Letní astronomické praktikum 2003 – Vyhodnocení akce

Podobně jako minulých letech, i letos se konalo od pátku 25. 7. 2003 do neděle 3. 8. 2003 Letní astronomické praktikum – Expedice 2003, které navazuje na celoroční činnost astronomických kroužků organizovaných H + P Plzeň. Již počtvrté se uskutečnilo v areálu fotbalového hřiště u obce Bažantnice na Plzni-severu. Organizace H+P Plzeň zajistila celé praktikum po stránce organizační i technické. Na akci se finančně podílela i Západočeská pobočka ČAS. Pozorovací astronomické praktikum bylo určeno hlavně aktivním zájemcům o pozorování z řad mladých astronomů amatérů a začátečníků a svým významem přesáhlo regionální charakter.

Na praktikum bylo přihlášeno trvale celkem 26 účastníků. Pokud však vezmeme v úvahu i krátkodobé pozorovatele, pak se zde postupně prostřídalo přes 30 zájemců. Velké zastoupení zůstává u mládeže do 20. let, což lze hodnotit velmi kladně. Někteří z nových pozorovatelů si zde poprvé v praxi vyzkoušeli, jak vůbec v praxi vypadá skutečné pozorování noční oblohy a já doufám, že to nebude zároveň jejich pozorování poslední. Kladem zůstává, že většina zúčastněných byla přihlášena na celou dobu praktika. Již minulý rok došlo k poměrně rozsáhlé výměně pozorovatelů oproti minulým létům a další přírůstek nových pozorovatelů, začínajících astronomů – amatérů byl zaznamenán i letos. Vzhledem k tomu, že tito účastníci projevili zájem o další činnost, byla vynaložená práce na výuku účelná.

Oproti minulému roku, kdy hlavním pozorovacím programem bylo sledování a kresba povrchových útvarů Měsíce, ani letos nedošlo zcela k návratu k tradičním amatérským pozorovacím programům. V první polovině praktika byla soustředěna pozornost na obecnou orientaci na obloze a stanovení technických parametrů pozorovacích přístrojů (průměry zorného pole dalekohledu při různém zvětšení, magnitudový dosah stanovený různými metodami, rozlišovací schopnost přístroje určená pomocí těsných dvojhvězd apod.). Nicméně i na přehledovou prohlídku zajímavých objektů noční oblohy jako jsou otevřené a kulové hvězdokupy, galaxie, prachoplynové a planetární mlhoviny, barevné dvojhvězdy apod. nakonec došlo. Pozorování planet se omezilo pouze na planetu Mars, protože v době praktika se Mars již dostal dostatečně vysoko nad jižní obzor a vzhledem k tomu, že se blížila významná vzájemná konjunkce planet Země a Mars, byla věnována pozornost právě tomuto tělesu. Součástí pozorování byl i praktický nácvik ovládání a vyhledávání astronomických objektů v jednotlivých typech dalekohledů. Stranou nezůstalo ani fotografování, pozorování meteorů a proměnných zákrytových dvojhvězd.

Významnou součástí praktika se stala odborná přednášková činnost zajištěná převážně pracovníky a spolupracovníky H + P Plzeň. Zájemci si mohli vyslechnout přednášky obsahující praktické návody a rady na pozorování proměnných hvězd, meteorů, zákrytů a fotosféry Slunce. Nechyběla ani přednáška o havárii raketoplánu Columbia. Zajímavostí denního programu se letos kromě jiného stal výcvik v řízení modelů RC letadel (na počítači i ve skutečnosti).

Dalším kladem praktika je dostatečné technické vybavení pozorovací a počítačovou technikou včetně dalších potřeb a pomůcek které zajistila H + P Plzeň a které se proti předešlému roku nemuselo příliš měnit.

Letní pozorovací expedice byla tentokrát zajímavá nejen pro účastníky, ale i pro média. O praktiku byly uveřejněny dva články (Plzeňský deník a Mladá fronta DNES). Reportáž z praktika vysílal Český rozhlas.

V termínu konání praktika bylo poměrně slušné počasí. Podařilo se uskutečnit naplno pět pozorovacích nocích, další pozorovací noc byla z meteorologických důvodů neúplná.

Již v současné době lze považovat průběh expedičního pozorovacího praktikum za úspěšný. V následujícím období dojde k celkovému vyhodnocení praktika a napozorovaných výsledků. Předzpracované výsledky budou použity pro praktickou činnost astronomických kroužků během následujícího školního roku. Podle závěrečného hodnocení se bude připravovat další letní pozorovací akce v příštím roce.

Letošní Expedice se opět vydařila a doufám, že se s většinou účastníků opět setkáme nejen na připravované Expedici 2004, ale i na jiných připravovaných aktivitách během celého roku.