Letní astronomické praktikum – Expedice 2002

Hvězdárna a planetárium Plzeň, Hvězdárna v Rokycanech a Západočeská pobočka České astronomické společnosti
společně pořádají

Jak již asi víte H+P Plzeň ve spolupráci se Zpč. pob. ČAS a Hvězdárnou v Rokycanech připravuje letní astronomické praktikum – Expedici 2002. Letní pozorovací akce se uskuteční v termínu od pátku 26.7.2002 do neděle 4.8.2002 ve sportovním fotbalovém areálu obce Bažantnice u obce Hvozd (okres Plzeň – sever). Organizační zajištění, technické vybavení, pozorovací techniku a dopravu bude zajišťovat H+P Plzeň. Podmínky pro pobyt a stravu jsou sice poněkud méně pohodlné, ale přesto areál poskytuje potřebné celkové zázemí pro podobnou akci. Je zde k dispozici kromě ubytování a skladových prostor i elektřina a tekoucí voda.

Letní pozorovací praktikum je určeno zejména pro začínající mladé zájemce o pozorovací astronomii, a pro pozorovatele, kteří se podílejí na pozorovacích výsledcích během celého roku. Základ by měli tvořit členové H+P Plzeň, Zpč. pob. ČAS, Hvězdárny v Rokycanech a mladí zájemci z celé oblasti západních Čech.

Pozorovatele mohou použít vlastní pozorovací techniku nebo mohou využít dovezenou pozorovací techniku. Je nutné ovšem upozornit na omezení u některých typů dalekohledů, kde není možná samostatná práce bez patřičného odborného zaškolení a odborného dozoru. Umožnění práce na těchto přístrojích je plně v kompetenci organizátorů expedice. Přednost budou mít pozorovatelé, kteří přijdou se zpracovaným a připraveným pozorovacím programem. Bohužel termín expedice není příliš vhodný pro obvyklé pozorovací programy, a tak letošní praktikum bude zaměřeno hlavně na pozorování Měsíce.

Vzhledem k tomu, že příprava praktika je po organizační i technické stránce značně náročná, je zapotřebí, aby zájemci (pokud tak již neučinili) urychleně vyřídili přihlášky a do určeného termínu zaplatili stanovený poplatek. Na přihlášku bez poplatku nebude brán zřetel. Konzultace o pozorovacích programech, přihlášku i veškeré informace o expedici 2002 dostanete na pracovišti H+P Plzeň.

fotbalový areál v Bažantnici

Místo konání: sportovní fotbalový areál obce Bažantnice u obce Hvozd (okres Plzeň – sever). Areál je na levém okraji obce Bažantnice (při jízdě od Plzně). Přístup po místní komunikaci, možnost příjezdu autem až na místo. V obci Bažantnice zastavují autobusy ČSAD linky Plzeň – Manětín a Plzeň – Žlutice (zastávka Dražeň, Bažantnice). V areálu je možnost využít kuchyňky, sociální zařízení, uzamykatelné prostory pro uložení techniky, přípojku elektrické energie pro pohon dalekohledů a další drobné služby.

Datum konání: astronomické praktikum začíná v pátek 26.7.2002 od 17:00 hod. (večeře zajištěna) srazem účastníků ve sportovním areálu v Bažantnici. V omezené míře lze zajistit sraz v Plzni, dopravu účastníka a pozorovací techniky (nutno uvést do přihlášky na zadní stranu). Astronomické praktikum končí v neděli 4.8.2002 v dopoledních hodinách (snídaně zajištěna).

Ubytování: je možné v budově sportovního areálu nebo ve vlastních stanech. Každý účastník musí mít vlastní spacák a karimatku nebo nafukovací matraci (u nových účastníků na požádání zašleme orientační seznam věcí a pomůcek co sebou vzít).

Stravování: obědy v jídelně zemědělského družstva Hvozd, večeře v restauraci, snídaně a svačiny budou zajištěny na místě.

Cena: 140,- Kč/den (1260,-Kč za celé praktikum)
Zahrnuje ubytování, využití soc. zařízení, elektřina, voda, stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře, v případě pozorování i půlnoční svačinku). Nezahrnuje pojištění, zajišťuje si každý účastník individuálně.

Odborný program (denní): Tématické přednášky, pozorování Slunce, cvičná astronomická praktika.

Odborný program (noční): Budou připraveny podklady pro vizuální pozorování meteorů, proměnných zákrytových dvojhvězd, AAPO a Měsíce. Lze použít i vlastní pozorovací programy. V přihlášce můžete uvést i případné požadavky na pozorovací techniku. Po shromáždění požadavků rozhodne vedení expedice o použití pozorovací techniky během jednotlivých nocí. Pozorovací techniku zapůjčí obě hvězdárny. Vítána je i vlastní pozorovací technika.

Volný program: Možnost výletů do okolí, sportovních i nesportovních aktivit dle vlastního zájmu (fotbal, badminton, stolní hry), omezená možnost koupání.

Vyplněné přihlášky: zasílejte co nejdříve na adresu: Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11, 318 00 Plzeň, nejpozději do 31.5.2002 (upozorňujeme, že počet účastníků je omezen).

Účastnický poplatek: je zapotřebí uhradit složenkou nebo osobně na výše uvedené adrese nejpozději do 21.6.2002. Bez zaplaceného účastnického poplatku není přihláška platná.