Pozorovací víkend 16.-18.11.2001 (Leonidy)

Ve dnech 16. – 18.11.2001 proběhl na Hvězdárně v Rokycanech pozorovací víkend, který společně pořádala Hvězdárna a planetárium Plzeň, Západočeská pobočka ČAS (Česká astronomická společnost) a Rokycanská hvězdárna.

Víkendová pozorovací akce byla zaměřená na pozorování meteorického roje Leonidy. Začátek stanovený na pátek 16.11. začal v Plzni nakládáním pozorovací techniky, které tentokrát bylo méně, protože pozorovací program meteorů techniku prakticky nevyžaduje. Přesto plzeňská skupina sraz pozorovatelů na hvězdárně po 17 hod. poněkud zmeškala a dorazila až později.

PB171478-m.jpgHlavním nočním programem, jak již bylo naznačeno, bylo pozorování meteorického roje Leonidy, který souvisí s mateřským tělesem – kometou Swift-Tuttle. Bohužel předpovídaná aktivita roje nevycházela pro plánované pozorování zrovna nejpříznivěji. Přesto se z pátku na sobotu za značného mrazu pozorovalo. Počet meteorů ovšem nebyl nijak závratný. Kromě pozorování meteorů se prováděla prohlídka oblohy pomocí dalekohledů. Došlo i na fotografování některých objektů zimní noční oblohy.

Sobotní program začal v odpoledních hodinách. Na plánovanou přednášku Petra Kulhánka z ČVUT Praha, který se v letošním roce zúčastnil expedice v Africe, sice ze zdravotních důvodů nedošlo, ale přesto byl program poměrně pestrý. Probírala se problematika tečného zákrytu, který byl našimi pozorovateli měřen týden předem (11.11.2001). Při této příležitosti byly zveřejněny i záběry zákrytu Saturnu Měsícem, ke kterému došlo 3.11.2001. Záběry zákrytu byly pořízeny našimi členy.

Další bod programu se týkal zahájení příprav na expedici za úplným zatměním Slunce v roce 2006. Expedici by měly připravovat všechny tři organizace uvedené v záhlaví tohoto článku. Očekávaná diskuse se týkala účasti našich členů na zatmění Slunce, předpokládaného místa pozorování v Turecku (možná i jinde) a návrhu činnosti během vlastního zatmění v roce 2006. Od členských základen jednotlivých organizací očekáváme v následujícím období návrhy na uskutečnění jednotlivých odborných PB171499-m.jpgexperimentů a návrhy k uskutečnění expedice. Podobně jako u předešlé expedice v roce 1999 je pro nás důležitý aktivní přístup členské základny. Bližší informace o připravované akci bude možné získat i na pracovišti Hvězdárny a planetária Plzeň.

Sobotní program obsahoval také asi půlhodinovou ukázku videosnímku zatmění z roku 1999, který byl pojat ve spojitosti s hudbou. Videosnímek připravil pan Větrovec. Na závěr sobotního odpoledne zazněla přednáška Lumíra Honzíka „Vesmírná odysea 2001 v roce 2001″.

Bohužel ve večerních hodinách se počasí zkazilo a tak další pozorování odpadlo. Místo pozorování se uskutečnil volný společenský večer s promítáním filmu. Předpokládaný konec víkendu proběhl plánovaně během nedělního dopoledne. Pozorování se zúčastnilo 8 pozorovatelů, na sobotní odpoledne se dostavilo asi 16 zájemců. Akci lze hodnotit i přes nepříliš příznivé počasí jako úspěšnou.


Fotografie byly pořízeny za dalekohledem Meade 205/2050mm s okulárem 8mm digitálním fotoaparátem Olympus C-3040. Citlivost byla nastavena na ISO 400.

PB171429-m.jpg
Jupiter
Exp. 1/30s, max. zoom (105mm)
PB171452-m.jpg
Saturn
Exp. 1/8s, max. zoom (105mm)
M42-m.jpg
M42

Součet 4 expozic 16s, min. zoom (35mm)