Zájezd do Teplic a Mostu

V sobotu 20. října se uskutečnil plánovaný studijní zájezd do Teplic a Mostu. Nejdříve jsme navštívili teplické planetárium, kde nás uvítal pan Ota Šándor. Shlédli jsme program a seznámili se s provozem i technickým zázemím jejich poměrně nového planetária, které vybudovali v r. 1997 ve školním areálu. Průměr kopule je 10 m, dojem skutečného hvězdného nebe vytváří Zeissovo projekční planetárium ZKP 2. Poté jsme se odebrali na prohlídku zdejší hvězdárny na Písečném vrchu, která zde stojí od r. 1963 a navštívili obě její kopule. Po obědě jsme přejeli do Mostu. Zdejší planetárium je umístěno v kulturním domě, jehož provoz je v současné době značně omezen. Rovněž provoz planetária se potýká se spoustou problémů. Program pod umělou hvězdnou oblohou nám předvedl pan Josef Mates. Posledním navštíveným místem byla místní hvězdárna na vrchu Hněvín. Provoz na této hvězdárně je nepravidelný, zajišťuje ho pouze externí pracovník.

I přesto, že počasí bylo celý den pošmourné a ne příliš přívětivé, zájezd splnil svůj záměr. Jeho účastníci měli možnost posoudit situaci v oblasti popularizace astronomie v jiných částech naší vlasti, seznámit se se současnými technickými vymoženostmi a v skrytu duše také podpořit naději, že do pohodlného sedadla pod umělou oblohou někdy usednou také přímo v Plzni.

PA200995.jpg

PA201032.jpg