Letní astronomické praktikum 2001

Hvězdárna a planetárium Plzeň po několika letech opět pořádala ve spolupráci se Západočeskou pobočkou ČAS hvězdárnou v Rokycanech, pro zájemce o pozorování z řad mladých astronomů amatérů a začátečníků, letní astronomické praktikum – Expedice 2001.

Praktikum se uskutečnilo v termínu od pátku 13. 7. 2001 do neděle 22. 7. 2001 v areálu fotbalového stadionu Bažantnice poblíž obce Hvozd nedaleko Manětína. Areál ležící na okraji nevelké vesnice Bažantnice má nejen dostatečné technické a sociální zázemí, ale vyhovuje i svými podmínkami pro astronomická pozorování.

Bohužel v termínu konání praktika bylo poměrně špatné počasí (kromě prvních dvou a posledního dne). Přes den většinou pršelo a udělala se zima, k večeru začala řídnout oblačnost a kolem půlnoci se vyjasnilo. Zároveň se také rychle ještě více ochladilo, takže pozorování se stalo až nepříjemné. Přesto se podařilo naplno pozorovat po pět nocích, což lze vzhledem k meteorologickým podmínkám považovat za úspěch.

Na praktikum bylo přihlášeno celkem 28 pozorovatelů. Z pracovních a zdravotních důvodů se někteří nakonec zúčastnit nemohli, přesto se postupně prostřídalo 24 pozorovatelů.

Kladem praktika bylo dostatečné technické vybavení. Největším pozorovacími přístroji byly automaticky naváděné dalekohledy typu Meade o průměru 305 mm a 205 mm, dále Meniscas – Cassegreine o parametrech 150 mm / 2250 mm na paralaktické montáži s motorovým pohonem. Dalšími velkými přístroji byly soukromé dalekohledy např.: refraktor 120 mm / 1000 mm na paralaktické montáži s motorovým pohonem, několik zrcadlových Newtonů o různých průměrech a řada menších triedrů. Pro pozorování proměnných zákrytových dvojhvězd a jasnějších objektů AAPO a komety bylo připraveno pět dalekohledů – obřích triedrů na azimutální montáži typu Somet 25 x 100, pět DB 10 x 80 a malý Somet 25 x 80.

Do výbavy je zapotřebí započítal i dostatečné vybavení počítačovou technikou včetně tiskárny, dataprojektoru, přijímače DCF 77, přijímače družicového signálu GPS pro určení polohy a nastavení dalekohledů, elektronické stopky, soupravu s CCD kamerou a autoguiderem, digitální fotoaparát a další potřebná zařízení.

Pozorovací program se soustředil hlavně na sledování aktuální komety C/2001 A2 (LINEAR), planety Mars a zajímavých objektů noční oblohy. Součástí pozorování byl i praktický nácvik ovládání a vyhledávání astronomických objektů v jednotlivých dalekohledech. Stranou nezůstalo ani fotografování, pozorování meteorů a proměnných zákrytových hvězd. Avšak některé pozorovací aktivity silně narušovalo nevyzpytatelné počasí, které negativně ovlivnilo hlavně pozorování Slunce.

Významnou součástí praktika se stala odborná přednášková činnost. Zájemci si mohli vyslechnout přednášky obsahující praktické návody a rady na pozorování proměnných hvězd, meteorů, fotosféry Slunce. Probralo se i ovládání dalekohledu Meade a využití počítačového hvězdného atlasu Megastar v oblasti amatérské astronomie. Zajímavá byla i přednáška o halových jevech. V záloze bylo připraveno ještě několik dalších témat, ale nezbývá než si počkat na další astronomické praktikum v příštím roce.

Přestože nám letos počasí nepřálo, expediční pozorovací praktikum lze považovat za úspěšné. Nyní máme rok na vyhodnocení a přípravu pozorovací akce v příštím roce.


p1.jpg
Sportovní areál v Bažantnici

P7140066.jpg
Přednáška o proměnných hvězdách
P7210743.jpg
Pozorování skvrn na Slunci
P7200708.jpg
Večer jsme chodili vyhlížet čistou oblohu
P7180541.jpg
Počasí nám příliš nepřálo
P7150205.jpg
Vody jsme si užili až příliš
P7210749.jpg
Na koupání to ale nebylo.
P7180552.jpg
Hráli jsme hry velké
P7190653.jpg
… malé …
P7170452.jpg
… i krvavé
P7170508.jpg
Promítali jsme filmy
P7140161.jpg
Někdo padal při sportu neúmyslně
P7190661.jpg
… jiní úmyslně
P7190591.jpg
Meteorů příliš nelétalo
Iridium1.jpg
… proto přišlo vhod i Iridium, zvláště bylo-li -8 magnitudy
P7190596.jpg
K ránu vyšlo nádherné seskupení Venuše, Saturna a Plejád
P7190602.jpg
Všemi oblíbená činnost – zpracování meteorů
P7200713.jpg
Závěrečné posezení u krbu
P7220792.jpg
Balení věcí před odjezdem

spolecna.jpg
Většina účastníků