Pozorování meteorů na Expedici 2003

Na Expedici 2003 nám počasí docela přálo. Z celkem devíti nocí se pozorovalo pět a i další dvě nebo tři noci dovolily alespoň krátký pohled na hvězdnou oblohu. Protože bylo poměrně dost nováčků, první noc se věnovala jejich zaučování a meteory se nepozorovaly. Další jasnou noc (bylo to 26/27. července) se již zformovala meteorářská skupina, která měla šest pozorovatelů a dala se do práce. Tvořili ji dva zkušení pozorovatelé a čtyři nováčci. Výsledky jsou v následující tabulce, pozorovatelé jsou řazeni podle doby pozorování. Zelenou barvou jsou označena pozorování, která se posílala do Brna k dalšímu zpracování.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Jan Dvořák 229 minut 24
Václav Kalaš 210 minut 34
David Lávička 205 minut 25
Jiří Příbek 191 minut 12
Jan Mocek 155 minut 27
Jan Vít 130 minut 10
CELKEM 1120 minut 132

Poté následovaly dvě zatažené noci, první z nich dokonce s bouřkou. Druhá vypadala poněkud nadějněji, ale po necelé hodince se nakonec obloha také zatáhla. Další meteory se podařilo pozorovat v noci 29/30. července. Z původní skupiny zůstal jen jeden člen, zbytek se vyměnil. I tentokrát se skládala skupina z šesti pozorovatelů a poměr zkušených pozorovatelů a nováčků zůstal zachován – dva ku čtyřem. Kvůli počasí se začalo až po půlnoci letního času, takže počty meteorů jsou nižší.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Dita Větrovcová 155 minut 18
František Ledecký 155 minut 14
Martin Brada 154 minut 19
Václav Kalaš 120 minut 21
Antonín Komora 101 minut 14
Michal Krištof 58 minut 5
CELKEM 743 minut 91

Další noc se opět povedla, takže kolem jedenácté hodiny večer letního času se začalo pozorovat. Ve šestičlenné skupině byli tři zkušení pozorovatelé, dva pozorovali druhou noc a pouze jeden byl na meteorech úplně poprvé. Tentokrát nám nebylo dopřáno pozorovat až do svítání. Do zorného pole se začala pomalu nasouvat oblačnost a zhruba ve dvě hodiny se muselo kvůli ní pozorování ukončit.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Michal Bareš 220 minut 35
Michal Staník 115 minut 14
Václav Kalaš 108 minut 17
Jan Dvořák 100 minut 18
Dita Větrovcová 90 minut 8
Antonín Komora 58 minut 7
CELKEM 691 minut 99

Poté následovala jedna zatažená noc, která byla věnována táboráku a další noc se znovu pozorovalo. Opět byly problémy s oblačností, kvůli níž se začalo pozorovat až kolem jedné hodiny. Pak už ale nic nerušilo pozorování až do ranních hodin, kdy jej ukončilo svítání. Do pozorování se tentokrát zapojili tři dlouholetí pozorovatelé a dva s menšími zkušenostmi. Pozorování jsou shrnuta v tabulce.

Jméno pozorovatele Čas pozorování Meteory
Michal Bareš 170 minut 33
Václav Kalaš 170 minut 34
Jiří Příbek 154 minut 10
Dita Větrovcová 135 minut 13
Michal Krištof 108 minut 17
CELKEM 737 minut 107

Celkem se pozorování meteorů účastnilo 13 pozorovatelů, z toho čtyři byli zkušenější. Ostatní pozorovali buď úplně poprvé, nebo měli jen malé zkušenosti. Dohromady se uskutečnilo 23 pozorování, z toho 12 jich bylo posláno na další zpracování do Brna. Pod hvězdnou oblohou meteoráři strávili dohromady 54 hodin a 51 minut a za tu dobu zaznamenali 429 meteorů.