Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Astronomický seminář učitelů fyziky (ASUF)

ASUF neboli astronomický seminář učitelů fyziky, přírodopisu a příbuzných oborů základních a středních škol je akce akreditovaná ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání učitelů.
Seminář se koná dvakrát ročně již od roku 2004, vždy v pátek od 14 hodin na Hvězdárně v Rokycanech. Předpokládané ukončení je v 18 hodin, v případě příznivého počasí lze i po tomto času zůstat na hvězdárně a pozorovat noční oblohu.
Úkolem semináře je informovat učitele ze základních a středních škol o novinkách a zajímavostech, které se oboru astronomie odehrály a také je seznámit s prostředím hvězdárny, které se dá využít pro rozšíření výuky astronomie a s ní spojených oborů. Přednášky jsou převážně astronomického zaměření, ale naleznete mezi nimi i specializované přednášky na různé obory fyziky. Součástí semináře bývají také ukázky jednoduchých fyzikálních pokusů.
Jednotlivé přednášky jsou oddělené přestávky, při kterých jsou k dispozici přístroje hvězdárny. Za jasného počasí je možné pozorovat sluneční fotosféru i chromosféru, po setmění Měsíc, planety. Za příznivých podmínek i další zajímavé objekty jakými jsou např. dvojhvězdy, galaxie a mlhoviny.
Účastnický poplatek byl snížen na 50 Kč, který může proplatit škola a zahrnout jej do nákladů na vzdělávání učitelů. Po skončení semináře obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování, které by mělo být v dalších letech zohledňováno při hodnocení pedagogických pracovníků.
Seminář je spolupořádán hvězdárnou, Katedrou matematiky, fyziky a technické výchovy, oddělení fyziky ZČU v Plzni a Západočeskou pobočkou ČAS.

