Zájezd do Prahy

V sobotu 9. listopadu 2002 se uskutečnil studijní zájezd do Českého hydrometeorologického ústavu v Praze – Libuši a do Planetária hl. m. Prahy. Zpočátku panovaly obavy o naplnění autobusu, ale na poslední chvíli nás bylo tolik, že jsme museli objednat autobus pro 50 osob a přesto jsme několik zájemců byli nuceni odmítnout.

V dopoledních hodinách jsme navštívili ČHMÚ v Libuši, kde se nám věnoval RNDr. Martin Setvák. Seznámil nás s činností ústavu i samotným pracovištěm. Mohli jsme také nahlédnout do místností s přijímací technikou, kde se na monitorech digitálně zobrazují data z družic (např. NOAA a Meteosat 6). Kromě toho jsou zde i výstupy dvou meteorologických radarů (radaru v Brdech na kopci Praha a radaru Skalka na Moravě). Po prohlídce meteorologického pracoviště následovalo plánované vypuštění meteorologického balónu, které zaujalo hlavně mladší účastníky. Počasí se umoudřilo a my jsme mohli dlouho sledovat jeho let vzhůru. Balón nesl malou schránku s měřící a vysílací aparaturou. Měl vystoupat během asi 1 hod. 45 min. do výšky až 36 km.

Odpoledne jsme strávili v pražském planetáriu, kde jsme si prohlédli zajímavě zpracovanou vstupní výstavní halu a poté shlédli nový program Bohové, faraóni a hvězdy. Domů jsme odjížděli už za tmy po 17. hodině.