Najdete nás také na:

Na hvězdárně sídlí:

Polední hodiny v Krsech

Obci Krsy (okres Plzeň-sever) nedaleko Úterý vévodí původně gotický kostel sv. Vavřince. Nalézá se na mírné vyvýšenině uprostřed návsi. U východní strany kostela připresbytáři a věži se nachází zdejší astronomická kuriozita. 

hodiny

Jedná se o tzv. polední hodiny. Váže se k nim velmi zajímavý příběh, který se odehrál v roce 1874. V té době na věži kostela neexistovaly žádné hodiny. Zdejší kostelník tak údajně nevěděl, kdy má správně zvonit na kostelní zvony. Měl však jisté astronomické znalosti, protože věděl, že světlo poledního Slunce lze využít ke stanovení poledne. A tak zakopal na východní straně kostela dva kameny. Když padne stín kostela na střed kamenů, znamená to poledne. Zajímavá astronomická památka je tvořena ze dvou rovnoběžně položených kamenných kvádrů. Při podrobnějším pohledu je možné na jednom z nich spatřit vysekaný letopočet 1874, tedy rok vzniku tzv. poledních hodin. Na druhém zas lze rozpoznat nápis: „MERIDIUM“, což znamená latinsky poledne. Polední hodiny v Krsech tak tvoří zajímavou astronomickou památku z konce 19. století, která zřejmě nemá na našem území obdoby.