Seznam seminářů

ASUF I 27. února 2004 Nové poznatky v kosmologii (Randa)
Kosmonautika – novinky (Honzík)
Sluneční soustava na školách (Halíř)
ASUF II 1. října 2004 Kalendáře (Rauner)
Galaxie (Randa)
Oheň na Měsíci – O projektu Apollo (Honzík)
Astronomie v roce 2005 (Halíř)
Astrosoutěže a Astronomické weby (Česal, Jíra, Lukešová)
ASUF III 4. března 2005 Jak daleko vidíme? (Halíř)
Planetky (Randa)
Průzkum Saturnu (Honzík)
Optické jevy v atmosféře (Hosnedl)
ASUF IV 21. října 2005 Jaderná energie (Bláha)
Astrofoto (Jíra)
Pozorování Slunce (Honzík)
Meteory (Honzík)
Proměnné hvězdy (Machoň, Rottenborn, Štemberová)
Zákryty hvězd tělesy sluneční soustavy (Halíř)
Optické klamy (Prokšová)
ASUF V 28. dubna 2006 Fyzikální odhad a některé paradoxní jevy (Rauner)
Meteory (Honzík)
Zákryty hvězd tělesy sluneční soustavy (Halíř)
Zatmění Slunce – Turecko, Španělsko (Honzík)
ASUF VI 13. října 2006 Nová sluneční soustava (Halíř)
3D obrázky (Nedoma)
Pitva dalekohledu (Honzík)
Souhvězdí, hvězdy a mytologie (Rottenborn)
Jednoduché pokusy s vývěvou (Lipertová)
ASUF VII 9. března 2007 Planetární stezky v Čechách a na Moravě (Honzík)
Srážky těles se Zemí – minulost i budoucnost (Grausová)
Počítačová planetária – Noční obloha, Stellarium (Česal, Honzík)
ESO (Trnka)
Magická fyzika (Zoubek)
ASUF VIII 12. října 2007 Slunce (Randa)
Základy kosmonautiky z pohledu fyziky (Koštová)
Význam kosmonautiky pro lidstvo (Honzík)
Učebnice fyziky pro deváté třídy (Randa)
Jednoduché pokusy z fyziky (Vlachynská)
ASUF IX 11. dubna 2008 Planeta Země očima kosmických sond (Honzík)
Od zemského jádra do vesmíru (Suda)
Fáze Měsíce (Randa)
ESC Andoya + Parabolický let (Šrámková, Šímová)
Pokusy z kuchyně malých debrujárů (Šrámková, Šímová, Soukupová)
ASUF X 21. listopadu 2008 Světelné znečištění (Honzík)
Tunguský meteorit (Randa)
Rok astronomie (Halíř)
Workshop, tvorba modelu souhvězdí (Kratochvíl)
ASUF XI 27. března 2009 Otáčivá mapa noční oblohy (Honzík)
Ukázková hodina s učebnicí fyziky (Randa)
Astronomický pelmel (Honzík, Jíra, Machoň, Toman)
Astronomická fotografie (Šmíd)
Pokusy z kuchyně (Kielbusová)
ASUF XII 12. listopadu 2010 Astronomie jako motivační prvek ve výuce (Kéhar)
Jak to viděl Galileo a jak to můžeme vidět my (Kolář)
Co by měl žák ZŠ znát z astronomie (Randa)
Planetky a (15925) Rokycany zvláště (Halíř)
ASUF XIII 8. dubna 2011 Základní typy oblaků (Honzík)
Využití katalogů astronomických objektů ve výuce (Kéhar)
Lucie…aneb o moudrosti našich předků (Randa)
Planetky a (15925) Rokycany zvláště (Halíř)
ASUF XIV 2. prosince 2011 Exoplanety (Kéhar)
Astronomická olympiáda z pohledu učitele a organizátora (Randa)
Stellarium aneb praktické využití počítačového planetária (Honzík)
Obloha plná letadel (Halíř)
ASUF XV 30. března 2012 Obloha plná letadel (Halíř)
Astronomický kvíz (Kéhar)
Černá díra ve středu naší Galaxie (Randa)
Fyzikální pokusy aneb nedokonalost lidského oka (Kéhar)
ASUF XVI 16. listopadu 2012 Astronomické poznatky interaktivně (Kéhar)
Supernovy Ia (Randa)
Troška astronomie v několika zajímavých experimentech (Kielbusová)
ASUF XVII 15. března 2013 Hranice sluneční soustavy (Kéhar)
Předpověď počasí v médiích (Zacharov)
Modelování vesmíru (Suková)
Jarní rovnodennost a snad něco navíc (Halíř)
ASUF XVIII 29. listopadu 2013 Hranice sluneční soustavy (Kéhar)
Od šedivé teorie k zábavnému poznávání (Řehák)
Astronomická pozorování z hloubi Země (Randa)
Cesta do Skandinávie a zase zpátky (Halíř)

Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Galerie

Nejbližší události

Čvc
29
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Čvc 29 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek ve 20 hodin. Upozornění: Pozorování na… Celý článek
Čvc
30
22:00 Pozorování oblohy Plzeň
Pozorování oblohy Plzeň
Čvc 30 @ 22:00
Pozorovací pátky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze. Při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavního prostoru či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý pátek ve 22:00 h Na prohlídku je nutno… Celý článek
Čvc
31
So
18:00 Nocí ke hvězdám v klášteře Kladruby
Nocí ke hvězdám v klášteře Kladruby
Čvc 31 @ 18:00
Od 18:00 h – pozorování Slunce od 19:00 h – přednáška „Nebezpečné bouřkové jevy“ – Lumír Honzík Při příznivém počasí bude následovat pozorování objektů noční oblohy. http://www.hvr.cz/2021/07/27/noci-ke-hvezdam/
19:00 Nocí ke hvězdám v klášteře Teplá
Nocí ke hvězdám v klášteře Teplá
Čvc 31 @ 19:00
Od 19:00 h – fyzikální pokusy Při příznivém počasí bude následovat pozorování objektů noční oblohy. Společná akce ZpČAS, Fakulty pedagogické ZČU a HvRaP. http://www.hvr.cz/2021/07/27/noci-ke-hvezdam/
Srp
5
Čt
20:00 Pozorování oblohy Rokycany
Pozorování oblohy Rokycany
Srp 5 @ 20:00
Pozorovací čtvrtky: Za jasného nebe sledování zajímavých objektů na večerní obloze, při nepříznivém počasí možnost prohlídky výstavy fotografií či program v sálu hvězdárny. Začátek programu každý čtvrtek ve 20 hodin. Upozornění: Pozorování na… Celý článek