Historie a zajímavosti v okolí Bažantnice – Úvod

Fotbalový areál v Bažantnici Od roku 2000 se Expedice konají v areálu fotbalového hřiště u osady Bažantnice v okrese Plzeň-sever. Vzhledem k tomu, že v blízkém i vzdálenějším okolí se nachází několik zajímavých objektů, které by v případě příznivého počasí stály za to navštívit, rozhodl jsem se připravit tyto stránky, kde se dozvíte jak něco z historie okolních obcí, tak i co v nich můžete najít zajímavého. Některá místa jsme sice navštívili již v roce 2000 a jsou zmíněny v článku o Expedici 2000, ale zajímavostí v okolí je mnohem více. Obce a osady jsou řazeny podle vzdálenosti vzdušnou čarou od Bažantnice. Protože text by byl na jeden článek příliš rozsáhlý, rozdělil jsem stránky na dvě části:


Výběr použité literatury:

  • Bukačová I., Fák J., Foud K.: Severní Plzeňsko. Historicko – turistický průvodce č. 7. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice 1997
  • Kolektiv autorů: Kamenné kříže Čech a Moravy. Agro, Praha 1997
  • Kolektiv autorů: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I., II. Libri Praha 2001, 2002
  • Sklenář K. a kolektiv: Archeologické památky. Čechy Morava Slezsko. Optys, Opava 1993
  • Kolektiv autorů: Povodí Střely, soubor turistických map 1:50 000. TRASA, spol. s r.o. KČT, 1999

Internet:
Stránky města Manětín – http://www.manetin.cz/
Smírčí kříže a křížové kameny – http://smircikrize.euweb.cz/
Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska – http://krize.webpark.cz/krize.htm