem šest pozorovatelů, mezi nimiž nebyl žádný nováček. Tři byli velmi zkušení, další tři pozorovali alespoň na minulých Expedicích. Ještě s Jindrou Macholánem, který se do pozorování nezapojil, tvořili jednu skupinu, pozorující se zákresem. Výsledky pozorování jsou v následující tabulce, pozorovatelé jsou řazeni podle doby pozorování. Zelenou barvou jsou pak označena pozorování, která se posílala do Brna k dalšímu zpracování.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Michal Staník 170 minut 18
Václav Kalaš 165 minut 30
Jaroslav Kovařík 145 minut 27
Jan Dvořák 135 minut 19
Jiří Příbek 120 minut 11
Dita Větrovcová 100 minut 10
CELKEM 835 minut 115

Další pozorování meteorů se uskutečnilo až po několika nepříznivých nocích 8./9. srpna a bylo trochu kuriózní. Protože byla večer obloha zatažená a vypadalo to beznadějně, byla kolem půlnoci zrušena pozorovací pohotovost. Poté, co téměř všichni šli spát, se nečekaně vyjasnilo. Když to zjistil Josef Hanuš, nedalo mu to a úplně sám se vydal na hřiště pozorovat a podařilo se mu za hodinu zaznamenat třináct meteorů.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Josef Hanuš 60 minut 13
CELKEM 60 minut 13

Další noc (9./10. srpna) se konečně dalo pozorovat téměř bez problémů. Zpočátku ještě přecházela oblačnost, ale postupně se obloha vyčistila a zůstala tak do rána. Další vlna oblačnosti přišla těsně před čtvrtou hodinou ranní a pozorování předčasně ukončila.

Tentokrát meteory sledovaly tři skupiny. Jedna pozorovala se zákresem a dvě statisticky. Zákresová skupina (A) byla složena ze zkušenějších pozorovatelů, jednu statistickou skupinu (B) tvořili většinou méně zkušení pozorovatelé a třetí skupina (C) byli úplní nováčci. Protože skupina nováčků se pouze zaškolovala a nezapisovala své výsledky, v tabulce jsou výsledky jen od dvou skupin.

Vzhledem k tomu, že Matěj Plzák viděl pouze jeden meteor, je evidentní, že brzy po začátku pozorování usnul (níže uváděný čas je s největší pravděpodobností nesmysl) a proto jeho pozorování nebylo dále zpracováváno. Z dalšího zpracování bylo vyloučeno i pozorování Michala Staníka, kde byly nepřesně určované údaje.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory Skupina
Michal Bareš 208 minut 67 B
Jan Vít 208 minut 42 B
Jakub Suchý 208 minut 23 B
Matěj Kučera 208 minut 52 B
Josef Hanuš 185 minut 62 B
Jiří Příbek 169 minut 17 A
Michal Staník 165 minut 27 A
Václav Kalaš 160 minut 36 A
Matěj Plzák 133 minut ? 1 ? B
Dita Větrovcová 130 minut 16 A
CELKEM 1774 minut 343 x

Po jedné zatažené noci následovala opět jedna, kdy se dalo pozorovat – 11./12. srpna. Když se kolem 23. hodiny počasí umoudřilo, daly se do práce tři meteorářské skupiny. Protože do maxima Perseid chyběl jen jeden den, pozorovaly už všechny statisticky. Tentokrát se ale pozorovalo jen velmi krátce. Po zhruba půlhodině se začala objevovat oblačnost a velmi rychle měnila pozorovací podmínky. Chvílemi bylo téměř jasno a během pár minut opět skoro zataženo. Po nějaké době přišla souvislá oblačnost a zcela pokryla oblohu. Pozorování bylo přerušeno a protože se počasí nelepšilo, bylo později úplně ukončeno. Z pozdějšího zpracování byla vyřazena skupina začátečníků, jejichž výsledky byly ještě hodně slabé.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory Skupina
Michal Bareš 70 minut 10 B
Jan Vít 70 minut 11 B
Petra Votavová 70 minut 17 B
Jakub Suchý 70 minut 6 B
Matěj Kučera 70 minut 22 B
Jan Mocek 54 minut 9 A
Jiří Příbek 47 minut 4 A
Lumír Honzík 44 minut 11 C
Michal Krištof 44 minut 9 C
Ondřej Trnka 44 minut 12 C
Martin Wolmut 44 minut 7 C
Martin Brada 43 minut 3 C
Josef Balogh 43 minut 10 C
Michal Staník 40 minut 6 A
Václav Kalaš 39 minut 8 A
CELKEM 792 minut 145 x

Poslední pozorování se uskutečnilo o úplně poslední noci Expedice (13./14. srpna) a bylo zcela dobrovolné. Večer začal naprosto typicky – po obloze se honily mraky a nebylo jisté, co se z toho vyvine. Později začala oblačnost ubývat a mohlo se vyrazit pozorovat. Stejně jako minulou pozorovací noc se vytvořily tři skupiny, které pozorovaly statistickou metodou. Do Brna byla později odeslána data od dvou skupin, třetí – začátečnická – byla pro nespolehlivé výsledky opět vyřazena.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory Skupina
Josef Hanuš 115 minut 41 B
Jakub Suchý 115 minut 9 B
Matěj Kučera 115 minut 33 B
Jiří Příbek 112 minut 34 A
Michal Bareš 95 minut 38 B
Lumír Honzík 70 minut 23 C
Ondřej Trnka 68 minut 24 C
Martin Wolmut 68 minut 13 C
Josef Balogh 63 minut 6 C
Jan Mocek 59 minut 17 A
Martin Brada 58 minut 3 C
Michal Staník 50 minut 13 A
CELKEM 988 minut 254 x

Celkem se do pozorování meteorů na Expedici aktivně zapojilo 20 pozorovatelů, od velmi zkušených až po naprosté nováčky. Dohromady se uskutečnilo 44 pozorování, z toho 31 jich bylo posláno na další zpracování do Brna, zbytek byl z nejrůznějších důvodů vyřazen. Pod hvězdnou oblohou meteoráři strávili dohromady 74 hodiny a 9 minut a za tu dobu zaznamenali 870 meteorů.

A pro zajímavost uvedu na závěr tři „rekordy“ z Expedice 2005:

  • Nejvíc napozorovaných nocí – celkem 4 mají Jiří PříbekMichal Staník
  • Celkově nejdelší napozorovaný čas má Jiří Příbek448 minut (7 hodin, 28 minut)
  • Nejvíce meteorů zaznamenal Josef Hanuš a to přesně 116 „kusů“

Slabší meteor nad reflektorem Jasná Perseida nedaleko Plejád Pozorovací skupina