Zatmění Slunce – Přístroje pro meteorologická měření

Moduly pro zatmění v r. 1999 v Evropě

Přístroje byly navrženy pro měření teploty vzduchu a intenzity osvětlení (na vodorovné ploše). Provoz přístrojů byl automatický, pozorovatel musel pouze v daný čas zahájit měření. Délka měření a perioda vzorkování byla nastavitelná po připojení k PC, stejně tak i přenos naměřených dat proběhl po připojení k PC.
Zkušenosti z vlastního měření ukázaly, že automatický provoz je vhodný (a během vlastního zatmění v podstatě nezbytný). Dále se objevila potřeba měřit více meteorologických veličin, přesněji a z větším rozlišením, než měřily přístroje stávající.

Moduly pro zatmění v r. 2001 v Africe

Použity identické přístroje jako v roce 1999. Na přístrojích byla provedena vylepšení dle zkušeností z minulého měření. Čidla byla lépe a přesněji zkalibrována, přístroje byly opatřeny po celém povrchu bílou barvou.
Zkušenosti potvrdily potřebu měřit více meteorologických veličin a s větším rozlišením (zejména v případě osvětlení).

Přístroje druhé generace pro zatmění v r. 2006 a následující

Tyto přístroje budou odlišné od předchozích modulů, použitých v minulých letech. Budou měřit následující veličiny:

  • teplotu vzduchu (ve dvou různých výškách nad zemí – 5cm a 2m)
  • vlhkost vzduchu (2m nad zemí)
  • globální sluneční radiaci a radiaci odraženou od zemského povrchu (s možností použití čidla jako albedometru)
  • rychlost a směr větru
  • teplotu chromatičnosti světla

Další vlastnosti přístrojů:

  • větší kapacita paměti, oproti první generaci přístrojů
  • přesnější měření s vyšším rozlišením, přesnější kalibrace čidel
  • modulární koncepce
  • vyšší komfort a možnosti obsluhy

Testy nových přístrojů proběhly na zatmění v roce 2003.