Letní astronomické praktikum 2004 – Zhodnocení akce

Hvězdárna a planetárium Plzeň uspořádala v termínu od středy 14. 7. 2004 do neděle 25.7.2004 pozorovací akci: Letní astronomické praktikum – Expedice 2004, která navazuje na celoroční činnost astronomických kroužků organizovaných H + P Plzeň. Organizace zajistila celé praktikum po stránce organizační, odborné i technické. Pozorovací astronomické praktikum je určeno hlavně aktivním zájemcům o pozorování z řad mladých astronomů amatérů a začátečníků. Svým významem praktikum přesáhlo podobně jako v minulých letech regionální charakter.

Akce se uskutečnila v již prověřeném areálu fotbalového stadionu v Bažantnici poblíž obce Hvozd nedaleko Manětína. Zařízení má nejen dostatečné technické a sociální zázemí, ale vyhovuje i svými podmínkami pro astronomická amatérská pozorování, i když zde na začátku rušilo nově instalované veřejné osvětlení. Tento problém se však podařilo vyřešit.

Na praktikum se přihlásilo přes tři desítky pozorovatelů. Pokud však vezmeme v úvahu i krátkodobé pozorovatele, pak se postupně prostřídalo pozorovatelů mnohem více. Podobně jako v předešlých dvou letech, byl i letos zaznamenán přírůstek nových pozorovatelů, začínajících astronomů – amatérů, většinou přihlášených na celou dobu praktika. Protože tito účastníci projevili zájem o další činnost, je vynaložená práce na výuku účelná.

Kladem praktika zůstává dostatečné technické vybavení, které převážně zajistila H + P Plzeň. Největšími pozorovacími přístroji byly automaticky naváděné dalekohledy typu Meade o průměru 305 mm a 205 mm, dále Meniscas – Cassegrain o parametrech 150 mm / 2250 mm na paralaktické montáži s motorovým pohonem. Dalšími velkými přístroji byly soukromé dalekohledy např.: refraktor 120 mm / 1000 mm na paralaktické montáži s motorovým pohonem, několik zrcadlových Newtonů o různých průměrech a řada menších triedrů. Pro pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd a jasnějších objektů AAPO byly připraveny 4 dalekohledy – obří triedry na azimutální montáži typu Somet 25 x 100, pět DB 10 x 80 a malý Somet 25 x 80. Pro jednodušší typy pozorování byly použity menší přístroje.

Do výbavy je zapotřebí započítat i dostatečné vybavení počítačovou technikou včetně tiskárny, dataprojektor, přijímače DCF 77, přijímače družicového signálu GPS pro určení polohy a nastavení dalekohledů, elektronické stopky, autoguider, digitální fotoaparát, teodolity a další potřebná zařízení.

Program praktika byl orientován na tradiční amatérské pozorovací programy, zejména pozorování meteorů, AAPO a proměnných zákrytových dvojhvězd. V první polovině praktika byla soustředěna pozornost hlavně na obecnou orientaci na obloze a nácvik vyhledávání, zákres některých astronomických objektů. To se týkalo hlavně nováčků. Ve druhé polovině již došlo k začlenění do odborných pozorovacích skupin. Pozorování planet bylo na praktiku omezeno pouze na vzdálené planety. Součástí pozorování byl v omezené míře i praktický nácvik ovládání větších typů dalekohledů. Stranou nezůstalo ani fotografování a denní pozorování a zákres fotosféry Slunce. Poprvé byla pro tento program použita webová kamera, pomocí které jsme mohli ve vizuálním oboru sledovat zajímavý vývoj aktivních oblastí na slunečním disku. Do denního programu bylo zařazen i nácvik zákresu detailů na měsíčním povrchu metodou tzv. tečkování. Bohužel počasí již nedovolilo tuto techniku použít v praxi u dalekohledu.

Součástí praktika byla i přednášková činnost, zajištěná převážně pracovníky a spolupracovníky H + P Plzeň. Zájemci si mohli vyslechnout přednášky obsahující praktické návody a rady na pozorování proměnných hvězd a meteorů. Zařazena byla i populárně naučná přednáška s názvem Oheň na Měsíci, která byla věnována 35. výročí přistání prvních lidí na Měsíci (tuto přednášku připravujeme pro veřejnost na září). Další dvě krátké přednášky se týkaly fyziky.

Na průběhu praktika se negativně podepsala kratší noc a počasí. Z meteorologických důvodů se podařilo pozorovat pouze po čtyři noci, což hodnotu jinak úspěšného praktika trochu snižuje.

V následujících dnech dojde k vyhodnocení praktika a napozorovaných výsledků. Některé z předzpracovaných výsledků budou použity pro činnost astronomických kroužků během následujícího školního roku. Podle výsledků závěrečného hodnocení se bude připravovat podobná pozorovací akce v příštím roce.

Většina účastníků