Letní astronomické praktikum – Expedice 2001

Hvězdárna a planetárium Plzeň, Hvězdárna v Rokycanech a Západočeská pobočka České astronomické společnosti společně pořádají

fotbalový areál v Bažantnici

Místo konání: sportovní fotbalový areál obce Bažantnice u obce Hvozd (okres Plzeň – sever). Areál je na levém okraji obce Bažantnice (při jízdě od Plzně). Přístup po místní komunikaci, možnost příjezdu autem až na místo. V obci Bažantnice zastavují autobusy ČSAD linky Plzeň – Manětín a Plzeň – Žlutice (zastávka Dražeň, Bažantnice). V areálu je možnost využít kuchyňky, sociální zařízení, uzamykatelné prostory pro uložení techniky, přípojku elektrické energie pro pohon dalekohledů a další drobné služby.

Datum konání: astronomické praktikum začíná v pátek 13.7.2001 od 17:00 hod. (večeře zajištěna) srazem účastníků ve sportovním areálu v Bažantnici. V omezené míře lze zajistit sraz v Plzni, dopravu účastníka a pozorovací techniky (nutno uvést do přihlášky na zadní stranu). Astronomické praktikum končí v neděli 22.7.2001 v dopoledních hodinách (snídaně zajištěna).

Ubytování: je možné v budově sportovního areálu nebo ve vlastních stanech. Každý účastník musí mít vlastní spacák a karimatku nebo nafukovací matraci (u nových účastníků na požádání zašleme orientační seznam věcí a pomůcek co sebou vzít).

Stravování: obědy v jídelně zemědělského družstva Hvozd, večeře v restauraci, snídaně a svačiny budou zajištěny na místě.

Cena: 133,- Kč/den (1200,-Kč za celé praktikum) – Pozor změna!
Zahrnuje ubytování, využití soc. zařízení, elektřina, voda, stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře, v případě pozorování i půlnoční svačinku). Nezahrnuje pojištění, zajišťuje si každý účastník individuálně.

Odborný program (denní): Tématické přednášky, pozorování Slunce, cvičná astronomická praktika.

Odborný program (noční): Oproti předchozím expedicím bude k dispozici více pozorovací techniky, kterou zapůjčí obě hvězdárny. Vítána je i vlastní pozorovací technika. Budou připraveny podklady pro vizuální pozorování meteorů, proměnných zákrytových dvojhvězd a AAPO. Lze použít i vlastní pozorovací programy. V přihlášce můžete uvést i případné požadavky na pozorovací techniku. Po shromáždění požadavků rozhodne vedení expedice o použití pozorovací techniky během jednotlivých nocí.

Volný program: Možnost výletů do okolí, sportovních i nesportovních aktivit dle vlastního zájmu (fotbal, badminton, stolní hry), omezená možnost koupání.

Vyplněné přihlášky: zasílejte co nejdříve na adresu: Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11, 318 00 Plzeň, nejpozději do 18.6.2001 (upozorňujeme, že počet účastníků je omezen).

Účastnický poplatek: je zapotřebí uhradit složenkou nebo osobně na výše uvedené adrese nejpozději do 29.6.2001. Bez zaplaceného účastnického poplatku není přihláška platná.