Pozorování proměnných hvězd na Expedici 2004

Jako již tradičně, uskutečnilo se letos Letní astronomické praktikum vžité pod názvem Expedice. Tentokrát se tato akce konala v termínu od 14. července do 25. července 2004 opět v Bažantnici u obce Hvozd. Počasí však pozorováním vůbec nepřálo. Z celkového počtu 11. nocí se dalo pozorovat pouze čtyři noci a to ještě v noci ze 17. na 18. 7. se po půlnoci zatáhlo, a tak se pozorování proměnných hvězd až na výjimky nedají k dalšímu zpracování prakticky použít.

Vždy následující den po pozorování byly napozorované odhady přeneseny do počítače a pomocí programu „Protokol“ od Ing. Jiřího Poláka dále zpracovány. Do dalších tabulek jsou zahrnuta všechna pozorování, ze kterých se daly určit časy minim jasnosti. Pro každou noc je níže uvedena samostatná tabulka porovnávají časy napozorovaných minim pro jednotlivé hvězdy a pozorovatele s vypočtenou předpovědí minima pomocí programu Protokol, který využívá k výpočtu databázi BRKA 2002. Všechny uvedené časy jsou v UT.

Pozorování v průběhu jednotlivých nocí

První dvě noci celé propršely, takže první pozorování se uskutečnilo v noci ze 16. na 17. 7. Pozorování se zúčastnilo celkem 5 astronomů, jejichž výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

První noc 16./17.7.2004
SV Cam TX Her
Lukešová Vladimíra 22:51
Machoň Miloslav 23:33 23:55
Příbek Jiří 22:55
Rottenborn Michal 23:39 23:56
Štemberová Oldřiška 23:40
Předpověď 23:58 00:06

Další noc 17./18. 7. se také pozorovalo. Díky tento rok tak hojným vrtochám počasí však přišla veškerá vyvíjená činnost do vyhlášení půlnoční svačiny vniveč. Po návratu ze svačiny se totiž vytvořila oblačnost, která postupně přecházela přes pozorovací pole a znemožnila tak kvalitní práci. Výsledky, pokud se některé podařilo vůbec vydedukovat, jsou shrnuty v tabulce.

Druhá noc 17./18.7.2004
PV Cas AB And
Čečilová Jana
Čečil Roman
Machoň Miloslav 22:43 22:53
Rottenborn Michal
Štemberová Oldřiška 22:34 23:10
Vít Jan
Předpověď 23:59 23:30*

Následující noci 18./19., 19./20. a 20./21.7. se opět z důvodu nepříznivé meteorologické situace nepozorovalo. Další smysluplná činnost se začala vyvíjet až v noci 21./22.7. Její výsledky obsahuje spodní tabulka. Specifikem této noci bylo pozorování proměnné GSC 1040 399 z projektu http://home.tiscali.cz:8080/prosper/, do něhož jsou zařazovány hvězdy, které jsou zatím jen podezřelé z proměnnosti. Bohužel je většina hvězd tohoto programu mimo dosah běžných dalekohledů, a tak bylo třeba použít teleskop typu Newton o průměru 200mm, s nímž však bylo vyhledávání pole značně obtížné. Kromě této hvězdy se pozorovaly další 4 proměnné.

Třetí noc 21/22.7.2004
CM Lac AB And GSC 1040 399 SWLac AK Her
Brada Martin 23:07
Kovařík Jaroslav 23:00 22:27
Machoň Miloslav 22:56 23:19 23:47 22:52 22:08
Rotternborn Michal 22:47 22:37
Štemberová Oldřiška 22:58
Vít Jan 23:08
Předpověď 23:03 23:30* 23:51 22:42 22:15

Čtvrtou pozorovací noc byly postaveny dvě skupiny proměnářů. Skupina začátečníků pod vedením Lumíra Honzíka a ostatní pod vedením Michala Rottenborna. Pozorovaly se 4 hvězdy, z nichž 2 ( AB And a SV Cam ) patřily k našim stálicím. Začátečníci pozorovali AI Dra a SV Cam.

Čtvrtá noc 22/23.7.2004
AI Dra SV Cam Z Dra AB And
Brada Martin 22:43 22:11
Dobřička Petr 23:15 23:09
Hanuš Josef 22:49 22:36
Honzík Lumír 23:02 22:42
Kovařík Jaroslav 22:01 22:52 22:23
Machoň Miloslav 22:23 22:26 22:52 22:58
Rotternborn Michal 22:24 22:55 22:30
Štemberová Oldřiška 22:34 22:51 23:12
Strobach Jan
Vít Jan 23:39 23:31
Trnka Ondřej 22:52 23:00
Předpověď 22:32 22:18 23:14 23:30*

* předpověď je zaokrouhlena na nejbližší půlhodinu

Celkové zhodnocení letošního pozorování proměnných

Přes nepříznivé podmínky se do pozorování hvězd měnících svoji jasnost zapojilo 15 pozorovatelů a celkem bylo sledováno 10 různých proměnných hvězd. Někteří přeborníci zvládli během jedné noci napozorovat i pět světelných křivek. Po dobu konání expedice, bylo celkem uskutečněno 56 pozorování z čehož 33 světelných křivek bylo odesláno k dalšímu zpracování do Brna. 23 pozorování nebude k dalšímu zpracování použito a to jednak z důvodu špatného počasí – pozorování v noci 17/18 nebyla ani v jediném případě dokončena, dále byla některá pozorování provedena nestandardní metodou a tudíž se z nich nedal určit okamžik minima jasnosti, jiná pozorování měla málo odhadů či velmi velkou chybu v určení minima. Počet zúčastněných pozorovatelů, pozorovaných hvězd a pozorování v jednotlivých nocích během celé Expedice shrnuje následující tabulka.

Přehled pozorování
Noc Počet pozorovatelů Počet hvězd Počet pozorování
Odeslaná Neodeslaná Celkem
16/17 5 2 6 2 8
17/18 5 2 0 8 8
21/22 6 5 9 5 14
22/23 11 4 18 8 26

Poslední tabulka ukazuje skóre úspěšnosti jednotlivých zúčastněných pozorovatelů.

Přehled pozorování
Jméno pozorovatele Počet pozorování
Odeslaná Neodeslaná
Brada Martin 2 1
Čečil Roman 0 1
Čečilová Jana 0 1
Dobřička Petr 2 0
Hanuš Josef 1 0
Honzík Lumír 1 1
Kovařík Jaroslav 4 1
Lukešová Vladimíra 1 0
Machoň Miloslav 9 4
Příbek Jiří 0 1
Rottenborn Michal 7 2
Štemberová Oldřiška 3 8
Strobach Jan 0 1
Trnka Ondřej 1 1
Vít Jan 2 1
Celkový počet 33 23